حمایت مالی فعالیت، کمک هزینۀ پیشرفت و توسعه

زمانی که شما جویای کار هستید و در یکی از برنامه های ما شرکت می کنید می توانید در آن مدت از صندوق بیمه های اجتماعی پول دریافت کنید. پولی که دریافت می کنید حمایت مالی فعالیت، کمک هزینۀ پیشرفت و توسعه نام دارد.

برای دریافت پول چکار بایستی بکنم؟

وقتی شما در یکی از برنامه های ما پذیرفته شدید، برای دریافت غرامت از صندوق بیمه همگانی تقاضا می دهید. پول را هر ماه برای ماه قبل درخواست می کنید. ساده ترین راه اینکار درخواست در وبسایت صندوق بیمه همگانی است. در آنجا همچنین میتوانید درباره چگونگی پر کردن درخواست و اینکه چه زمانی پول پرداخت میشود بیشتر بخوانید.

پول را از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست کنید Försäkringskassan

دریافت پول چه شرایطی دارد؟

وقتی در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت می کنید مهم است برنامه ای را که بهمراه ما تنظیم کرده اید پیگیری کنید. یعنی بطور مثال لازم است در فعالیت هایی که باهم توافق کرده ایم شرکت کنید. اگر شما از موسسه هایی که با ما همکاری می کنند حمایت میگیرید باید برنامه ای را که با آنان دارید دنبال کنید. اگر چیز دیگری با ما توافق نکرده باشید ضروری است که فعال باشید و دنبال کار بگردید.

شما بایستی هرماه هم گزارش فعالیت بما تحویل دهید و در آن می نویسید که چه فعالیت هایی را انجام داده اید و تمام کارهایی را که جستجو کرده اید گزارش می کنید. آن کارها می تواند کارهایی باشد که آگهی شده اند، نامه های اعلام علاقه و رزومه هایی که برای کارفرما فرستاده اید، کارهایی که اداره کاریابی از شما خواسته که برای آنها تقاضا بدهید (anvisat) و یا کاری که آن اداره بشما درباره آن آگاهی داده است. شما باید گزارش فعالیت های خود را بین 1 تا 14 هر ماه بفرستید.

همچنین لازم است هنگامی که بیمار میشوید و یا از کودک بیمار نگهداری میکنید و نمی توانید در برنامه خود شرکت کنید مراتب را به ما اطلاع دهید.

چقدر پول دریافت میکنم؟

وقتی در یک برنامه شرکت می کنید روزانه مبلغ معینی برای حداکثر پنج روز در هفته دریافت می کنید. شما می توانید برای هر روزی که در برنامه خود شرکت دارید درخواست پول کنید.

مقدار غرامت قابل پرداخت بشما برای هر روز بستگی به این دارد که چند سال سن داشته باشید و اینکه آیا شرایط مربوط به دریافت غرامت از صندوق بیمه بیکاری را دارا هستید یا نه. در وبسایت صندوق بیمه همگانی می توانید ببینید که چقدر پول بشما پرداخت میشود.

اگر در یک برنامه شرکت دارید (وبسایت صندوق بیمه همگانی)

پرسش ها و پاسخ ها

پول چه موقع پرداخت می شود؟

صندوق بیمه های اجتماعی پول را در تاریخ 26 ام هر ماه پرداخت می کند. برای آنکه بتوانید پول خود را در تاریخ 26 ام دریافت کنید صندوق بیمه های اجتماعی بایستی درخواست شما را حداکثر تا تاریخ 7 ام هر ماه دریافت کرده باشد.

اگر پس از 7 ام ماه درخواست کنید زودترین تاریخ پرداخت پول تان 26 ام ماه بعد خواهد بود. اگر تا قبل از پایان ماه پول درخواست نکنید بابت ماه گذشته پولی دریافت نمی کنید.

اگر مریض شوم چه می شود؟

چنانچه شما بیمار شوید مهم است که از روز اول بیماری به ما اطلاع دهید. در غیر اینصورت ممکن است پول خود را طی روزهایی که بیمار هستید از دست دهید.

اگر مریض شوید

اگر فرزندم مریض شود چه می شود؟

اگر لازم باشد در خانه بمانید و از فرزند مریض خود نگهداری کنید مهم است از همان روز اول با ما تماس بگیرید.

اگر از فرزند مریض خود نگهداری می کنید

اگر مرخصی لازم داشته باشم چکار کنم؟

اگر به مرخصی نیاز دارید بایستی اول از ما تأییدیه بگیرید. تنها اداره کاریابی است که میتواند اجازه مرخصی صادر کند و نه یک سازمان دهنده برنامه.

آیا همزمان با شرکت در یک برنامه و دریافت پول می توانم کار کنم؟

بله، وقتی در یک برنامه شرکت می کنید میتوانید کار کنید. ولی از پول تان به میزان مبلغ حقوق تان کسر می شود. این محاسبه را صندوق بیمه های اجتماعی انجام می دهد.

آیا می توانم همزمان با دریافت کمک هزینۀ استقرار زندگی و کار پول والدین هم بگیرم؟

بله، شما می توانید وقتی در یک برنامه شرکت می کنید حقوق مرخصی بچه داری دریافت کنید. ولی از غرامت شما به میزان مبلغ حقوق مرخصی بچه داری کسر می شود. این محاسبه را صندوق بیمه همگانی انجام می دهد.

اگر در یک برنامه شرکت دارید (وبسایت صندوق بیمه همگانی)

خطاب به افرادی که در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت می کنند

اگر در برنامه استقرار زندگی و کار شرکت می کنید می توانید پول و احتمالاً حتی پول مسکن یا فوق العاده استقرار هم پول دریافت کنید. در مورد پولی که حق دارید دریافت کنید مطالبی بخوانید.

کمک هزینه استقرار زندگی و کار

اخطار یا محرومیت از غرامت

اگر شما شرایط مربوط به دریافت غرامت را دنبال نکنید ممکن است بشما اخطار داده شود و یا برای یک یا چند روز از حق دریافت غرامت محروم شوید.

اخطار یا محرومیت از غرامت در یک برنامه