Etableringsjobb

Shaqada deegaamayntu (etableringsjobb) waxay ku wajahan tahay adigaaga ahaa bilaa shaqo muddo dheer ama ka tirsan qayb gaar ahaaneed oo ka mid ah soogalootiga cusub. Taageeradu waxay kuu fududaynaysaa in aad la qabsato suuqa shaqada.

Waa maxay shaqada deegaamayntu?

Shaqada deegaamaynta, waxaad ku helaysaa fursad aad ku shaqayso, haddii aad muddo dheer bilaa shaqo ahayd ama aad ka tirsan tahay qayb gaar ah oo ka mid ah soogalootiga cusub. Waxaad u baahan tahay in aad adigu soo hesho, shaqabixye doonaya in uu kugu shaqaalaysiiyo shaqada deegaamaynta.

Shaqada deegaamayntu waxay tahay shaqaalaysin muddaysan oo wakhti buuxa aad ugu shaqaynayso qofkii ku shaqaalaysiiyey, muddo labo sano ah, ugu badnaan. Hadafku waa in shaqada deegaamayntu ay kuu gudbiso shaqo rasmi ah.

Qofkee heli kara shaqada deegaamaynta?

Waxaad shaqada deegaamaynta ku heli kartaa lacag, haddii aad 20 jir buuxisay oo aad bilaa shaqo tahay isla markaana aad shaqoraadin ugu qoran tahay Xafiiska Shaqada (Arbetsförmedlingen).

Waxa kale oo aad u baahan tahay in aad buuxiso arrimahan soo socda midkood:

  • Waxaad ahayd bilaa shaqo ama waxaad ka qaybqaadanaysay barnaamij la xiriira siyaasadda suuqa shaqada (arbetsmarknadspolitiskt program), ugu yaraan 24 bilood oo ka mid ah 27kii bilood ee u dambeeyay.
  • Waxaad ka qaybqaadataa barnaamijka la qabsiga dalka (etableringsprogrammet).
  • Waxaad tahay soo galooti cusub, waxaanad heshay 36-kii bilood ee u dambeeyey ruqsadda deggenaanshaha ama kaarka deggenaanshaha.

Mushahar

Dakhligaagu wuxuu ka koobnaan doonaa, qayb mushahar ah oo aad ka helayso shaqabixiyaha iyo qayb gunno ah oo aad ka helayso Qasnadda Caymiska (Försäkringskassan ). Isku darka mushaharka iyo gunnadu waxay u dhigmaan mushaharka ugu hooseeya ee ka jira hesiis-wadareedka waaxdaas.

Dakhligu waa mid saldhig u ah lacagta hawlgabka iyo qasnadda shaqala’aanta.

Gunnada shaqada deegaamaynta (forsakringskassan.se)

Ilaalinta shaqaalaynta

Shaqada deegaamayntu waa shaqaalayn muddaysan oo ugu badnaan socon karta laba sano. Sharciga ilaalinta shaqaalaynta (LAS) qodobkiisa 5aad iyo qaababka shaqo ee heeshiis-wadaraadku, ma quseeyaan shaqada dheegaamaynta. Sidaa darteed shaqada deegaamayntu si otomaatig ah uma noqonayso shaqo rasmi ah.

Sidan ayey wax noqonayaan

1. Soo hel shaqabixiye doonaya in uu ku shaqaalaysiiyo

Adiga iyo shaqabixiyaha doonaya in uu ku shaqaalaysiiyo, labadiinnuba waa in aad buuxisaan shuruudaha ku xiran shaqada deegaamaynta si aad xaq ugu yeelato gunno.

Warbixin ku socota shaqabixiyaha oo ku saabsan shaqada deegaamaynta

Warbixin ku socota shaqabixiyaha oo ku saabsan shaqada deegaamaynta

2. Soo dir codsiga

Marka aad heshiisaan adiga iyo shaqabixiyuhu, waxaad soo codsanaysaa shaqada deegaamaynta. Codsiga waxaad ku soo qoraysaa:

  • Macluumaadkaaga,
  • Macluumaad ku saabsan shaqabixiyaha,
  • Waxbixn ku saabsan ka maqnaantaada suuqa shaqada.

Sidoo kale waxaad ku soo lifaaqi caddayn xaqiijinaysa macluumaadkaaga.

3. Caddayn-shaqabixiye

Si codsigu u dhammaystirmo waa in uu shaqabixiyuhu soo gudbiyaa warbixin ku saabsan hawlqabadkiisa iyo shaqaalaysiintaada oo ku qoran caddayn-shaqabixiye.

Caddayn-shaqabixiye oo qusaysa shaqada deegaamaynta Pdf, 412 kB.

4. Go’aan

Marka aannu kaa helno codsi dhammaystiran, waxaannu qiimaynaynaa in adiga iyo shaqabixiyuhu aad buuxinaysaan shuruuddii ku xirnayd shaqada deegaamaynta. Markaa ka dib ayaannu go’aan ka gaaraynaa in uu shaqabixiyuhu kugu shaqaalaysiin karo shaqada deegaamaynta. Ma bilaabaysid shaqada ilaa aad naga hesho go’aan.