حمایت مالی فعالیت، کمک هزینۀ پیشرفت و توسعه

زمانی که شما جویای کار هستید و در یکی از برنامه های ما شرکت می کنید می توانید در آن مدت از صندوق بیمه های اجتماعی پول دریافت کنید. پولی که دریافت می کنید حمایت مالی فعالیت، کمک هزینۀ پیشرفت و توسعه نام دارد.

برای دریافت پول چکار بایستی بکنم؟

وقتی در یکی از برنامه های ما نامنویسی کردید بایستی از صندوق بیمه های اجتماعی پول درخواست کنید. پول را هر ماه برای ماه قبل درخواست می کنید. ساده ترین راه اینکار درخواست در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی است. در اینجا می توانید در مورد چگونگی درخواست و زمان پرداخت پول مطالب بیشتری بخوانید.

پول را از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست کنید Försäkringskassan

دریافت پول چه شرایطی دارد؟

وقتی در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت می کنید مهم است برنامه ای را که بهمراه ما تنظیم کرده اید پیگیری کنید. یعنی بطور مثال لازم است در فعالیت هایی را که باهم توافق کرده ایم شرکت کنید. شما همچنین بایستی فعال بوده و اگر جستجوی کار در برنامۀ شما وجود دارد جویای کار باشید.

شما بایستی فعالیت های خود و اگر مریض بوده اید را هر ماه به ما گزارش کنید.

چقدر پول دریافت میکنم؟

وقتی در یک برنامه شرکت می کنید روزانه مبلغ معینی برای حداکثر پنج روز در هفته دریافت می کنید. شما برای هر روزی که در برنامه شرکت کنید پول دریافت می کنید.

پول روزانه شما از جمله به سن و سال و اینکه شما واجد شرایط صندوق بیکاری باشید یا نه بستگی دارد. در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی می توانید در مورد مبلغ پول دریافتی مطالبی بخوانید.

صندوق بیمه های اجتماعی Försäkringskassan

پرسش ها و پاسخ ها

پول چه موقع پرداخت می شود؟

صندوق بیمه های اجتماعی پول را در تاریخ 26 ام هر ماه پرداخت می کند. برای آنکه بتوانید پول خود را در تاریخ 26 ام دریافت کنید صندوق بیمه های اجتماعی بایستی درخواست شما را حداکثر تا تاریخ 7 ام هر ماه دریافت کرده باشد.

اگر پس از 7 ام ماه درخواست کنید زودترین تاریخ پرداخت پول تان 26 ام ماه بعد خواهد بود. اگر تا قبل از پایان ماه پول درخواست نکنید بابت ماه گذشته پولی دریافت نمی کنید.

اگر مریض شوم چه می شود؟

چنانچه شما بیمار شوید مهم است که از روز اول که بیماری به ما اطلاع دهید. در غیر اینصورت ممکن است پول خود را طی روزهایی که بیمار هستید را از دست دهید. برای نگهداشتن غرامت خود بعد از روز هفتم بیماری لازم است که یک گواهی پزشک، که نشان دهد که شما قادر به شرکت در برنامه نیستید، به ما تحویل دهید.

اگر مریض شوید

اگر فرزندم مریض شود چه می شود؟

اگر لازم باشد در خانه بمانید و از فرزند مریض خود نگهداری کنید مهم است از همان روز اول با ما تماس بگیرید.

اگر از فرزند مریض خود نگهداری می کنید

اگر مرخصی لازم داشته باشم چکار کنم؟

اگر مرخصی نیاز دارید بایستی اول از ما تأییدیه بگیرید.

آیا همزمان با شرکت در یک برنامه و دریافت پول می توانم کار کنم؟

بله، وقتی در یک برنامه شرکت می کنید میتوانید کار کنید. ولی از پول تان به میزان مبلغ حقوق تان کسر می شود. این محاسبه را صندوق بیمه های اجتماعی انجام می دهد.

آیا می توانم همزمان با دریافت کمک هزینۀ استقرار زندگی و کار پول والدین هم بگیرم؟

بله، شما می توانید وقتی در یک برنامه شرکت می کنید پول والدین دریافت کنید. ولی از کمک هزینۀ استقرار زندگی و کار تان به میزان مبلغ پول والدین کسر می شود.

خطاب به افرادی که در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت می کنند

اگر در برنامه استقرار زندگی و کار شرکت می کنید می توانید پول و احتمالاً حتی پول مسکن یا فوق العاده استقرار هم پول دریافت کنید. در مورد پولی که حق دارید دریافت کنید مطالبی بخوانید.

کمک هزینه استقرار زندگی و کار

اخطار یا از دست دادن پول

اگر شرایط دریافت پول را رعایت نکنید به شما اخطار داده می شود، یا پول خود را برای یک یا چند روز از دست می دهید.

اخطار یا از دست دادن کمک هزینه از سوی صندوق بیمه های اجتماعی