Api:er, öppna data och öppen källkod

På den här sidan informerar vi om hur du får tillgång till Arbetsförmedlingens samverkans-api:er, öppna data och öppen källkod. Våra api:er kan användas av dig som är samverkanspartner till oss. Vår öppna data och öppen källkod är fri för vem som helst att använda.

Med hjälp av api:er, öppna data och öppen källkod kan utvecklare, journalister, forskare och samverkanspartners till oss göra analyser och bygga digitala tjänster – som i sin tur skapar samhällsnytta och värde för allmänheten.

Samverkans-api:er

Api:er (kräver identifiering och tillgång sker efter utförd behörighetskontroll) finns på vår samverkansportal. Du som kan använda dessa api:er är en samarbetspartner med Arbetsförmedlingen.

Samverkansportal för api:er (arbetsformedlingense.force.com/apiportal)

Öppna data

Arbetsförmedlingens öppna data finns publicerat på vår portal JobTech Development. Öppna datat finns för dig som utvecklar digitala tjänster, vill hitta nya samarbeten eller få djupare insikter om arbetsmarknaden. I portalen hittar du api:er, dataset, standarder och öppen källkod, allt är fritt tillgängligt för vem som helst att använda. Här kan du också dela med dig av data och källkod som andra kan ha nytta av.

Portal JobTech Development för öppna data (jobtechdev.se)

Öppen källkod

Öppen källkod eller öppen programvara avser ofta datorprogram vars källkod är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill.

Flera system från Arbetsförmedlingen hittas på en utvecklarplattform för öppen källkod - Gitlab. Källkoden är taggad med en öppen godkänd licens som är kravet för att uppnå benämningen öppen källkod.

Utvecklarplattformen (gitlab.com)

Möjliga tillämpningsscenarier i utvecklarplattformen just nu:

Granska frågorna i testet Testa om du uppfyller villkoren för nystartsjobb (gitlab.com)

Offentlig organisation som vill återanvända Arbetsförmedlingens designsystem (gitlab.com)

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om våra api:er, öppna data och öppen källkod. Du hittar kontakvägar i respektive portal.