مقرری استقرار زندگی و کار

کمک هزینه استقرار پولی است که می توانید هنگام شرکت در برنامه استقرار از صندوق بیمه همگانی دریافت کنید. همچنین ممکن است از مزایای دیگری نیز برخوردار شوید.

برای دریافت مقرری استقرار زندگی و کار چه کاری باید انجام دهم؟

هنگامی که در برنامه استقرار ثبت نام می کنید برای کمک هزینه استقرار به صندوق بیمه همگانی درخواست می دهید. پول را هر ماه برای ماه قبل درخواست می کنید. ساده ترین راه اینکار درخواست در وبسایت صندوق بیمه همگانی است. در آنجا همچنین می توانید در مورد نحوه درخواست و زمان پرداخت پول اطلاعات بیشتری کسب کنید.

⁩پول را از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست کنید⁧

برای دریافت مقرری استقرار زندگی و کار چه شرایطی لازم است؟

وقتی در برنامه استقرار شرکت می کنید مهم است برنامه ای را که بهمراه ما تنظیم کرده اید پیگیری کنید. یعنی بطور مثال لازم است در فعالیت هایی که باهم توافق کرده ایم شرکت کنید. اگر با ما به توافقی نرسیده اید ، باید فعال و متقاضی کار باشید.

بعد از دوره ارزیابی شما باید هر ماه یک گزارش فعالیت ارائه دهید که در آن بنویسید کدام فعالیت ها را به پایان رسانده اید و برای کدام مشاغل درخواست داده اید. این می تواند مشاغل آگهی شده، اعلام علاقه یا ارسال رزومه برای کارفرمایان، مشاغلی که اداره کاریابی از شما خواسته است که برای آنها درخواست کار بدهید (anvisat) یا شما را از آنها آگاه ساخته است باشد. شما باید گزارش فعالیت های خود را بین 1 تا 14 هر ماه بفرستید.

اگر بیمار هستید یا از کودکی بیمار مراقبت می کنید و نمی توانید در برنامه خود شرکت کنید باید به ما اطلاع دهید. اگر مرخصی نیاز دارید بایستی اول از ما تاییدیه بگیرید.

چقدر پول دریافت میکنم؟

در طول دوره ارزیابی، روزانه 231 کرون دریافت می کنید. وقتی ارزیابی را تمام کردید و بهمراه ما برنامه ریزی خود را با ما به پایان بردید روزانه 308 کرون دریافت خواهید کرد. برای هر روزی که در برنامه استقرار شرکت می کنید می توانید درخواست پول کنید. شما همچنین از حق دریافت فوق العاده های مختلف نیز برخوردارید:

اگر در برنامه استقرار زندگی و کار شرکت می‌کنید (وبسایت صندوق بیمه‌های اجتماعی)

سایر پول های دریافتی

پول سفر و سکونت

اگر بطور مثال در یک دورۀ آموزشی در شهر دیگری بغیر از شهر محل سکونت خود شرکت می کنید می توانید بابت مخارج سفر و سکونت خود کمک هزینه دریافت کنید. این کمک هزینه را باید از ما درخواست کنید. ما در مورد دریافت کمک هزینه و مقداری که شما استحقاق دریافت آن را دارید تصمیم گیری می کنیم.

وام برای خرید وسایل منزل

شما همچنین می توانید برای خرید وسایل منزل مانند مبلمان و چینی آلات وام بگیرید. مقدار پولی که می توانید بگیرید از جمله به تعداد افراد خانواده، میزان نیاز شما و مقدار پولی که خودتان دارید بستگی دارد. شما وام را از سازمان سی.اِس.اِن )سازمان کمک های مالی آموزشی( درخواست می کنید که در مورد میزان وام شما تصمیم گیری می کند.

سی.اِس.اِن وام وسایل منزل

پرسش ها و پاسخ ها

پول ها چه موقع پرداخت می شود؟

صندوق بیمه های اجتماعی پول ها را در تاریخ 26 ام هر ماه پرداخت می کند. برای آنکه بتوانید پول خود را در تاریخ 26 ام دریافت کنید، صندوق بیمه های اجتماعی باید درخواست شما را حداکثر تا تاریخ 7 ام هر ماه دریافت کرده باشد.

اگر مریض شوم چه می شود؟

اگر مریض شوید مهم است که همان روز اول با ما تماس بگیرید. در غیر اینصورت ممکن است پول مقرری استقرار زندگی و کار خود در روزهایی که مریض هستید را از دست بدهید.

اگر مریض شوید

اگر فرزندتان مریض شود چه می شود؟

اگر لازم باشد در خانه بمانید و از فرزند مریض خود نگهداری کنید مهم است که همان روز اول با ما تماس بگیرید.

اگر مریض شوید یا از فرزند بیمار خود نگهداری کنید

آیا می توانم در برنامۀ استقرار زندگی و کار شرکت کنم و پول مقرری را بگیرم و همزمان کار کنم؟

بله، شما می توانید در برنامه استقرار شرکت کرده و کار کنید. ولی از کمک هزینه استقرارتان به میزان مبلغ حقوق تان کسر می شود. این محاسبه را صندوق بیمه همگانی انجام می دهد.

اگر در برنامه ای شرکت می کنید (وبسایت صندوق بیمه همگانی)

آیا می توانم همزمان با دریافت مقرری استقرار زندگی و کار پول والدین هم بگیرم؟

بله، شما می توانید در برنامه استقرار شرکت کرده و حقوق مرخصی بچه داری دریافت کنید. ولی از مقرری استقرارتان به میزان مبلغ حقوق مرخصی بچه داری کسر می شود. این محاسبه را صندوق بیمه همگانی انجام می دهد.

اگر در برنامه ای شرکت می کنید (وبسایت صندوق بیمه همگانی)

پول سفر من به ادارۀ کاریابی را چه کسی پرداخت می کند؟

افرادی که بعنوان پناهنده، نیازمند به پناه یا خویشاوند چنین فردی هستند می توانند پول سفر خود برای رفت و آمد به اداره کاریابی را دریافت کنند. این برای زمانی است که برای اولین بار به ما مراجعه می کنید.

ما می توانیم برای رزرو بلیت سفر به شما کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اخطار یا محرومیت از کمک هزینه

در صورت عدم رعایت شرایط کمک هزینه ممکن است اخطار دریافت کرده یا از حق کمک هزینه استقرار برای یک یا چند روز محروم شوید.

هشدار یا محرومیت از کمک هزینه در برنامه ها