Gunno iyo ka maqnaansho

Markii aad ka qaybgalayso barnaamij

Waa in aad la socota qodobadaan kaddib markii go’aan ka qaybgelista barnaamij lagu wargeliyo.

Samee wargelinta maqnaanshaha markaad xanuusanayso

Haddii aad xanuusato, sidan ayaad u samaynaysaa wargelinta maqnaanshaha.

Samee wargelinta maqnaanshaha ee daryeelka caruur xanuusanaysa- VAB

Haddii aad daryeelayso caruur xanuusanaysa, VAB, sidan ayaad u samaynaysaa wargelinta maqnaanshaha.

Taageerada hawsha iyo magdhawga horumarka

Magdhaw laga helo Qasnada Caymiska marka aad ka qayb qaadato barnaamijkan, sidan ayaad u codsanaysaa.

Magdhawga maalmeed

Magdhaw laga helo Qasnada Caymiska marka aad ku jirtid barnaamijka saldhigashada, sidan ayaad u codsanaysaa.

Digniin ama in la waayo lacagta barnaamijka lagu qaato

Xagga shuruudaha, digniinta iyo in la waayo lacagta laga qaato Qasnadda ceymiska.