پشتیبانی/کمک برای شما در برنامه استقرار

در برنامه استقرار، می توانید در فعالیت های شرکت کنید که به شما میتواند کمک می کند تا سوئدی را یاد بگیرید، کار دریافت کنید و از پس امرار معاش خود در بیآید.

Arbetsintegrerande övningsplatser

این حمایت برای شما که مدتی طولانی از بازار کار دور بوده‌اید، است و برای شما که از توان کاری خود مطمئن نیستید و نمی‌دانید چه کارهایی مناسب شماست.

Arbetspraktik/praktik

آیا شما نیاز دارید که تجربۀ کاری به دست آورید و شانس کار پیدا کردن خود را بالاتر ببرید؟ کارآموزی می تواند برای شما مناسب باشد. کارآموزی در یک محل کار ممکن است برای کسانی که در حال آماده شدن برای شروع کسب و کار خود هستند نیز گزینه مناسبی باشد.

Etableringsjobb

اگر مدت طولانی بیکار بوده‎اید یا به دسته خاصی از تازه واردان به سوئد تعلق دارید، می‎توانید به منظور آسانتر جا افتادن در بازار کار سوئد به شکل کار ویژه‎ی جا افتادن در بازار کار(etableringsjobb) استخدام شوید.

Etableringsprogrammet

یک برنامه دارای فعالیت و آموزش برای برخی از تازه واردان تا بتوانند در اسرع وقت ممکن زبان سوئدی یاد بگیرند و کار پیدا کرده و خودشان امرار معاش کنند.

Förmedlingsinsatser

اقدامات میانجیگری یک برنامه برای افرادی است که در امر جستجوی شغل یا شروع تحصیل به پشتیبانی نیاز دارند. به عنوان پشتیبانی، شما یک مربی از یکی از برگزارکنندگان ما دریافت خواهید کرد.

Intensivår

کسانی که به تازگی به سوئد آمده اند و در برنامۀ استقراریابی شرکت می کنند میتوانند با سرعت بیشتری زبان بخوانند و در یک حرفه ای کارآموزی کنند. این دوره ها به صورت تمام وقت و در اوقات آزاد شما انجام می شود تا هر چه زودتر کار پیدا کنید.

Introduktionsjobb

زمانی که برای ورود به بازار کار نیاز به کمک دارید. شما میتوانید شغل اول خود را با تحصیلاتتان ترکیب کنید و بدین ترتیب مهارتهای خود را بالا ببرید و خواسته های کارفرمایان را تأمین کنید.

Nystartsjobb

شروع دوباره به کار برای کسی که به مدّت زیادی بیکار بوده اید، و یا از زندگی کاری به دلائلی مانند بیماری به مدّت طولانی دور بوده اید، فرصت جدیدی برای شروع دوباره میدهد.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

در شهر شما ممکن است پروژه های مربوط به سیاست های بازار کار وجود داشته باشد که ما به همراهی ارگانهای دیگر آنها را اداره می کنیم. در صورتی که پروژۀ مناسبی در شهر شما وجود داشته باشد شما میتوانید برای شرکت در آن دعوت شوید.

Rusta och matcha

تجهیز و تطبیق برای شمایی است که نیاز اضافه برای حمایت دارید برای جستجو در کار. انتخاب تهیه کننده با خود شما است و شما یک مشاور راهنما خواهید داشت برای کمک به شما در راه به کار و یا تحصیلات.

Svenska för invandrare, sfi

در دوره های آموزشی زبان سوئدی برای مهاجران کسانی که در سوئد تازه واردند میتوانند آموزشهای ابتدائی زبان سوئدی را کسب کنند. کمونی که در آن برای زندگی ثبت شده اید این دوره های آموزشی را تدارک می بینند.

Utbildningsplikt

آموختن اجباری برای كسانی است كه در برنامه استقرار شركت می¬كنند و دارای تحصیلات کافی نیستند. این بدان معناست که شما باید آموزش ببینید تا شانس کار خود را افزایش دهید.

Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

بیشتر کارها مشروط به داشتن تحصیلات ابتدائی است، و در صورتی که شما تحصیلات دبیرستانی داشته باشید احتمال کار پیدا کردن شما بیشتر می شود. شما در چارچوب پشتیبانی های مختلف ما میتوانید مهارتهای خود را توسعه دهید.

Utbildning på universitet, högskola och eftergymnasial nivå

برای بالا بردن فرصت های خود در پیدا کردن کار شما میتوانید مهارتهای خود را با تحصیل در سطح دانشگاه، مدارس عالی و موسسات آموزش عالی بالا ببرید. در صورتی که در سوئد تازه واردید و حرفه ای دارید که نیاز به نیروی کار در آن بالاست امکانات بیشتری برای شما وجود دارد.

Validering

ارزیابی و سنجش اعتبار بدین معنی است که مهارتها و معلومات را مورد ارزیابی قرار دهید. این امر شامل معلوماتی است که از طریق تحصیلات، طریق زندگی کاری و یا زندگی روزمره کسب کرده اید.