Rusta och matcha

Sidii aad shaqo ku heli lahayd awgeed, ma u baahan tahay taageero dheeraad ah? Haddii aad isticmaasho adeegga la magac-baxay Abaabulid iyo is-qabadsiin, waxaad heli doonta taageerada aad u baahan tahay. Adiga ayaa dooranaya Shirkadda adeeg-bixiya ah ee aad ka doonayso taageerada, waxaana lagu magacaabi doonaa qof hage ah oo ku caawino. Hadafka waxaa weeyaan in sida ugu dhaqsida badan aad shaqo ama waxbarasho hesho.

Stäng

Sidatan ayaa loo xusha

Abaabulid iyo is-qabadsiin waxaad ka xulanaysaa Shirkadda adeeg-bixiya ah. Xulashadaada ku salay baahidaada. (Af-iswiidish oo keliya)

Yaa loogu tala galay

Adeegga Abaabulid iyo is-qabadsiin waxaa loogu talagalay qofka adigoo kale ah oo shaqayn kara, laakiin u baahan taageero dheeraad sidii u shaqo ama waxbarasho ku heli lahaa darteed. Iyadoo la isticmaalayo hal agabbare ka hawlgala Shirkadda adeeg-bixiyeyaasha Xafiiska Shaqada, waxaad heleysaa dhaqdhaqaaq gaar ahaan baahidaada loola qabsiiyay, taasoo ka caawini doonto sidii ugu dhaqsi badan hadafkaaga ku gaari lahayd: shaqo ama waxbarasho. Waxay noqon kartaa xiriir la yeelashada shaqo-bixiyaha, taageerada shaqo lagu raadsado laguna codsado, warbixin xiriir la leh fursadaha waxbarashada iyo hagid. Haddii aad dalka Iswiidan ku cusub tahay waxaad ka qaybgeli kartaa barashada luqadda iswiidishka ee soo-gaaleetiga loogu talagalay (sfi).

Waxaad kaloo heli karta taageero ku salaysan tababar shaqo, qiimaynta karti-xirfadeedka ama ansixinta waa haddii aan arrinta ku qiimayno in ay jirto sabab. Ugu yaraan hal jeer afar iyo tobbankii maalmood waxaad agabbarehaaga la yeelan doontaa kulan looga arrinsado horumarka.

Haddii aadan garanayn af-iswiidish waxaa lagu ballaminayaa qof turjubaan ah.

Sidan ayey wuxu u shaqeeyaan

  • Go`aanka qiimaynta haddii adeegga Abaabulid iyo is-qabadsiin kugu habboon yahay iyo in kale anaga iska leh. Sidatan ayaa qiimaynta ugu dhaqaaqna.
  • Ugu yaraan lix bilood ayaa ka qaybgeli doona, kaddib waxaan qiimayn doonaa natiijada. Haddii loo baahdo waxaa dhici karto in lix bilood kale aad ka qaybgasho, isku-darkii waa 12 bilood.
  • Adiga ayaa awoodo xulashada Shirkadda adeeg-bixiya ah ee aad doonayso inaad isticmaasho. Halkaan weebka, ayaa ka heleysaa Shirkadda adeeg-bixiya ah ee degmadaada ka hawlgasho. Waxaad kaloo heleysaa warbixin ku saabsan qaabka ay u hawlgalaan iyo luqadda iyo aqoonta laamaha xirfadaha.
  • Markii ballan-qabsashada kaddib aad noo la kulmayso, waa inaad na wargelisaa Shirkadda adeeg-bixiya ah ee aad dooratay. Waxaan kaloo kaaga baahan nahay lambarka loo yaqaanno [KA-numret], kaasoo ku qoran hoosta magaca Shirkadda adeeg-bixiya ah.
  • Qof agabbare ka ah Shirkadda adeeg-bixiya ah ee aad dooratay, ayaa kula soo xiriiri doono, kaasoo kaddib kulanka ugu horeeyo kula yeelan doono. Kaddib waxaad wadajir u dejin doontaa qorshe horumareed ee adiga ku gaar ah, taasoo ujeedada tahay sidii ugu dhaqsi badan ee aad shaqo ama waxbarasho ku bilaabi lahayd.
  • Haddii aadan dooran karin Shirkadda adeeg-bixiya ah, waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaanno mid aan la dooran. Xaaladdaas waxaad taageero ka heli doontaa Shirkadda adeeg-bixiya ah ee ka hawlgasha goobta aqalkaaga ugu dhow.
  • Haddii aadan ku qanacsanayn caawinaadda lagu siiyay, waxaad xaq u leedahay inaad Shirkadda adeeg-bixiya ah iska bedesho. Xaaladas beddeladda darteed noola soo xiriir.
  • Waxaa adeegga ku jira turjumaan luqadda dhagoolayaasha ah iyo turjumaan qoraal.

