کمک برای فعالیت و تعویض پولی برای انکشاف

زمانی که جویای کار هستید و در یکی از برنامه های ما سهم میگیرید میتوانید از صندوق بیمۀ همگانی (Försäkringskassan) پول بدست بیآورید. تعویض پولی را که شما بدست میآورید، کمک برای فعالیت یا تعویض پولی برای انکشاف نامیده میشود.

چطور میتوانم تعویض پولی را بدست بیآورم؟

زمانی که در یکی از برنامه ها ثبت نام شدید، برای دریافت پول نزد Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) تقاضا می نمایید. شما برای هر ماه به طور جداگانه و به شکل معوق (یعنی برای ماۀ که گذشته است) تقاضا می کنید. ساده ترین شکل تقاضا نمودن از طریق ویب سایت Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) می باشد. در آنجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن و همچنان زمان پرداخت پول، بیشتر بخوانید.

برای تعویض پولی از صندوق بیمۀ همگانی درخواست نمایید (forsakringskassan.se)

برای حفظ کمک‌مصرف چی کنم باید؟

برای این که مزایای شما قطع نشود، باید پروسه کاریابی خود را مدیریت کنید و از فرصت‌هایی که به شما داده می‌شود استفاده نمایید تا دوره بیکاری شما طولانی نشود. یعنی بطورمثال باید پروگرامی را که به همراه ما تدوین نموده‌اید مراعات نمایید و در جلسات و دیگر فعالیت‌های تعیین‌شده اشتراک نمایید. اگر مورد حمایت ارائه‌دهندگان ما باشید، باید پروگرام خود را نیز مراعات نمایید.

شما باید فعال باشید و به دنبال وظیفه بگردید، مگر اینکه در برنامه عمل شما چیز دیگری گفته شود. همچنین باید گزارش (aktivitetsrapport) خود را بین 1 تا 14 هر ماه به ما ارسال کنید.

لازم است که شما از همه شرایط باخبر باشید و بدانید که کوتاهی در قسمت مدیریت کاریابی یا طولانی شدن دوره بیکاری چه تاثیری بالای مزایای شما خواهد گذاشت.

شرایط مربوط به مزایای پروگرام

اگر مریض شوید یا مصروف مراقبت از طفل مریض باشید و نتوانید در پروگرام خود اشتراک نمایید، باید موضوع را به ما اطلاع دهید. اگر بخواهید از محل کار رخصتی بگیرید، باید ابتدا از ما اجازه بگیرید.

اگر مریض شوید

اگر مصروف مراقبت از طفل مریض باشید

چه مقدار پول بدست میآورم؟

زمانی که شما در یک برنامه سهم می گیرید برای هر روز یک مقدار مشخص پول را بدست می آورید، البته حداکثر برای پنج روز در هفته. شما می توانید برای هر روزی که در برنامۀ تان سهم می گیرید، پول تقاضا کنید.

کمک‌مصرف روزانه شما به سن و دارا بودن/نبودن شرایط دریافت مزایای بیکاری از صندوق بیمه بیکاری بستگی دارد. اگر سابقه دریافت مزایای بیکاری از صندوق بیمه بیکاری را داشته باشید، روزهای حمایت فعالیت از آن سابقه کسر می‌شود.

در ویب‌سایت اداره بیمه اجتماعی سویدن می‌توانید ببینید که چه مبلغی به شما تعلق می‌گیرد.

در صورت که در یک برنامه اشتراک می کنید (ویب سایت Försäkringskassan صندوق بیمۀ همگانی) (forsakringskassan.se)

سوال ها و جواب ها

چه زمانی پول ها پرداخت میشود؟

صندوق بیمۀ همگانی به تاریخ 26 ام هر ماه پول را می پردازد. برای این که بتوانید به تاریخ 26 ام پول های خود را بدست بیآورید باید صندوق بیمۀ همگانی بتواند در آخرین فرصت تقاضا نامۀ شما را به تاریخ هفتم هر ماه بدست بیآورد.

اگر شما بعد از تاریخ هفتم تقاضا می نمایید، تعویض پولی تان در زودترین فرصت به تاریخ بیست و ششم ماۀ بعدی پرداخت خواهد شد. اگر شما قبل از ختم ماه تقاضا نکنید این خطر وجود دارد که تعویض پولی برای ماۀ گذشته را به طور کامل از دست بدهید.

اگر مریض شوم چه واقع میشود؟

اگر شما مریض می شوید مهم است تا حتی در همان روز اول مریضی خود به ما در این مورد اطلاع بدهید. در غیر آن ممکن است تعویض پولی تان را برای همان روز های که مریض هستید،از دست بدهید.

اگر مریض شوید

در صورتی که کودک من مریض شود چه واقع میشود؟

اگر شما ضرورت دارید به خاطر مراقبت از کودک تان که مریض شده است در منزل باقی بمانید، مهم است تا حتی در همان روز اول با ما تماس بگیرید.

اگر شما از یک کودک مریض مراقبت میکنید

اگر نیاز به مرخصی داشته باشم چه کاری را باید انجام بدهم؟

اگر به مرخصی نیاز دارید باید نخست موافقت ما را در این مورد بدست بیآورید. این صرفا َArbetsförmedlingen (ادارۀ کاریابی) است که می تواند با مرخصی موافقت کند نه یک تنطیم کننده برنامه.

آیا من میتوانم در عین زمانی که در یک برنامه سهم میگیرم و تعویض پولی بدست میآورم کار نیز کنم؟

بلی، شما میتوانید زمانی که در یک برنامه سهم میگیرید کار نیز کنید. اما در آن هنگام تعویض پولی تان متناسب به همان مقدار پولی که به شکل معاش بدست میآورید، کاهش می یابد. این صندوق بیمۀ همگانی است که این محاسبه را انجام میدهد.

آیا من میتوانم در عین زمانی که تعویض پولی را دریافت میکنم، معاش مرخصی والدین یا Föräldrapenning را نیز بدست بیآورم؟

بلی، شما زمانی که در یک برنامه سهم میگیرید میتوانید معاش مرخصی والدین را دریافت کنید. اما تعویض پولی شما متناسب با همان مقدار پول که به شکل معاش مرخصی والدین دریافت می کنید، کاهش می یابد. این Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) است که این محاسبه را انجام میدهد.

در صورت که در یک برنامه اشتراک می کنید (ویب سایت Försäkringskassan صندوق بیمۀ همگانی) (forsakringskassan.se)

برای شما که در برنامۀ جاگزینی و استقرار سهم میگیرید

اگر شما در برنامۀ جاگزینی و استقرار سهم میگیرید میتوانید تقویض پولی برای جاگزینی و استقرار را دریافت کنید. همچنان احتمالاَ میتوانید تعویض پولی برای مسکن یا اضافه پرداخت جاگزینی و استقرار را نیز دریافت کنید. در این مورد که مستحق کدام نوع تعویض پولی میگردید،بخوانید.

تعویض پولی برای استقرار و جاگزینی