Yrkeshögskola

På yrkeshögskolor hittar du utbildningar med inriktning på specifika yrken. Utbildningarna är utformade efter arbetsmarknadens behov.

Vad

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildning med inriktning på specifika yrken. Utbildningen finns på två nivåer:

  • Utbildning till yrkeshögskoleexamen, minst ett års studier.
  • Utbildning till kvalificerad yrkeshögskoleexamen, minst två års studier.

Vissa utbildningar kräver särskilda förkunskaper, till exempel att du har läst vissa kurser på gymnasiet eller har viss arbetslivserfarenhet.

Hur

  • Utbildningarna finns inom många olika branscher och över hela landet.
  • Utbildningarna är utformade efter arbetsmarknadens behov av kompetens och i nära samarbete med arbetslivet.
  • Under studierna möter du arbetsgivare på föreläsningar, i projekt och på praktik. Utbildningarna kombinerar studier med praktik.
  • Vissa utbildningar kan du läsa på distans.

Längd

De flesta yrkeshögskoleutbildningar är mellan ett och två år långa. För att utbildningen ska kunna leda till en examen måste den vara minst ett år lång.

Mer information

Yrkeshögskolan.se