Arbetsträning

Behöver du prova att jobba för att kunna börja eller återgå till ett arbete? Då kan arbetsträning passa för dig. Under arbetsträningen kan du vara på en arbetsplats och delta i verksamheten med handledning.

Vad

Arbetsträning innebär att du under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Du får möjlighet att utföra arbetsuppgifter med hjälp av handledning utan några krav på produktivitet. Det kan handla om att delta i en arbetssituation, till exempel att umgås med arbetskamrater. Du får också bekanta dig med krav och förväntningar som finns på en arbetsplats. Genom att arbetsträna kan du få erfarenhet och referenser som kan underlätta för dig att få ett jobb.

Arbetsträningens längd är olika beroende på vilket program du deltar i. För dig som deltar i jobbgaranti för ungdomar kan arbetsträningen pågå i upp till 3 månader. För deltagare i etableringsprogrammet och jobb- och utvecklingsgarantin kan arbetsträningen pågå upp till 6 månader. För dig som deltagit länge i jobb- och utvecklingsgarantin är tiden utökad till maximalt 12 månader.

För vem

Arbetsträning är för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar eller etableringsprogrammet.

Så här fungerar det

  • Kontakta oss om du är intresserad av arbetsträning. Tillsammans kommer vi fram till vilken arbetsplats som är bäst för dig.
  • Arbetsgivaren utser en handledare som ska hjälpa dig på arbetsplatsen.
  • Innan du börjar din arbetsträning gör vi en överenskommelse med dig, arbetsgivaren och handledaren. Då kommer vi bland annat överens om vilket stöd du behöver, vilka arbetsuppgifter du ska ha, dina arbetstider och hur länge du ska delta i arbetsträningen.

Ersättning och villkor

När du tar del av detta stöd deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.