Håll effektiva anställningsintervjuer

Att hålla strukturerade intervjuer kan vara en konst. Att vara väl förberedd och att ha rätt förutsättningar är viktiga faktorer för att hålla en effektiv anställningsintervju.

Förberedelser innan intervjun

En bra plan gör dig förberedd och hjälper dig när du ska intervjua någon inför en anställning. Det är på intervjun du får veta om kandidaten är rätt person att ta vidare i anställningsprocessen. Det är också tillfället då kandidaten känner om jobbet är rätt för hen.

Det kan vara bra att läsa kandidatens cv och personliga brev strax innan intervjun för att ha det färskt i minnet.

Ha klart vilka som ska vara med på intervjun, var ni ska vara, hur lång tid som ska avsättas till intervjun och vilka frågor du ska ställa.

Roller - om ni är flera som intervjuar

Om ni är två eller fler under intervjun är det viktigt att ni har bestämt vilka olika roller ni ska ha. Ett tips är att låta den ena sköta själva intervjun medan den andra fokuserar på att anteckna.

Bestäm tid och plats för intervjun

Avsätt tillräckligt med tid för intervjun och meddela gärna kandidaten i förväg hur lång tid intervjun kommer att ta. Det är förstås viktigt att komma i tid och att hålla tiden.

Se även till att du har en lämplig plats att hålla intervjun på. Det är ofta bra att vara på en plats där ni kan vara helt ostörda.

Genomtänkta intervjufrågor – skriv ett manus

Skriv ett manus med dina intervjufrågor. Gör till exempel en strukturerad numrerad lista med frågor och följdfrågor. Om du håller dig till ditt manus får alla kandidater samma frågor och det gör det också lättare för dig när du ska jämföra de olika kandidaternas svar.

Tänk på att ha öppna frågor som inte kan besvaras med bara ett ja eller nej utan där kandidaten behöver utveckla sina svar. Här har du även möjlighet att få höra hur kandidaten resonerar i olika situationer vilket kan vara mycket meningsfullt. Ställ frågor som är relevanta för arbetsuppgifterna och undvik ledande frågor.

Lista viktiga krav

Gör en punktlista över vad som krävs för att klara arbetet på ett separat papper med så kallade ”ska-krav”. Det är bra att ha listan framför sig under intervjun för att inte tappa fokus på hur dina krav ser ut.

 • Gör även en punktlista med meriterande krav eller ”bör-krav”.
 • Utgå från kravprofilen i din annons.

Vilka frågor får man inte ställa vid en anställningsintervju?

Ställ aldrig frågor som är diskriminerande eller olämpliga på annat sätt. Det är till exempel frågor som rör:

 • hälsa och sjukdomar,
 • religion och trosuppfattning,
 • politisk åskådning
 • eller om den sökande planerar att bilda familj.

Krav som diskrimineringslagen ställer på arbetsgivare (do.se)

Mall för vanliga intervjufrågor

Att intervjua arbetssökande och vilka frågor man ska ställa beror ofta på vad jobbet innebär. Här listar vi bra intervjufrågor som är vanliga att ställa och som du kan använda som mall vid intervjun.

 • Vad arbetar du med idag? Hur ser din arbetssituation ut idag?
 • Vad har du för ansvarsområden?
 • Kan du ge ett exempel på något du genomfört och är stolt över?
 • Vad tycker du är roligast med ditt nuvarande jobb?
 • Vad tycker du är tråkigast med ditt nuvarande jobb?
 • Varför vill du byta jobb?
 • Vad lockade dig att söka den här tjänsten?
 • Vad kan du bidra med på den här arbetsplatsen?
 • Vilka av dina tidigare erfarenheter kan du ha nytta av i det här jobbet?
 • Vilka personliga egenskaper tror du är viktigast för att klara av det här jobbet?
 • Hur bidrar du till ett gott samarbete?
 • Har du ett exempel när du agerat så?
 • Har du någon gång behövt samarbeta med någon du uppfattat som svår att samarbeta med?
 • Hur hanterade du det?
 • Hur vill du beskriva din plats i ett team?
 • Hur jobbar du under stress?
 • Kan du ge ett exempel på det?
 • Hur skulle dina tidigare kollegor beskriva dig?
 • Vad har du fått för feedback från tidigare chefer? Positivt och negativt.
 • Vad får dig att trivas på jobbet?
 • Vad får dig att tappa energi på jobbet?
 • Vad har du för förväntningar på en blivande arbetsgivare och/eller chef, kollegor?
 • Något annat som är bra för mig som arbetsgivare att veta? (intressen, särskilda behov)
 • Vilka frågor vill du ställa till oss?
 • Är det något du vill tillägga?

