Intensiv praktik

Intensiv praktik är en möjlighet för dig att få arbetslivserfarenhet om du är ny i Sverige och deltar i intensivåret inom etableringsprogrammet. Målet är att du snabbt ska få jobb i samma yrke eller bransch som du praktiserar i.

Vad

Intensiv praktik innebär att du får prova att arbeta i en verksamhet där du kan stärka din yrkeskompetens och få arbetslivserfarenhet. Det är en del av en yrkesinriktad kedja av insatser som ska öka dina förutsättningar att få arbete inom ett utvalt yrke eller bransch.

För att praktiken ska ge ett bra resultat är det viktigt att du får en handledare under tiden.

För vem?

  • Intensiv praktik är till för dig som deltar i intensivåret inom etableringsprogrammet.
  • Du ska ha minst 12 månader kvar i etableringsprogrammet.
  • Du ska kunna delta på heltid.

Så här fungerar det

  • Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och beslutar om intensiv praktik är lämpligt för dig.
  • Tillsammans kommer vi fram till vilket yrke eller vilken bransch som passar dig.
  • Vi planerar och strukturerar praktiktiden med tydliga mål för hur du ska utvecklas i yrket.
  • Du får stöd av en handledare som har regelbundna avstämningar med dig och Arbetsförmedlingen.
  • När praktiken är slut får du ett intyg av arbetsgivaren där det står vilka kunskaper du har fått under praktiktiden.

Praktiken kan pågå i sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Ekonomiskt stöd

Du som deltar i intensiv praktik kan få etableringsersättning från Försäkringskassan. För att få ersättning är det viktigt att du följer den plan som vi tar fram tillsammans.

Försäkring

Du omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar när du deltar i etableringsprogrammet. Arbetsgivaren kan även få ersättning av staten om du skulle skada något på företaget.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.