Skadeersättning

Om en deltagare har orsakat skada, som medfört en kostnad för dig som arbetsgivare, kan du ansöka om skadeersättning hos oss på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kan utifrån ett förordningsstyrt ansvar ersätta arbetsgivare för skador som orsakats av deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Vid bestämmandet av ersättning tillämpas skadeståndslagen.

I ansökan ska du ange ett bestämt belopp exklusive moms, samt en beskrivning om hur beloppet är beräknat. Bifoga underlag som styrker företagets kostnad för skadan ttill exempel kvitton eller fakturakopia samt underlag som styrker att företaget har betalt aktuell summa.

Arbetsförmedlingen kan endast ersätta företagets faktiska kostnad och kan därför inte lämna ersättning utifrån offerter eller kostnadsförslag.

Blankett för ansökan om skadeersättning