Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingen publicerar regelbundet analyser och prognoser av arbetsmarknaden samt den egna verksamheten.

 • 23 maj 2023 Analys och utvärdering

  Förbättrad uppföljning av skolsamverkan för unga med funktionsnedsättning

  Arbetsförmedlingen behöver förbättra möjligheterna att följa upp arbetet med skolsamverkan för unga med funktionsnedsättning. Det konstaterar analysavdelningen i en rapport som ger förslag på utveckling och utredning som krävs för att stärka uppföljningen av skolsamverkan.

 • 24 april 2023 Analys och utvärdering

  Effekter av subventionerade anställningar på lärande och integration

  Syftet med denna rapport är att svara på frågan om ett arbetsmarknadsinträde i form av en subventionerad anställning leder till ökat lärande och integration.

 • 13 april 2023 Analys och utvärdering

  Omvärldsrapport 2023

  Arbetsförmedlingens omvärldsrapport år 2023 belyser faktorer som påverkar arbetsmarknaden generellt och, även specifikt, myndighetens verksamhet.

 • 13 april 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget kvartal 1 2023

  Inledningen av 2023 har haft en fortsatt motståndskraftig arbetsmarknad trots ett sämre läge för svensk ekonomi. Framtiden är oviss, men Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten väntas stiga under 2023.

 • 11 april 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsutbildningen ska förbättras

  Arbetsförmedlingen tar ett helhetsgrepp kring arbetsmarknadsutbildning för att på sikt förbättra användningen och resultatet av tjänsten.

 • 8 februari 2023 Analys och utvärdering

  Vad förklarar den regionala arbetslösheten?

  Arbetslöshetsnivån varierar mellan och inom både regioner och olika delar av befolkningen. Rapporten undersöker sambandet mellan den demografiskt förväntade arbetslöshetsnivån och den faktiska arbetslöshetsnivån i varje region.

 • 1 februari 2023 Analys och utvärdering

  Långsiktig yrkesområdesanalys inom data och it

  Den snabba digitala utvecklingen i Sverige medför både möjligheter och utmaningar. Ökad efterfrågan av digitala lösningar behöver mötas med rätt kompetens. Rapporten belyser kompetensbehovet på lång sikt samt förutsättningar för god kompetensförsörjning.

 • 27 januari 2023 Analys och utvärdering

  Effekter av tre arbetsmarknadspolitiska program 2010–2020

  I rapporten redovisas en utvärdering av effekterna av att delta i tre av Arbetsförmedlingens program, arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik samt stöd till start av näringsverksamhet.

 • 17 januari 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget i Sveriges län kvartal 4 2022

  Året har präglats av en stark arbetsmarknad, med en bred minskning av antalet inskrivna arbetslösa på bred front. Både det totala antalet arbetslösa, antalet långtidsarbetslösa och antalet arbetslösa unga var på tydligt lägre nivåer under det fjärde kvartalet 2022 än under samma kvartal 2021 i alla delar av landet.

 • 2022 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  Fler arbetslösa men rekordhög brist på arbetskraft

  Arbetslösheten ökar under 2023 i takt med att Sverige går in i en lågkonjunktur. Den bedömningen gör Analysavdelningen i Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2022. Samtidigt väntas ökningen delvis hållas tillbaka på grund av bristen på utbildad arbetskraft som ökat till en rekordnivå.