Taageerada hawsha iyo magdhawga horumarka

Marka aad tahay shaqo raadiye kana qayb-qaadato mid ka mid ah barnaamijyadayada waxaad lacag ka heli kartaa Qasnada Caymiska inta lagu jiro wakhtigan. Magdhabkan waxaa lagu magacaabaa taageerada hawsha ama magdhawga horumarka.

Sidee ayaan samaynayaa si aan u helo magdhab?

Kaddib markii lagugu qoro barnaamij, ayaa arjayga gunnada u qoran kartaa Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Bil kasta bisha ku xigta ayaa codsan kartaa gunnada. Habka ugu fudud ee gunnada arjay loo qorto waa iyadoo la adeegsado barta internetka Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Isla barta ayaa warbixin dheeraad oo ku saabsan sida arjayga loo qorto ka aqrisan karta iyo sida lacagaha loo bixiyo.

Codso magdhabid laga helo Qasnada Caymiska (forsakringskassan.se)

Maxaa loo baahanyahay si loo ilaashado gunnada?

Si aadan khatar ugu gelin inaad noqoto gunno la'aan, waxaa muhiim ah inaad ka adkaato shaqo raadintaada, aadna aqbasho fursadaha aad heleysid si aanad u dheereyn shaqo la'aantaada. Waxay taasi tusaale ahaan ka dhigantahay, inaad u baahan tahay inaad raacdo qorshaha aad nala leedahay, kana qeyb qaadatid kulammada iyo hawlaha kale ee aynu ku heshiinno. Haddii aad taageero ka hesho qandaraaslayaasheenna, waa inaad sidoo kale raacdo qorshaha aad isla sameysaan.

Waxaad u baahan tahay in aad firfircoonaato oo aad dalbato shaqooyin, haddii aanay wax kale ku qornayn qorshe hawleedkaaga. Sidoo kale waa in aad noo soo xarayso warbixinta hawlqabadka (aktivitetsrapport) bil kasta inta u dhaxaysa 1:da iyo 14:ka.

Waa muhiim inaad ogtahay dhammaan shuruudaha iyo sida ay u saameyn karto gunnadaada, haddii aad si xun u maamusho shaqo-raadintaada ama aad dheereyso shaqo la'aantaada.

Shuruudaha gunnadaada ee barnaamijka

Waxaad u baahantahay inaad na soo ogeysiisid haddii aad xanuunsato ama aad daryeeleyso ilmo xanuunsan oo aanad awoodin inaad ka qayb qaadato barnaamijkaaga. Haddii aad fasax u baahantahay, waa in aad marka hore annaga naga heshaa oggolaasho.

Haddii aad xanuunsato

Haddii aad daryeeleyso ilmo xanuunsan

Lacag intee leeg ayaan anigu helayaa?

Markii aad ka qaybgalayso barnaamij waxaa shan maalmood ee todobaadkii lagu siin doonaa lacag go'an. Maalin kasta oo aad barnaamij ka qaybgasho waxaad darteed u dalban kartaa in lacag lagu siiyo.

Gunnadaada maalintii, waxay ku xirantahay, waxyaabo ay ka mid yihiin da'daada iyo inaad buuxisay shuruudaha gunnada shaqo la'aanta iyo in kale. Haddii aad ku jirtid waqtigii aad gunnada ka qaadaneysay a-kassada, waxaa lwaqtigaas aga jarayaa, maalmaha taageerada dhaqdhaqaaqa.

Barta intarneetka ee Qasnadda Caymiska ayaad ka akhrisan kartaa inta lacag ah ee aad qaadaneysid.

Haddii aad ka qaybgasho barnaamij barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada [forsakringskassan.se]

Su'aalo iyo jawaabo

Goorma ayaa la bixiyaa lacagtan?

Qasnada Caymiska waxay bixisaa lacagtan 26-ka bil kasta. Si aad u hesho lacagtaada 26-ka waa khasab in Qasnada Caymiska ay hesho codsigaaga ugu dambeyn 7-da bil kastaba.

Haddii aad codsato ka dib 7-da waxaa magdhabkaaga la bixinayaa ugu horeyn 26-ka bisha ku xigta. Haddii aanad codsan ka hor intaan bishu dhamaan waxaad khatar ugu jirtaa inaad gebi ahaanba noqoto bilaa magdhabid bishii ka horeysay.

Maxaa dhaca haddii aan anigu xanuusado?

Haddii aad xannuunsatid waxaa muhim ah inaad anaga na wargeliso maalinta ugu horeeyso ee aad xannuunsatid. Haddii kale wax gunno ah laguma siin doono maalmaha xannuunka awgiis aad ku maqan tahay.

Haddii aad xanuusato

Maxaa dhaca haddii ilmahaygu xanuusado?

Haddii aad u baahantahay inaad guriga joogto si aad u hayso ilmo xanuusaday, waa muhiim inaad nala soo xiriirto isla maalinta ugu horeysa.

Haddii aad daryeelayso ilmo xanuusanaya

Maxaan samaynayaa haddii aan u baahanahay inaan ahaado fasax?

Haddii aad fasax u baahan tahay waa in kahor aan anaga ku oggolanno. Maamulka Xafiiska Shaqada oo keliya ayaa fasax ku oggolaan karo, qaban-qaabiyeha kuma oggolaan karo.

Miyaan shaqayn karaa oo isla markaana ka qayb qaadan karaa barnaami oo helayaa magdhabid?

Haa, waad shaqayn kartaa marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamij. Laakiin magdhabkaaga wuxuu la yaraanayaa lacag u dhiganta ta aad u hesho mushaaro ahaan. Waa Qasnada Caymiska kuwa sameeya xisaabintan.

Miyaan heli karaa gunada waalidka isla wakhtiga aan helo magdhabka?

Haa, Lacagta waalidiinta [föräldrapenning] waad qaadan kartaa markii aad ka qaybgalayso barnaamij. Laakin lacagta gunnada way is-dhimaysa hadba inta ay la eg tahay Lacagta waalidiinta [föräldrapenning]. Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ayaa xisaabintaas ku dhaqaaqdo.

Haddii aad ka qaybgasho barnaamij barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada [forsakringskassan.se]

Loogu talogalay adigaaga ka qayb-qaata qorshaha dagnaanshaha

Haddii aad ka qayb-qaadato qorshaha dagnaanshaha waxaad heli kartaa magdhawga maalmeed iyo xitaa wixi ah magdhawga kirada ama ku kordhinta barnaamijka dagnaanshaha. Akhri shuruudaha ku saabsan nooca magdhawga aad xaqa u leedahay.

Magdhawga maalmeed