Villkor för din ersättning i program

När du deltar i ett program och får aktivitetsstöd, utvecklings- eller etableringsersättning är det viktigt att du bland annat fortsätter söka jobb och lämnar in en aktivitetsrapport till oss varje månad. Annars kan du få en varning. Om det händer flera gånger kan du bli utan ersättning i en eller flera dagar. Här kan du läsa om alla villkor för din ersättning.

Vad behöver jag göra?

För att du inte ska riskera att bli utan ersättning behöver du sköta ditt arbetssökande och följa den planering och överenskommelser du har med oss. Om du får stöd av någon av våra leverantörer behöver du även följa planeringen och överenskommelser med din handledare där.

Det innebär att du behöver

 • söka lämpliga jobb aktivt (om det inte står något annat i din handlingsplan), till exempel annonserade jobb och jobb som Arbetsförmedlingen eller din handledare har tipsat dig om, eller lämna intresseanmälningar eller ditt cv till arbetsgivare
 • söka de jobb eller utbildningar som vi har uppmanat dig att söka
 • lämna in din aktivitetsrapport till oss mellan den 1:a och den 14:e varje månad där du fyller i alla jobb du har sökt och vilka andra aktiviteter du har genomfört
 • tillsammans med oss ta fram en handlingsplan för hur du ska få ett jobb
 • delta i aktiviteter som ingår i ditt program
 • delta i möten eller kontakta oss och våra leverantörer på bokade tider samt svara i telefon när vi kommit överens om att ringa upp dig.

För att inte förlänga din arbetslöshet och riskera att bli utan ersättning behöver du också tacka ja till

 • jobb som du blir erbjuden
 • utbildning som du kommit in på och som vi uppmanat dig att söka
 • jobbintervjuer och göra ditt bästa för att du ska få ett erbjudande om jobb
 • aktiviteter som vi eller våra leverantörer erbjuder inom ditt program.

Du behöver meddela oss om du blir sjuk eller vårdar sjukt barn och inte kan delta i ditt program. Om du behöver vara ledig måste du först få det godkänt av oss.

Om du blir sjuk

Om du vårdar sjukt barn

Utlandsvistelse

En utlandsvistelse under tiden i programmet som inte har godkänts av Arbetsförmedlingen kan leda till att du förlorar din plats i programmet. Du förlorar också din ersättning och de aktiviteter som ingår i programmet.

Vad händer om jag inte gör det jag ska?

Arbetsförmedlingen kontrollerar att du uppfyller villkoren för ersättning i program och beslutar om varning eller att du blir utan ersättning i en eller flera dagar om du missköter ditt arbetssökande eller förlänger din arbetslöshet.

Om du inte uppfyller villkoren och blir avstängd från ersättning kan det även innebära att du inte kommer att ha rätt till någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Din SGI ligger till grund för hur mycket pengar du får om du till exempel är föräldraledig. Vänd dig till Försäkringskassan om du har frågor om detta.

Om du får stöd av våra leverantörer är de skyldiga att informera Arbetsförmedlingen om du inte deltar i en aktivitet eller på möten hos dem eller om du missköter dig på något annat sätt. De måste också informera oss om du på något sätt förlänger din arbetslöshet. Din handledare får inte göra undantag eller ta hänsyn till dina skäl utan måste meddela allt till oss. Vi tittar sedan på vad som har hänt.

Om vi på Arbetsförmedlingen startar en utredning kontaktar vi dig via brev så att du får möjlighet att lämna kompletterande uppgifter till oss innan vårt slutliga beslut.

Lämna kompletterande uppgifter

 • Första gången: du får en varning.
 • Andra gången: 1 dag utan ersättning.
 • Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Femte och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning grundas på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag efter de 45 dagarna.

 • Första gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Andra gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Fjärde och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning grundas på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag efter de 45 dagarna.

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd med beslutet?

Har du fått ett brev med det slutliga beslutet och inte är nöjd kan du begära att vi omprövar beslutet. Fyll i så fall i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion” och skicka till oss.

Begär omprövning av ett beslut

Vanliga frågor och svar

Kan jag bli utan ersättning om jag kommer för sent eller går tidigare från en aktivitet?

Din handledare ska alltid meddela oss om du kommit för sent eller gått tidigare, oavsett orsak till frånvaron. Vi tittar på skälet och vilken betydelse din frånvaro hade för dina möjligheter att nå syftet med aktiviteten den dagen. Om vi bedömer att du misskött dig kan du få en varning eller bli utan ersättning i en eller flera dagar.

Jag behöver gå ifrån min aktivitet för läkarbesök, vem ska jag meddela?

