Taageerada hawsha iyo magdhawga horumarka

Marka aad tahay shaqo raadiye kana qayb-qaadato mid ka mid ah barnaamijyadayada waxaad lacag ka heli kartaa Qasnada Caymiska inta lagu jiro wakhtigan. Magdhabkan waxaa lagu magacaabaa taageerada hawsha ama magdhawga horumarka.

Sidee ayaan samaynayaa si aan u helo magdhab?

Kaddib markii lagugu qoro barnaamij, ayaa arjayga gunnada u qoran kartaa Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Bil kasta bisha ku xigta ayaa codsan kartaa gunnada. Habka ugu fudud ee gunnada arjay loo qorto waa iyadoo la adeegsado barta internetka Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Isla barta ayaa warbixin dheeraad oo ku saabsan sida arjayga loo qorto ka aqrisan karta iyo sida lacagaha loo bixiyo.

Codso magdhabid laga helo Qasnada Caymiska

Maxaa shuriud u ah in la helo magdhabid?

Marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamij waa muhiim inaad raacdo qorshaha aad si wada-jir ah noola samaysay. Macnaheedu waxay tahay in tusaale in aad ka qaybgasho dhaqdhaqaaqyada wadajir aan ugu heshiinay. Haddii aad taageero ka hesho adeeg-bixiyeyaasha aan heshiiska la galnay waa inaad xitaa tixgeliso qorshaha lagu dejiyay. Waa inaad hab firfircooni u raadsato shaqo, waa haddii aadan qodob kale nalaga heshiin.

Waa inaad bil kasta soo gudbiso Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten], kuna soo qorta dhammaan dhaqdhaqaaqyada aad hirgelisay iyo shaqooyinkii aad arjay u qoratay. Waxay noqon karaan shaqooyin boos ka bannaan oo la soo xayeeysiiyay, ama aad wargelisay inaad xiisaynayso ama aad shirkadda shaqo-bixiyeha ah siisay cv-gaaga, ama kuwa Xafiiska Shaqada kugu gubabiyay inaad arjay u qorato (anvisat), ama ku siiyay naseexada booska shaqo ee bannaan. Waa in Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapport] aad bil kasta soo dirta laga bilaabo markii bisha ay ku beegan tahay 1:da ilaa 14:keeda.

Waa inaad xitaa na wargelisa haddii aad xannuunsato ama ubad u ka xannuunsado, xaaladdaas u ku suurtagalayn inaad ka qaybgasho barnaamijka.

Lacag intee leeg ayaan anigu helayaa?

Markii aad ka qaybgalayso barnaamij waxaa shan maalmood ee todobaadkii lagu siin doonaa lacag go'an. Maalin kasta oo aad barnaamij ka qaybgasho waxaad darteed u dalban kartaa in lacag lagu siiyo.

Gunnada maalintii lagu siin karo waa hadba da'daada iyo haddii shuruudaha lagu qaato gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ay bixiso iyo in kale . Barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ayaa ka aqrisan kartaa inta ay la eg tahay lacagta lagu siin doono.

Haddii aad ka qaybgasho barnaamij barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]

Su'aalo iyo jawaabo

Goorma ayaa la bixiyaa lacagtan?

Qasnada Caymiska waxay bixisaa lacagtan 26-ka bil kasta. Si aad u hesho lacagtaada 26-ka waa khasab in Qasnada Caymiska ay hesho codsigaaga ugu dambeyn 7-da bil kastaba.

Haddii aad codsato ka dib 7-da waxaa magdhabkaaga la bixinayaa ugu horeyn 26-ka bisha ku xigta. Haddii aanad codsan ka hor intaan bishu dhamaan waxaad khatar ugu jirtaa inaad gebi ahaanba noqoto bilaa magdhabid bishii ka horeysay.

Maxaa dhaca haddii aan anigu xanuusado?

Haddii aad xannuunsatid waxaa muhim ah inaad anaga na wargeliso maalinta ugu horeeyso ee aad xannuunsatid. Haddii kale wax gunno ah laguma siin doono maalmaha xannuunka awgiis aad ku maqan tahay.

Haddii aad xanuusato

Maxaa dhaca haddii ilmahaygu xanuusado?

Haddii aad u baahantahay inaad guriga joogto si aad u hayso ilmo xanuusaday, waa muhiim inaad nala soo xiriirto isla maalinta ugu horeysa.

Haddii aad daryeelayso ilmo xanuusanaya

Maxaan samaynayaa haddii aan u baahanahay inaan ahaado fasax?

Haddii aad fasax u baahan tahay waa in kahor aan anaga ku oggolanno. Maamulka Xafiiska Shaqada oo keliya ayaa fasax ku oggolaan karo, qaban-qaabiyeha kuma oggolaan karo.

Miyaan shaqayn karaa oo isla markaana ka qayb qaadan karaa barnaami oo helayaa magdhabid?

Haa, waad shaqayn kartaa marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamij. Laakiin magdhabkaaga wuxuu la yaraanayaa lacag u dhiganta ta aad u hesho mushaaro ahaan. Waa Qasnada Caymiska kuwa sameeya xisaabintan.

Miyaan heli karaa gunada waalidka isla wakhtiga aan helo magdhabka?

Haa, Lacagta waalidiinta [föräldrapenning] waad qaadan kartaa markii aad ka qaybgalayso barnaamij. Laakin lacagta gunnada way is-dhimaysa hadba inta ay la eg tahay Lacagta waalidiinta [föräldrapenning]. Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ayaa xisaabintaas ku dhaqaaqdo.

Haddii aad ka qaybgasho barnaamij barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]

Loogu talogalay adigaaga ka qayb-qaata qorshaha dagnaanshaha

Haddii aad ka qayb-qaadato qorshaha dagnaanshaha waxaad heli kartaa magdhawga maalmeed iyo xitaa wixi ah magdhawga kirada ama ku kordhinta barnaamijka dagnaanshaha. Akhri shuruudaha ku saabsan nooca magdhawga aad xaqa u leedahay.

Magdhawga maalmeed

Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta

Haddii aadan tixgelin shuruudaha gunnada lagu qaato, waxaa lagu soo diri doonaa digniin, ama waxaa hal ama dhawr maalmood laga joojin doonaa qaadashada gunnada.

Digniinta ama joojinta qaadashada gunnada barnaamij xiriir la leh