När du blir arbetslös

Din kontakt med Arbetsförmedlingen kan se olika ut beroende på hur länge du är utan arbete. Vet du redan nu att du har arbete inom 3 månader kommer du inte att ha ett planeringssamtal med oss. Då använder du enbart våra digitala tjänster.

Skriv in dig

Du skriver in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det gör du på vår webbplats med e-legitimation. Kontakta din a-kassa och ansök om ersättning. Har du frågor om a-kassan och ditt medlemskap kontaktar du a-kassan direkt.

Skriv in dig

Planeringssamtal

Om du redan nu vet att du kommer att börja arbeta eller studera inom 3 månader kommer du inte att ha ett planeringssamtal med oss. Du som har ett planeringssamtal med oss får veta mer om vad du måste göra och vad du kan få hjälp med. Det är viktigt att du förbereder dig noggrant inför mötet. Om du har en funktionsnedsättning, diagnos eller lider av ohälsa är det viktigt att du berättar om det för oss under mötet. Då kan vi ge dig rätt typ av stöd och hjälp. Under mötet tar vi tillsammans fram en plan som ska hjälpa dig till jobb eller studier.

Inför planeringssamtalet

Mina sidor

Mina sidor hjälper dig att följa din planering. Du och en arbetsförmedlare kommer överens om vilka aktiviteter som passar bäst för dig. Det kan till exempel handla om att du ska delta i ett webbinar, skriva ett cv eller studera svenska. Sedan är det viktigt att du själv håller planen levande och tar egna initiativ för att nå dina mål.

Om du vet redan nu att du har studier eller arbete inom 3 månader kommer du att få en automatisk planering på Mina sidor.

Mina sidor

Aktivitetsrapportera

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan. Du ska lämna in din aktivitetsrapport tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad.

Aktivitetsrapportera

Fråga oss

Behöver du hjälp kan du ringa eller chatta med en arbetsförmedlare. Du kan även fråga om program, utbildningar och andra stöd. Det snabbaste sättet att nå oss är genom att chatta.

Chatta

Få extra stöd och uppföljning

Har du varit arbetslös en längre tid, är under 25 år, är nyanländ i Sverige eller har en funktionsnedsättning, diagnos eller lider av ohälsa kan du få extra stöd genom att delta i ett program. Prata med en arbetsförmedlare som kan bedöma om du har särskilda behov.

Stöd för dig som är arbetslös

Skriv ut dig

Det är viktigt att du meddelar oss när du har fått jobb eller ska börja studera. Du gör det lättast genom att klicka på Skriv ut dig. Om du har valt att skriva ut dig inom 3 månader kommer du att få en påminnelse 10 dagar innan utskrivningsdatum.

Skriv ut dig

Föredrar du att ta del av information genom att lyssna eller titta? På vår playtjänst har vi samlat poddar, filmer och webbinarier som kan hjälpa dig i ditt jobbsökande.