ارائه‎ی گزارش غیبت جهت مراقبت از کودک زمانی که در یک برنامه شرکت دارید

زمانی که در برنامه‎ای شرکت می‎کنید باید گزارش غیبت موقت خود جهت مراقبت از کودک بیمار (VAB) را به ما ارائه دهید. اگر دلیل غیبت شما را ندانیم، این خطر وجود دارد که اخطار بگیرید یا غرامت شما قطع شود.

چه زمانی باید غیبت جهت مراقبت از کودک را گزارش دهید؟

اگر در برنامه ای شرکت می‎کنید و به دلیل مراقبت از کودکی که بیمار شده است نمی توانید در فعالیت های برنامه ریزی شده برای شما حاضر شوید، باید غیبت خود را به ما گزارش دهید.

گزارش غیبت خود را در اولین روز مراقبت از کودک ارائه دهید

شما باید گزارش غیبت خود را در اولین روز مراقبت از کودک بیمار ارائه دهید. در غیر این صورت این خطر وجود دارد که اخطار بگیرید یا غرامت شما (کمک هزینه‎ی فعالیت (aktivitetsstöd)، غرامت جا افتادن در بازار کار (etableringsersättning) یا غرامت پیشرفت (utvecklingsersättning) قطع شود.

اگر شما و فرد دیگری به صورت نوبتی از کودک بیمار مراقبت می‎کنید، باید گزارش غیبت خود را درشروع هر نوبت جدید مراقبت از کودک ارائه دهید.

اگر در دوره‎ی کارآموزی، دوره‎ی سوئدی برای مهاجران (sfi)، دوره‎ی آموزشی، برنامه‎ی قدم به‎سوی کار (Steg till arbete)، برنامه‎ی تجهیز یا تطبیق (Rusta och matcha) یا در هر فعالیت دیگری نزد یکی از شرکت‎های ارائه دهنده‎ی خدمات به اداره کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) شرکت می‎کنید، باید غیبت خود را به آنجا نیز اطلاع دهید.

اگر نمی‎توانید به صورت دیجیتال گزارش خود را ارائه دهید، باید به جای آن با ما تماس بگیرید وغیبت خود جهت مراقبت از کودک بیمار را گزارش دهید.

نیازی نیست خوب شدن حال کودک را به ما اطلاع دهید

هنگامی که دیگر از کودک بیمار مراقبت نمی‎کنید و به برنامه‎ی خود بازمی‎گردید، نیازی به اطلاع دادن به اداره کاریابی سوئد ندارید. در درخواست خود از صندوق بیمه‎ی همگانی (Försäkringskassan)برای دریافت کمک هزینه‎ی فعالیت، غرامت جا افتادن در بازار کار یا غرامت پیشرفت، روزهایی که مشغول مراقبت از کودک بیمار بوده‎اید را مشخص کنید.

چه غرامتی برای مراقبت از کودک دریافت می‎کنم؟

برای روزهایی که از یک کودک بیمار مراقبت کرده‎اید، غرامت دریافت خواهید کرد. به عبارت دیگر شما مبلغی که بطور معمول در قالب کمک هزینه فعالیت، غرامت پیشرفت یا غرامت جا افتادن در بازار کار دریافت می‎کنید را حفظ خواهید کرد.

برای شما که در کنار شرکت در برنامه خود مشغول به کار هم هستید و به دلیل مراقبت از کودک بیمار امکان حضور سر کار ندارید، قوانین متفاوتی اعمال میشود. مطالب بیشتر را در وب سایت صندوق بیمهی همگانی سوئد بخوانید.

صندوق بیمهی همگانی سوئد (forsakringskassan.se)

اگر خودتان بیمار شوید

هنگامی که در برنامه ای شرکت می کنید باید گزارش غیبت خود را در اولین روز بیماری ارائه دهید.

گزارش غیبت زمانی که بیمار هستید و در یک برنامه‎ شرکت می‎کنید