Att anställa en person från Ukraina

Publicerad: 2022-03-18

Vill du anställa en person som kommit till Sverige på grund av Rysslands invasion av Ukraina? Här hittar du information om vad som gäller.

Frågor och svar

Medborgare från Ukraina behöver först registrera sig på Migrationsverket för att få sitt ärende behandlat och få sitt uppehålls- och arbetstillstånd. Mer information finns på Migrationsverkets webbplats.

Information med anledning av situation i Ukraina (migrationsverket.se)

Om personen inte har ett samordningsnummer eller personnummer behöver han eller hon ansöka om samordningsnummer på ett servicekontor. Mer information finns på Skatteverkets webbplats.

Information till den som kommer till Sverige från Ukraina (skatteverket.se)

Arbetsförmedlingen utreder just nu vilka av våra verktyg som passar bäst för att arbetsgivare ska komma i kontakt med personer från Ukraina som kan jobba i Sverige.

Tills det är klart rekommenderar vi att du använder dig av ditt nätverk och kontakter för att hitta rätt person.

Personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att arbeta på samma villkor som andra personer med uppehållstillstånd.

För arbetsgivare som vill anställa en ukrainsk flykting med hjälp av ekonomiskt stöd gäller samma grundläggande krav som alltid:

  • Arbetsgivaren får inte ha skatteskulder eller näringsförbud.
  • Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren marknadsmässig lön, som alltså följer eller är likvärdigt med kollektivavtalet i din bransch.

Ukrainare som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan ta del av följande anställningar med ekonomiskt stöd.

Nystartsjobb

Stöd till en arbetsgivare lämnas för en person som vid beslutstillfället fyllt 20 år och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen sedan minst sex månader, är arbetslös vid beslutstillfället och inom de senaste 36 månaderna har beviljats uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen. Det innebär att man ska beviljas nystartsjobb om de formella kraven i förordningarna är uppfyllda.

Nystartsjobb

Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb (riksdagen.se)

Introduktionsjobb

Stöd kan beviljas för en nyanländ invandrare som fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och inom de senaste 36 månaderna har beviljats uppehållstillstånd enligt 21 kap. utlänningslagen. Även övriga krav i förordningen behöver uppfyllas.

Introduktionsjobb

Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd (riksdagen.se)

Etableringsjobb

Stödet kan beviljas till en person som har fyllt 20 år, är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort. Kollektivavtalen styr inom vilka yrken det är möjligt att anställa med etableringsjobb och som arbetsgivare behöver du ha kollektivavtal. Ta kontakt med din arbetsgivarorganisation om du vill veta om det finns kollektivavtal om etableringsjobb.

Etableringsjobb

Förordning (2022:807) om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Stöd kan beviljas för person som uppfyller förordningens krav om till exempel funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Även övriga krav i förordningen behöver uppfyllas.

Lönebidrag

Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (riksdagen.se)

Det är du som arbetsgivare som måste kontrollera personens rätt att arbeta i Sverige.

Som arbetsgivare måste du också vara uppmärksam på att den du anställer har ett personnummer eller samordningsnummer, uppehålls- och arbetstillstånd samt ett lönekonto.

Du hittar mer information på Migrationsverkets och Skatteverkets webbplatser.

Anställa från länder utanför EU (migrationsverket.se)

Information till den som kommer till Sverige från Ukraina (skatteverket.se)