Jobba inom Samhall

با کار در Samhall این امکان را بدست میآورید که توانایی کاری و قابلیت حرفه ای تان را ارتقا بخشید. در این جریان میتوانید حمایت و راهنمایی حاصل کنید.

چه

Samhall (سمهل) یک شرکت سهامی دولتی سویدنی است که وظیفه دارد تا مشاغل مفید و انکشافی را برای افرادی دارای معلولیت ایجاد نماید. هدف از کار در چهار چوب Samhall (سمهل) اینست تا شما بتوانید توانایی کاری و قابلیت شغلی خود را انکشاف بدهید. در دراز مدت باید شما بتوانید نزد یک کارفرما دیگر به یک کار دست یابید.

برای کی

آیا شما منحیث یک کاریاب نزد ما ثبت نام کرده اید و یک معلولیتی دارید که بالای توانایی شما برای کار کردن تاثیر میگذارد؟ بنابراین Samhall میتواند یک محل کار مناسب برای شما باشد. شما این فرصت را بدست می آورید که در کار پیشرفت کنید و در بلند مدت فرصت های شغلی خود را برای صاحب‌کاران دیگر ارتقا بدهید. اگر زیر 30 سال دارید، برای استخدام موقت در Samhall اولویت دارید.

در چهار چوب Samhall سمهل کار کنید. فلم به زبان سویدنی است

فلم
/

2 دقیقه 49 ثانیه

در این فلم میتوانید در مورد چگونگی کار کردن در Samhall سمهل آگاهی حاصل کنید.

این چنین عمل میکند

ما در Arbetsförmedlingen ارزیابی میکنیم که آیا میتوانید در Samhall یک شغل پیدا کنید یا نخیر. حمایتی را که ما میتوانیم به شما ارائه کنیم بستگی به وضعیت خاص شما دارد.

  • اگر شما علاقه مند به کار در Samhall هستید، میتوانید با گپ زدن با یک متصدی استخدام شروع کنید. آماده شوید تا بتوانید قناعت بدهید که چرا این حمایت میتواند فرصت های شغلی شما را افزایش بدهد.
  • ما باهمدیگر وضعیت شما را ترسیم میکنیم. اگر شما شرایط استخدام با Samhall را دارید، مراجعه به آنجا می‌تواند خوب باشد. بعد از آن در مورد نحوۀ کار و پیشرفت در Samhall بیشتر بلدیت پیدا میکنید.
  • اگر ما به این نتیجه برسیم که Samhall برای شما مناسب است، می‌توانید برای یک فرصت شغلی خالی، اقدام کنید. سپس با شما و Samhall در مورد اهدافی که از استخدام خود دارید، صحبت می‌کنیم تا ببینیم برای پیشرفت چه اقداماتی باید انجام دهید و چه حمایت هایی ممکن است ضرورت داشته باشید.
  • در جریان کار، رییستان شما را تشویق میکند، شما را به چالش میکشد و از شما حمایت میکند. هدف این است که روزی شما آماده باشید تا قدم بعدی را بردارید و با صاحب‌کار دیگری وارد مذاکره بشوید.

معاش

در زمان استخدام تان در Samhall (سمهل) میتوانید معاش و دیگر امتیازات استخدامی را بر مبنای قرارداد جمعی بدست بیآورید.

محافظت استخدام

Samhall (سمهل) متعهد میگردد تا بر اساس قرارداد جمعی امتیازات استخدامی را ارائه نماید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.