Gunnooyinka iyo shuruudaha

Markii taageeradaan lagu siinayo waxaad ka qaybgalaysa barnaamij. Xaaladdaas waxaad gunnada ka dalban kartaa Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Halkaan waxaad ka aqrisan kartaa warbixin dheeraad oo ku saabsan sida gunnada loo codsado, iyo shuruudaha u degsan ka qaybgelista barnaamijyada.

Markii aad ka qaybgalayso barnaamij

Su´aalaha caadi ahaan lays waydiiyo iyo jawaabtooda

Halkaan ayaa ka aqrisan kartaa jawaabta su`aalaha xiriirka la leh Abaabulid iyo is-qabadsiin.

Su`aallo iyo jawaab (Af-iswiidish oo keliya)

Dulmarka guud/dib u eegista wadashaqaynta ee adiga kugu saabsan waxay kaalin ka geysanaysa sidii aan sare ugu qaadi lahayn Qalabaynta iyo Is-waafajinta [Rusta och matcha]

Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha adeegga diyaar-gareynta iyo shaqa la raadinta (Rusta och matcha), waxay ka tirsanyihiin mashruuca sanduuqa arrimaha bulshada ee Yurub (mashruuca ESF). Ujeedada laga leeyahay mashruucu waa in wax laga barto, lana sii hagaajiyo adeegga shaqa la raadinta ee Xafiiska shaqada. Adigaaga uu mashruucu khuseeyo wuxuu qandaraaslahaagu bil walba dukumiinti-gareyn doonaa hawlaha aad wada jir isula qabateen, ama aad keligaa u qabatay si waafaqsan qorshihiinna aydun wada samayseen. Warbixinta, oo loogu yeero taariikhda wada shaqeynta, waxaad bil walba ka dhex heleysaa bogga Mina sidor. Halkaas waxa aad ku arki doontaa, kuna oggolaan doontaa taariikhda wada shaqeynta, si aad isula oggolaataan in ay macluumaadku sax yihiin.

La xiriir Xafiiska shaqada ama qandaraaslahaaga haddii aadan kala hubin in uu mashruucani ku khuseeyo iyo in kale.

Warbixin dheeraad oo ku saabsan Dulmarka guud/dib u eegista wadashaqaynta

Sidan ayaad u qaadeysaa tallaabta xigta

Nala soo xiriir

Is diyaari si aad u sheegi kartid sababta ay taageeradu kor ugu qaadeyso fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Qiimeyn

Si wadajir ah ayaan xaaladda sawir isagala qaadaneynaa. Qof ka shaqeeya xafiiska xiriirka shaqada ayaa qiimeynaya in taageeradu ay tahay qaab fiican oo kor u qaadeysa fursadahaaga ku aaddan shaqada.

Go’aan

Taageerada aan ku siin karno waxay ku xirantahay sida adiga xaaladdaadu u muuqato. Cidda taageerada xaqa u leh waxaa kor ka go’aamineysa xukuumadda.

Diyaar-gareyn iyo shaqana la raadin (Rusta och matcha) waxaa wax ka maalgeliya Midowga Yurub/sanduuqa arrimaha bulshada ee Midowga Yurub.