Frågor om yrkeserfarenhet

Be kandidaten beskriva sina yrkeserfarenheter utifrån flera perspektiv. Då kan följande frågor vara till hjälp:

 • Berätta om ett projekt eller en arbetsuppgift som du har ansvarat för.
 • Vilken var din roll och dina uppgifter inom projektet eller arbetsuppgiften?
 • Hur lade du upp arbetet?
 • Vad blev resultatet?

Frågor om färdigheter och kompetens

Be kandidaten att beskriva olika situationer som är relevanta för dig. Det kan till exempel handla om en situation

 • där det krävdes att fatta snabba beslut,
 • att ta initiativ,
 • att samarbeta,
 • att hantera konflikter.

Därefter kan du följa upp med frågor som:

 • Hur uppstod situationen?
 • Vilka faktorer tog du hänsyn till?
 • Hur blev resultatet?
 • Vad fungerade särskilt bra?
 • Vad skulle du göra annorlunda nästa gång?

Upplägg under intervjun

Det är bra att i förväg skriva ner hur du ska hålla intervjun. Så att du får med alla delar, i vilken ordning du ska göra dem och för att alla kandidater får samma upplägg.

Få den sökande att känna sig trygg

Underlätta för den sökande att känna sig trygg under intervjun. Det kan räcka att ge kandidaten några minuter att slappna av och landa i rummet innan du börjar ställa dina frågor, eller att erbjuda något att dricka.

Tänk på att intervjun är ett samtal och inte ett förhör.

Inledning

Starta med en inledande kort och informell dialog, beskriv upplägget för intervjun: hur lång tid som är avsatt och några ord om strukturen för intervjun. Är ni är två som intervjuar så berätta vilka olika roller ni kommer att ha.

Det brukar vara en bra uppvärmning att berätta lite kortfattat om dig själv och din bakgrund. Sedan kan du be kandidaten ge en kort beskrivning av sin egen bakgrund.

Du kan välja att redan nu berätta kort om organisationen och om den aktuella tjänsten, eller så gör du det efter själva intervjun – det är en smaksak.

Presentation av organisation och tjänst

Förbered noga hur du vill presentera din organisation och tjänsten för att ge ett bra intryck på den potentiella medarbetaren. Förbered också en beskrivning av bakgrunden till den aktuella rekryteringen så den sökande förstår hur den passar in i ett större sammanhang.

Avslut och nästa steg

När du är klar med dina frågor stäm av om kandidaten har några frågor till dig.

Avslutningsvis i intervjun beskriver du vad som kommer att hända i nästa steg. Berätta gärna hur många kandidater ni träffar och när ni kan förväntas höra av er. Berätta också om det kan bli aktuellt med ytterligare intervjuer eller tester plus några ord om referenstagningen.

När ni är helt klara tackar du kandidaten för att hen har tagit sig tid och följer kandidaten till utgången.

Efter intervjun - sammanfatta och återkoppla

Lägg några minuter efter intervjun på att sammanfatta dina intryck av kandidaten. Vilka styrkor och svagheter ser du? Saknas något när det gäller kompetens och erfarenhet och hur kan detta i så fall kompenseras? Skriv ihop en kort summering.

Återkoppla till intervjuade kandidater så snart det är möjligt.

Tips - kom ihåg

 • ta med ansökningshandlingarna
 • anteckna
 • glöm inte att ställa följdfrågor
 • återkoppla till kandidaterna oavsett om de går vidare i anställningsprocessen eller inte.

Snabbintervjua via video

Håll anställningsintervjun digitalt med hjälp av vårt rekryteringsverktyg snabbintervjuer. Snabbintervjuer är ett digitalt rekryteringsverktyg där du kan träffa kandidater i korta videointervjuer.

Om rekryteringsverktyget snabbintervjuer

Föredrar du att ta del av information genom att lyssna eller titta? På vår playtjänst har vi samlat poddar, filmer och webbinarier som kan hjälpa dig som arbetsgivare.