مقرری استقرار زندگی و کار

مقرری استقرار زندگی و کار پولی است که شما با شرکت در برنامۀ استقرار زندگی و کار دریافت می کنید.

برای دریافت مقرری استقرار زندگی و کار چه کاری باید انجام دهم؟

وقتی تصمیم در مورد برنامۀ استقرار زندگی و کار را دریافت کردید باید مقرری استقرار زندگی و کار را از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست کنید. ساده ترین راه اینکار درخواست در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی است. در اینجا می توانید در مورد چگونگی درخواست و زمان پرداخت پول مطالب بیشتری بخوانید.

برای دریافت مقرری استقرار زندگی و کار چه شرایطی لازم است؟

وقتی در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت می کنید مهم است برنامه ای را که به همراه ما تنظیم کرده اید پیگیری کنید. یعنی بطور مثال لازم است در فعالیت هایی که باهم توافق کرده ایم شرکت کنید. شما همچنین باید فعال بوده و اگر در برنامه شما "جستجوی کار" وجود دارد جویای کار باشید.

شما باید فعالیت های خود و اگر مریض بوده اید را هر ماه به ما گزارش کنید. اگر به مرخصی نیاز دارید باید اول موافقت ما را بگیرید.

چقدر پول دریافت میکنم؟

در مدت زمان بررسی وضعیت تان روزی 231 کرون میگیرید. وقتی بررسی وضعیت تان تمام شود و بهمراه ما برنامۀ خود را تنظیم کرده باشید روزی 308 کرون میگیرید. شما همچنین از حق دریافت فوق العاده های مختلف نیز برخوردارید:

  • اگر فرزند دارید حق دارید فوق العادۀ مقرری استقرار زندگی و کار دریافت کنید.
  • اگر تنها زندگی می کنید حق دارید کمک هزینۀ مسکن دریافت کنید.

صندوق بیمه های اجتماعی در مورد دریافت مقرری و مقداری که شما استحقاق دریافت آن را دارید تصمیم گیری می کند. در مورد پول هایی که به شما می تواند تعلق بگیرد می توانید در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی مطالب بیشتری بخوانید.

درخواست مقرری استقرار زندگی و کار صندوق بیمه های اجتماعی

سایر پول های دریافتی

پول سفر و سکونت

اگر بطور مثال در یک دورۀ آموزشی در شهر دیگری بغیر از شهر محل سکونت خود شرکت می کنید می توانید بابت مخارج سفر و سکونت خود کمک هزینه دریافت کنید. این کمک هزینه را باید از ما درخواست کنید. ما در مورد دریافت کمک هزینه و مقداری که شما استحقاق دریافت آن را دارید تصمیم گیری می کنیم.

وام برای خرید وسایل منزل

شما همچنین می توانید برای خرید وسایل منزل مانند مبلمان و چینی آلات وام بگیرید. مقدار پولی که می توانید بگیرید از جمله به تعداد افراد خانواده، میزان نیاز شما و مقدار پولی که خودتان دارید بستگی دارد. شما وام را از سازمان سی.اِس.اِن )سازمان کمک های مالی آموزشی( درخواست می کنید که در مورد میزان وام شما تصمیم گیری می کند.

سی.اِس.اِن وام وسایل منزل

پرسش ها و پاسخ ها

پول ها چه موقع پرداخت می شود؟

صندوق بیمه های اجتماعی پول ها را در تاریخ 26 ام هر ماه پرداخت می کند. برای آنکه بتوانید پول خود را در تاریخ 26 ام دریافت کنید، صندوق بیمه های اجتماعی باید درخواست شما را حداکثر تا تاریخ 7 ام هر ماه دریافت کرده باشد.

اگر مریض شوم چه می شود؟

اگر مریض شوید مهم است که همان روز اول با ما تماس بگیرید. در غیر اینصورت ممکن است پول مقرری استقرار زندگی و کار خود در روزهایی که مریض هستید را از دست بدهید.

اگر مریض شوید

اگر فرزندتان مریض شود چه می شود؟

اگر لازم باشد در خانه بمانید و از فرزند مریض خود نگهداری کنید مهم است که همان روز اول با ما تماس بگیرید.

اگر مریض شوید یا از فرزند بیمار خود نگهداری کنید

آیا می توانم در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت کنم و پول مقرری را بگیرم و همزمان کار کنم؟

بله، شما می توانید در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت کرده و کار کنید؛ ولی از مقرری استقرار زندگی و کار تان به میزان مبلغ حقوق تان کسر می شود.

آیا می توانم همزمان با دریافت مقرری استقرار زندگی و کار پول والدین هم بگیرم؟

بله، شما می توانید در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت کرده و پول والدین دریافت کنید. ولی از مقرری استقرار زندگی و کار تان به میزان مبلغ پول والدین کسر می شود.

پول سفر من به ادارۀ کاریابی را چه کسی پرداخت می کند؟

افرادی که بعنوان پناهنده، پناهجو یا خویشاوند چنین افرادی هستند می توانند پول سفر خود برای رفت و آمد به ادارۀ کاریابی را دریافت کنند. این برای اولین مرتبه که می خواهید ما را ملاقات کنید صِدق می کند.

ما می توانیم برای رزرو بلیت سفر به شما کمک کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما از طریق شماره تلفن 0771416416 تماس بگیرید.

اخطار و کاهش مقرری استقرار زندگی و کار

اگر برنامۀ تنظیم شدۀ مورد توافق خود را پیگیری نکنید ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا مقرری شما بابت یک یا چند روز کسر شود.

اخطار و کاهش مقرری استقرار زندگی و کار