Stöd för dig som deltar i etableringsprogrammet

I etableringsprogrammet kan du delta i aktiviteter som hjälper dig att lära dig svenska, få ett jobb och klara din försörjning.

Arbetsintegrerande övningsplatser

För dig som har varit borta från arbetsmarknaden under längre tid, är osäker på din arbetsförmåga och vilket arbete som passar dig.

Arbetspraktik/praktik

Behöver du skaffa dig arbetslivserfarenhet och öka dina chanser att få jobb? Eller förbereda dig för att starta eget? Då kan praktik på en arbetsplats vara rätt för dig.

Etableringsjobb

Om du varit arbetslös länge eller tillhör en viss kategori nyanlända kan du få etableringsjobb för att lättare etablera dig på arbetsmarknaden.

Etableringsprogrammet

Ett program med aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare för att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Förmedlingsinsatser

Förmedlingsinsatser är ett program för dig som behöver stöd i att söka jobb eller att börja studera. Som stöd får du en handledare hos en av våra leverantörer.

Intensivår

Du som är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet kan i högt tempo studera eller praktisera på en arbetsplats. Du gör det på heltid och på fritiden för att snabbt få jobb.

Introduktionsjobb

När du behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Du kan kombinera introduktionsjobbet med studier, som både stärker din egen kompetens och möter arbetsgivares behov.

Nystartsjobb

Med ett nystartsjobb får du som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet till exempel på grund av sjukdom en chans att börja om.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

På din ort kan det finnas projekt som vi driver tillsammans med andra aktörer. Om det finns ett lämpligt projekt på din ort kan du bli erbjuden att delta.

Rusta och matcha

Rusta och matcha är för dig som behöver extra stöd när du söker jobb. Du väljer själv en leverantör och får en egen handledare som hjälper dig på vägen till jobb eller utbildning.

Svenska för invandrare, sfi

Språkutbildning för dig som inte har grundläggande kunskaper i svenska. Utbildningen finns på olika nivåer för att passa alla.

Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

Bygg på din grundläggande utbildning inom ramen för våra olika stöd. Med en gymnasieutbildning ökar dina chanser att få jobb.

Utbildning på universitet, högskola och eftergymnasial nivå

Studier på universitet, högskola eller eftergymnasial nivå ökar dina chanser att få jobb. Är du ny i Sverige kan det finnas ännu fler möjligheter.

Utbildningsplikt

För dig i etableringsprogrammet och har kort utbildning. Den innebär att du måste utbilda dig för att öka dina chanser att få jobb.

Validering

Du kan få dina kunskaper bedömda för att få dem erkända på den svenska arbetsmarknaden. Kunskaper som du har skaffat dig genom studier, i arbetslivet eller i vardagen.