Jobba inom Samhall

In aad u shaqeysid Samhall waxay fursad kuu siineysaa in aad horuumarisid karaankaaga shaqada iyo kartidaada aqoon- iyo xirfadeed. Inta aad u shaqeyneysid waxaad heleysaa taageero iyo gacan qabasho.

Waa maxay

Samhall waa shirkad saamiley ah oo ay dowladdu leedahay oo ay hawsheedu tahay in ay shaqooyin micno iyo horuumar leh u abuurto dadka naafada ah. Ulajeeddada laga leeyahay in aad u shaqeysid Samhall waa in aad hor marisid karaankaaga shaqada iyo kartidaada aqoon- iyo xirfadeed. Waqtiga fog waxaad awoodi karee in aad shaqabixiye kale shaqo ka ag heshid.

Yaa loogu tala galay

Ma u baahantahay taageero iyo wax waafajin dheeraad ah? Agteenna ma uga qorantahay qof shaqa doon ah ahaan, mana tahay qof naafanimadiisu ay keeneyso in uu hooseeyo karaankiisa shaqo? Markaas waxay Samhall kuu noqon kartaa goob shaqo oo sax ah.

Stäng

Samhall u shaqey. Filinku waa af-swiidhish.

Filinkan waxaad ku ogaaneysaa sida ay tahay in Samhall loo shaqeeyo.

Sidan ayey wuxu u shaqeeyaan

Haddii aad daneyneysid in aad Samhall u shaqeysid waxaad ka billaabeysaa in aad taas u sheegtid xafiiska xiriirka shaqada. Haddii aad ku heshiisaan in ay taasi tahay fikrad fiican waa in aad Samhall booqataa. Wax dheeraad ah ayaad ka ogaaneysaa sida ay tahay in halkaas laga shaqeeyo oo lagu hormaro. Inta aadan shaqadaada billaabin waxaan adiga iyo Samhall idinla gaareynaa heshiis. Halkaas waxaa tusaale ahaan lagu sharraxayaa hadafka aad shaqada ka leedihid, tallaabooyinka kala duduwan ee aad u baahantahay in aad qaaddid iyo taageerada aad u baahan doontid midda ay tahay.

Inta aad shaqaaleysantahay oo dhan waxaa ku dhiirigelin doonaa, ku tartan gelin doona, kuna taageeri doona qofka madaxa kuu ah. Ula jeeddadu waa in aad maalin uun diyaar u noqotid in aad tallaabta xigto qaaddid, aadna horay ugu sii gudubtid shaqo aad u shaqeyneysid shaqabixiye kale.

Mushaharka

Marka aad Samhall u shaqeyneysid waxaad heleysaa mushaar iyo waxyaabo kale oo shaqaalaha faa’iido u ah.

Shaqo-sugidda

Samhall waxay ballan qaadeysaa in ay bixiso faa’iidooyinka shaqada ee heshiiska guud.

Sidan ayaad u qaadeysaa tallaabta xigta

Nala soo xiriir

Is diyaari si aad u sheegi kartid sababta ay taageeradu kor ugu qaadeyso fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Qiimeyn

Si wadajir ah ayaan xaaladda sawir isagala qaadaneynaa. Qof ka shaqeeya xafiiska xiriirka shaqada ayaa qiimeynaya in taageeradu ay tahay qaab fiican oo kor u qaadeysa fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Go’aan

Taageerada aan ku siin karno waxay ku xirantahay sida adiga xaaladdaadu u muuqato. Cidda taageerada xaqa u leh waxaa kor ka go’aamineysa xukuumadda.