مقرری استقرار زندگی و کار

کمک هزینه استقرار پولی است که می توانید هنگام شرکت در برنامه استقرار از صندوق بیمه همگانی دریافت کنید. همچنین ممکن است از مزایای دیگری نیز برخوردار شوید.

برای دریافت مقرری استقرار زندگی و کار چه کاری باید انجام دهم؟

هنگامی که در برنامه استقرار ثبت نام می کنید برای کمک هزینه استقرار به صندوق بیمه همگانی درخواست می دهید. پول را هر ماه برای ماه قبل درخواست می کنید. ساده ترین راه اینکار درخواست در وبسایت صندوق بیمه همگانی است. در آنجا همچنین می توانید در مورد نحوه درخواست و زمان پرداخت پول اطلاعات بیشتری کسب کنید.

⁩پول را از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست کنید⁧⁩ (forsakringskassan.se)

لازمه حفظ پول جبرانی استقرار زندگی و کار (etableringsersättning) من چیست؟

برای آنکه با خطر از دست دادن پول جبرانی خود مواجه نشوید، مهم است که به جستجوی کار ادامه دهید و فرصت‌هایی را که به شما داده می‌شود تا مدت بیکاری تان طولانی‌تر نشود بپذیرید. یعنی بطور مثال برنامه‌ای که با ما دارید را دنبال کرده و در جلسات ملاقات و سایر فعالیت‌هایی که در مورد آن با هم به توافق می‌رسیم، شرکت کنید. اگر از شرکت‌های برگزار کننده خدمات ما کمک و حمایت دریافت می‌کنید بایستی برنامه‌ای را نیز که با آنها تنظیم کرده‌اید، پیگیری کنید.

شما باید فعال باشید و به دنبال شغل بگردید، مگر اینکه در برنامه عمل شما چیز دیگری گفته شود. همچنین باید گزارش فعالیت (aktivitetsrapport) خود را بین 1 تا 14 هر ماه به ما ارسال کنید.

مهم است که شما از همه شرایط و چگونگی تأثیر آنها بر کمک‌هزینه جبرانی‌تان در صورت اهمال در جستجوی کار یا طولانی کردن مدت بیکاری‌تان آگاهی داشته باشید.

شرایط دریافت کمک‌هزینه جبرانی در برنامه

اگر بخاطر بیماری یا نگهداری از فرزند مریض خود نمی‌توانید در برنامه شرکت کنید بایستی به ما اطلاع دهید. اگر به مرخصی نیاز دارید بایستی اول ما با مرخصی شما موافقت کرده باشیم.

اگر بیمار شوید

اگر از فرزند مریض خود نگهداری می‌کنید

چقدر پول دریافت میکنم؟

در طول دوره ارزیابی، روزانه 231 کرون دریافت می کنید. وقتی ارزیابی را تمام کردید و بهمراه ما برنامه ریزی خود را با ما به پایان بردید روزانه 308 کرون دریافت خواهید کرد. برای هر روزی که در برنامه استقرار شرکت می کنید می توانید درخواست پول کنید. شما همچنین از حق دریافت فوق العاده های مختلف نیز برخوردارید:

اگر در برنامه استقرار زندگی و کار شرکت می‌کنید (وبسایت صندوق بیمه‌های اجتماعی) (forsakringskassan.se)

سایر پول های دریافتی

اگر بطور مثال در یک دورۀ آموزشی در شهر دیگری بغیر از شهر محل سکونت خود شرکت می کنید می توانید بابت مخارج سفر و سکونت خود کمک هزینه دریافت کنید. این کمک هزینه را باید از ما درخواست کنید. ما در مورد دریافت کمک هزینه و مقداری که شما استحقاق دریافت آن را دارید تصمیم گیری می کنیم.

پرسش ها و پاسخ ها

پول ها چه موقع پرداخت می شود؟

صندوق بیمه های اجتماعی پول ها را در تاریخ 26 ام هر ماه پرداخت می کند. برای آنکه بتوانید پول خود را در تاریخ 26 ام دریافت کنید، صندوق بیمه های اجتماعی باید درخواست شما را حداکثر تا تاریخ 7 ام هر ماه دریافت کرده باشد.

اگر مریض شوم چه می شود؟

اگر مریض شوید مهم است که همان روز اول با ما تماس بگیرید. در غیر اینصورت ممکن است پول مقرری استقرار زندگی و کار خود در روزهایی که مریض هستید را از دست بدهید.

اگر مریض شوید

اگر فرزندتان مریض شود چه می شود؟

اگر لازم باشد در خانه بمانید و از فرزند مریض خود نگهداری کنید مهم است که همان روز اول با ما تماس بگیرید.

اگر مریض شوید یا از فرزند بیمار خود نگهداری کنید

آیا می توانم در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت کنم و پول مقرری را بگیرم و همزمان کار کنم؟

بله، شما می توانید در برنامه استقرار شرکت کرده و کار کنید. ولی از کمک هزینه استقرارتان به میزان مبلغ حقوق تان کسر می شود. این محاسبه را صندوق بیمه همگانی انجام می دهد.

اگر در برنامه ای شرکت می کنید (وبسایت صندوق بیمه همگانی) (forsakringskassan.se)

آیا می توانم همزمان با دریافت مقرری استقرار زندگی و کار پول والدین هم بگیرم؟

بله، شما می توانید در برنامه استقرار شرکت کرده و حقوق مرخصی بچه داری دریافت کنید. ولی از مقرری استقرارتان به میزان مبلغ حقوق مرخصی بچه داری کسر می شود. این محاسبه را صندوق بیمه همگانی انجام می دهد.

اگر در برنامه ای شرکت می کنید (وبسایت صندوق بیمه همگانی) (forsakringskassan.se)

پول سفر من به ادارۀ کاریابی را چه کسی پرداخت می کند؟

افرادی که بعنوان پناهنده، نیازمند به پناه یا خویشاوند چنین فردی هستند می توانند پول سفر خود برای رفت و آمد به اداره کاریابی را دریافت کنند. این برای زمانی است که برای اولین بار به ما مراجعه می کنید.

ما می توانیم برای رزرو بلیت سفر به شما کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.