Lacagta meeleynta

Gunnada sal-dhigida [Etableringsersättning] waa lacag oo Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ku siin karto markii aad ka qaybgalayso barnaamijka sal-dhigidda. Waxaad kaloo xaq u yeelan kartaa gunnado nooc kale ah.

Sidee ku dalban karaa lacagta meeleynta?

Kaddib markii aad isku qorto barnaamijka sal-dhigidda ayaa Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ka dalban kartaa Gunnada sal-dhigida [Etableringsersättning]. Bil kasta bisha ku xigta ayaa codsan kartaa gunnada. Habka ugu fudud ee gunnada arjay loo qorto waa iyadoo la adeegsado barta internetka Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Isla barta ayaa warbixin dheeraad oo ku saabsan sida arjayga loo qorto ka aqrisan karta iyo sida lacagaha loo bixiyo.

Arjiga gunnada u qoro Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]

Waa maxay shuruudda ku xiran helitaanka lacagta meeleynta?

Markii aad ka qaybgalayso i barnaamijka sal-dhigidda waxaa muhim ah in aad tixgeliso qorshahenna. Macnaheedu waxay tahay in tusaale in aad ka qaybgasho dhaqdhaqaaqyada wadajir aan ugu heshiinay. Waa inaad xitaa hab firfircooni u raadsato shaqo, waa haddii aadan qodob kale nalaga heshiin.

Xilliga xaalad sahminta kaddib waa inaad bil kasta soo gudbiso Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten], kuna soo qorta dhammaan dhaqdhaqaaqyada aad hirgelisay iyo shaqooyinkii aad arjay u qoratay. Waxay noqon karaan shaqooyin boos ka bannaan oo la soo xayeeysiiyay, ama aad wargelisay inaad xiisaynayso ama aad shirkadda shaqo-bixiyeha ah siisay cv-gaaga, ama kuwa Xafiiska Shaqada kugu gubabiyay inaad arjay u qorato (anvisat), ama ku siiyay naseexada booska shaqo ee bannaan. Waa in Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapport] aad bil kasta soo dirta laga bilaabo markii bisha ay ku beegan tahay 1:da ilaa 14:keeda.

Waa inaad na wargelisa haddii aad xannuunsato ama ubad u ka xannuunsado, xaaladdaas u ku suurtagalayn inaad ka qaybgasho barnaamijka. Haddii aad fasax u baahan tahay waa in kahor aan anaga ku oggolanno.

Waa immisa lacagta la i siinayo?

Xilliga xaalad sahminta waxaa maalin kasta lagu siin doonaa 231 karoon. Kaddib markii xilliga xaalad sahminta u dhammaado, oo wadajir anaga ku heshiino qorshe waxaa maalin kasta lagu siin doonaa 308 karoon. Maalin kasta oo aad barnaamij sal-dhigidda ka qaybgasho waxaad darteed u dalban kartaa in lacag lagu siiyo. Waxaad kaloo xaq u yeelan kartaa lacago dheeraad ah oo kala duwan:

Haddii aad ka qaybgasho barnaamij barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]

Wixii lacago dheeraad ah

Lacagta safarada iyo degganaanshaha

Waxaa dhici kara in lagu soo celiyo kharashka safarada iyo degganaanshaha haddii tusaale ahaan waxbarasho u tagto degmo aan ahayn midda aad deggan tahay. Annaga ayaad lacagtaan naga codsaneysaa. Annaga ayaa go’aamineynna lacagtaan oo kuu xisaabineynna inta aad xaqa u leedahay.

Amaah aad ku iibsato alaabta guriga

Waxaad amaahan kartaa lacag aad ku iibsato alaabta guriga, sida qalabka guriga iyo alaab dhoob ah. Hadba aad lacagta aad amaahan karto waxay ku xiran tahay tirada qoyska, inta baahidaadu le’eg tahay iyo inta aad adigu lacag haysato. Waxaad amaahdaas ka codsan kartaa hay’adda kaalmada ardayda ee CSN oo go’aamineysa inta lacagta aad amaahan karto le’ekaan karto.

CSN amaahda alaabta guriga

Su’aalo iyo jawaabo

Goorma ayaa lacagtaas la bixinayaa?

Försäkringskassan waxay lacagta bixisaa 26ka bil walba. Haddaba si ay Försäkringskassan uga gaarto inay lacagta soo dirto 26ka bisha waa codsigaagu soo gaaraa ugu dambayn 7da bil walba.

Maxaa dhacaya haddii aan xanuunsado?

Haddii aad xanuunsato waxaa muhiim ah inaad maalinta ugu koowaadba nagu soo wargeliso. Haddii kale waxaad waayi kartaa lacagta meeleynta maalmaha aad xanuunsanayd.

Haddii aad xanuunsato

Maxaa dhacaya haddii ilmuhu iga xanuunsado?

Haddii aad u baahato inaad guriga ku hayso ilmo kaa xanuunsan, waxaa muhiim ah inaad maalinta ugu horreysaba nagu soo wargeliso.

Haddii aad xanuunsato ama ilmo xanuunsan xannaaneyso

Ma shaqayn karaa aniga oo isla markaasba ka qaybqaata barnaamijka meeleynta oo qaata lacagta meeleynta?

Haa, waad shaqaysan kartaa markii aan ka qaybgelayo barnaamijka sal-dhigidda. Laakin lacagta Gunnada sal-dhigid way is-dhimaysa hadba mushaharka aad qaadan doonto. Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ayaa xisaabintaas ku dhaqaaqdo.

Haddii aad ka qaybgasho barnaamij barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]

Ma qaadan karaa lacagta waalidka aniga oo qaata lacagta meeleynta?

Haa, Lacagta waalidiinta [föräldrapenning] waad qaadan kartaa markii aad ka qaybgalayso barnaamijka sal-dhigidda. Laakin lacagta gunnada sal-dhigidda way is-dhimaysa hadba inta ay la eg tahay Lacagta waalidiinta [föräldrapenning]. Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] ayaa xisaabintaas ku dhaqaaqdo.

Haddii aad ka qaybgasho barnaamij barta internetka ee Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]

Yaa bixinaya kharashka gaadiidka aad ku aado Xafiiska shaqada?

Haddii qaxooti ahaan, magangeliyo-doone ama qof qaraabo ahaan ruqsadda degenaanshada [uppehållstillstånd] lagu siiyay, waa laga bixin karaa kharashka gaadiidka booqashada Xafiiska Shaqada. Waa mara ugu horeeyso ee aad xafiiska booqanayso.

Ballansashada gaadiidka waan ka caawini karnaa. Warbixin dheeraad awgeed noola soo xiriir.

Digniin ama ka joojinta gunnada lacagta

Haddii aadan tixgelin shuruudaha gunnada lagu qaato, waxaa lagu soo diri doonaa digniin, ama waxaa hal ama dhawr maalmood laga joojin doonaa qaadashada gunnada sal-dhigidda.

Digniinta ama joojinta qaadashada gunnada barnaamij xiriir la leh