Rekrytera med hjälp av våra leverantörer

Arbetsförmedlingen samarbetar med fler än 220 leverantörer runt om i landet, företag som på uppdrag av oss hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller i utbildning. Du kan som arbetsgivare själv kontakta en leverantör för att diskutera dina rekryteringsbehov.

Så här går det till

Klicka på knappen Sök leverantör och hitta leverantörernas kontaktuppgifter.

Börja med att ta en kontakt och inled en förutsättningslös dialog med leverantören. Den kan leda till att du löser din kompetensbrist både på kort och lång sikt.

De leverantörer som du kan söka fram har alla tecknat avtal med Arbetsförmedlingen inom ramen för stödet till arbetssökande som heter rusta och matcha.