Om du behöver vara ledig måste du först få det godkänt av oss. Det gäller även vid kortare frånvaro, till exempel om du har fått tid hos läkare eller tandläkare. Det är bara Arbetsförmedlingen som kan ge dig ledigt, inte din handledare hos leverantören. Meddela även din handledare så att hen vet att du inte kommer att delta den tiden.

Vad händer om jag inte lämnar in en hemuppgift till min handledare i tid?

Lämnar du inte in en hemuppgift i tid ska din handledare informera oss. Om vi bedömer att du har misskött dig kan du få en varning eller bli utan ersättning i en eller flera dagar.

Jag får stöd av en handledare hos en av Arbetsförmedlingens leverantörer, behöver jag samtidigt ha kontakt med Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen ansvarar för den övergripande planeringen tillsammans med dig och för att följa upp hur det går för dig. Vi kan boka möten med dig under tiden du är hos en leverantör och dessa möten behöver du delta i.

Du ska fortsätta lämna in en aktivitetsrapport till oss varje månad. Det gäller även om du redovisar dina sökta jobb till din handledare hos leverantören.

Om du blir sjuk eller behöver stanna hemma för att ta hand om sjuka barn är det viktigt att du kontaktar Arbetsförmedlingen redan den första dagen. Meddela även din handledare.

Om du blir sjuk

Om du vårdar sjukt barn

Du ska också kontakta Arbetsförmedlingen om du får jobb eller börjar studera och därför inte längre behöver gå kvar i ditt program, eller om du av någon annan anledning inte vill eller kan fortsätta programmet.

Vem ska jag vända mig till om jag har frågor om min ersättning i program?

Har du frågor om villkoren och vad du behöver göra för att behålla din ersättning ska du vända dig till Arbetsförmedlingen.

Kontakta oss

Har du fått ett brev om att det pågår en utredning om din ersättning och har frågor? Eller undrar du varför du har fått ett beslut om en varning eller avstängning? Kontakta enheten Ersättningsprövning på Arbetsförmedlingen. Kontaktuppgifter finns i brevet.

Gäller dina frågor utbetalning, nivån på ersättningen eller hur du fyller i din ansökan om ersättning ska du vända dig till Försäkringskassan.

Om du deltar i ett program (forsakringskassan.se)

Hur många jobb ska jag söka?

Hur många jobb du ska söka när du deltar i ett program beror på vilket program du är med i. I din handlingsplan kan det stå hur många lämpliga jobb du bör söka för att ha goda möjlighet att så snabbt som möjligt få ett jobb, till exempel 6-20. Den lägsta siffran visar hur många lämpliga jobb du minst ska söka varje månad för att vi ska bedöma att du aktivt har sökt lämpliga arbeten.

Finns det inte tillräckligt många lämpliga jobb att söka i närheten av din bostadsort är det viktigt att du även söker jobb på andra orter.

Arbetsförmedlingen kan också i vissa fall bedöma att du inte behöver söka jobb när du deltar i programmet. Det ska då stå i din handlingsplan.

Om du är osäker på vad som gäller kan du fråga Arbetsförmedlingen.

Var noga med att fylla i alla jobb du har sökt i din aktivitetsrapport: annonserade jobb, spontansökningar eller jobb som vi har uppmanat dig att söka eller tipsat dig om. Din aktivitetsrapport är ett viktigt underlag för att vi ska kunna bedöma om du aktivt har sökt lämpliga arbeten.

Vad räknas som ett lämpligt jobb?

Jobb som du har erfarenhet från eller utbildning för är lämpliga. Även andra jobb där din kompetens passar kan vara lämpliga. Genom att söka jobb inom flera olika yrken kan du öka dina möjligheter att få ett jobb. Tänk på att det ska vara jobb som du har en realistisk möjlighet att få. Jobb som kräver specifik utbildning, viss utbildningsnivå, legitimation eller behörighet som du saknar är inte lämpliga.

Om en arbetsgivare vill anställa dig och tycker att du har rätt kompetens är det ett lämpligt jobb.

Kan du av medicinska skäl inte söka eller ta vissa typer av jobb behöver du kunna styrka det med ett läkarutlåtande.

Vad händer med min ersättning om jag inte söker tillräckligt många lämpliga jobb?

Om du söker färre lämpliga jobb än den lägsta siffran som står i din handlingsplan kan du få en varning eller bli utan ersättning i en eller flera dagar. Innan vi tar ett slutligt beslut om din ersättning kontaktar vi dig så att du får möjlighet att lämna kompletterande uppgifter till oss.

Om det står i din handlingsplan att du inte behöver söka jobb gäller det.

Kontroll av sökta jobb

Ibland gör vi kontroller för att undersöka om du har sökt de jobb som du har redovisat i din aktivitetsrapport. Det är därför viktigt att du sparar underlag som kan visa att du har sökt jobben.

Om att styrka sökta jobb