Arbetspraktik

آیا شما نیاز دارید که تجربۀ کاری به دست آورید و شانس کار پیدا کردن خود را بالاتر ببرید؟ کارآموزی می تواند برای شما مناسب باشد. کارآموزی در یک محل کار ممکن است برای کسانی که در حال آماده شدن برای شروع کسب و کار خود هستند نیز گزینه مناسبی باشد.

این دوره چیست

Arbetspraktik به این معنی است که شما کار کردن در یک محل کار را امتحان می کنید. شما با کسب تجربه در محیط کار مهارتهای حرفه ای خود را حفظ و تقویت می کنید.

در صورتی که در سوئد تازه وارد هستید و کاری دارید، ولی در مورد کار در سوئد بی تجربه یا کم تجربه هستید، میتوانید در مدّت کارآموزی مهارتهای کاری خود را با کمک یک مربّی ارزیابی کنید. این ارزیابی بعداً زمانی که دنبال کار می گردید برایتان مفید خواهد بود. این ارزیابی تا سه هفته طول می کشد و در یک محل کار، یک مدرسۀ فنّی و یا مشابه آنها قابل انجام است.

این دوره برای چه کسانی است

دوره های کارآموزی برای کسانی است که نیاز به تجربۀ کاری دارند تا بتوانند شانس خود را برای پیدا کردن کار بالاتر ببرند. شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید. و همچنین بایستی دارای یکی از شرایط زیر باشید:

  • حداقل 25 سال سن داشته باشید، بیکار باشید و یا در معرض خطر از دست دادن کار خود باشید.
  • کمتر از 30 سال سن و نوعی ناتوانی داشته باشید که توانائی کار کردن شما را تحت تأثیر قرار می دهد.
  • شما 18 سال سن و بیکار باشید و نیاز به حمایت بیشتر برای ورود به بازار کا داشته باشید.
  • در سوئد تازه وارد باشید و در etableringsprogrammet شرکت کنید و یا کرده باشید.
  • در jobbgarantin för ungdomar و یا jobb- och utvecklingsgarantin شرکت کنید.

چگونگی برگزاری این دوره ها

  • این ما هستیم که تعیین می کنیم یک کارآموزی حمایت خوبی برای شما هست یا نه.
  • سپس شما باید خودتان به تنهائی و یا به کمک ما یک محل برای کارآموزی پیدا کنید شما میتوانید هم نزد کارفرمایان خصوصی و هم دولتی کارآموزی کنید.
  • ما برنامۀ کارآموزی را به همراه خود شما و کارفرما تنظیم می کنیم. ما همچنین در این مورد نظر انجمن صیفی را جویا می شویم.
  • بعد از کارآموزی شما از محل کارآموزی مدرکی دریافت می کنید که نشان میدهد شما چه تجربیّاتی داشته اید. در صورتی که ارزیابی مهارتهای کاری شما هم جزو برنامۀ کارآموزی شما باشد، یک ارزیابی کتبی با نظر مربّی هم به شما داده خواهد شد.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.