Introduktionsjobb

زمانی که برای ورود به بازار کار نیاز به کمک دارید. شما میتوانید شغل اول خود را با تحصیلاتتان ترکیب کنید و بدین ترتیب مهارتهای خود را بالا ببرید و خواسته های کارفرمایان را تأمین کنید.

منظور از این چیست

Introduktionsjobb کاری است نزد یک کارفرمای خصوصی و یا دولتی تا به وسیلۀ آن بتوانید شانس خود را برای وارد شدن به زندگی کاری افزایش دهید. کسی که شما را استخدام می کند برای پرداخت حقوق شما کمک هزینه می گیرد.

شغل مقدّماتی می تواند یک اشتغال دائم و یا موقّتی باشد. شما همچنین در صورت داشتن ناتوانی دائمی میتوانید به طور نیمه وقت شغل مقدماتی داشته باشید.

شما اغلب میتوانید شغل مقدماتی را همراه با تحصیلات مختلف مثلاً در دوره های آموزشی شغلی، تحصیلات دبیرستانی برای گرفتن مدرک دبیرستان، آموزش زبان سوئدی و یا سایر دوره های آموزشی تکمیلی متناسب داشته باشید.

شما میتوانید تا سقف 12 ماه شغل مقدّماتی داشته باشید. اگر ما تعیین کنیم که شما نیاز به پشتیبانی بیشتری دارید میتوان شغل مقدماتی را حداکثر تا مجموع 24 ماه تمدید کرد.

این پشتیبانی برای چه کسانی است

شغل مقدّماتی برای کسانی است که به مدّت طولانی بیکار بوده اند و یا به تازگی به سوئد آمده اند. شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید. و همچنین بایستی دارای یکی از شرایط زیر باشید:

  • در jobb- och utvecklingsgarantin شرکت داشته باشید.
  • حداقل 20 سال سن دارید و در jobbgarantin för ungdomar ه برای جوانان به مدّت حداقل 200 روز شرکت کرده باشید.
  • به تازگی به سوئد آمده اید، حداقل 20 سال سن دارید و در etableringsprogrammet شرکت می کنید و یا حداقل در 12 ماه گذشته حداقل یک بار در etableringsprogrammet شرکت کرده اید.
  • به تازگی به سوئد آمده اید، حداقل 20 سال سن دارید و در حال حاضر etableringsplan دارید و یا etableringsplan خود را در 12 ماه اخیر تمام کرده اید.
  • به تازگی وارد سوئد شده، حداقل 20 سال سن دارید و در طی 36 ماه گذشته اجازه یا کارت اقامت به عنوان عضو خانوادۀ یک شهروند اتحادیه اروپا EU/EES دریافت کرده باشد.

چگونگی این پشتیبانی

  • اداره کاریابی همراه با شما و کارفرما محل و نوع کار مناسب را برای شما را ارزیابی میکند.
  • ما قراردادی با شما و کارفرما مینویسیم و نظر انجمن صنفی را هم در این مورد جویا می شویم. در این قرارداد وظایف کاری شما، و نوع پشتیبانی و آموزش های مورد نیازتان ذکر می شود. اگر شما همزمان با استخدامتان درس هم بخوانید باید در قرارداد ذکر شود.
  • سپس کارفرما مسئول راه انداختن شما در کار است و شما آموزشهای مورد نیاز خود را میگیرید.

حقوق

شما حق گرفتن حقوق و مزایای استخدامی که در قراداد جمعی کارفرما موجود است و یا مشابه آن در سطح حقوق صنف مربوطه را دارید. ولی شغل مقدماتی به شما حق گرفتن آ کاسا a-kassan را نمیدهد.

حمايت استخدامي

شما تحت پوشش حمایت استخدامی تنظیم شده در قرارداد جمعی صنعت هستید، اما بخش های خاصی از قانون حفاظت از استخدام، LAS، برای مشاغل مقدماتی (introduktionsjobb) اعمال نمی شود. شغل مقدماتی حق تامین اجتماعی (a-kassa) را نمی دهد.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.