Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingen publicerar regelbundet analyser och prognoser av arbetsmarknaden samt den egna verksamheten.

 • 14 juli 2022 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget i Sveriges län, kvartal 2, 2022

  Rapporten innehåller information om lokal arbetsmarknadsutveckling på läns- och kommunnivå.

 • 30 juni 2022 Analys och utvärdering

  Perspektiv på långtisdarbetslösheten 2022

  En generell slutsats är att personer med kort utbildning samt flyktinginvandrare är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa. Det har Arbetsförmedlingen beskrivit och analyserat i flera rapporter tidigare. 

 • 2022 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  Positiv utveckling på arbetsmarknaden trots osäkert världsläge

  Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

 • 1 juni 2022 Analys och utvärdering

  Kompetensförsörjning vid stora företagsetableringar och företagsexpansioner

  I arbetet med regeringsuppdraget har Arbetsförmedlingen tagit fram en analysmodell för att definiera stora företagsetableringar och företagsexpansioner.

 • 16 maj 2022 Analys och utvärdering

  Att studera progression - En kartläggning av vägen genom insatser till arbete

  Allt fler arbetssökande står långt ifrån arbetsmarknaden och det kan i många fall ta lång tid för dem att övergå till ett arbete. Under dessa omständigheter kan det vara intressant att studera förekomsten av progression, det vill säga om arbetssökande tycks närma sig arbetsmarknaden stegvis genom att uppnå olika delmål på vägen om ett osubventionerat arbete.

 • 13 maj 2022 Analys och utvärdering

  Slutrapport för Jämställd etablering

  Slutrapporten från projekt Jämställd etablering visar att det med rätt utformade insatser går att matcha arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden och att detta kan göras utan större kostnadsökningar relativt befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser.

 • 13 maj 2022 Analys och utvärdering

  Kostnadsanalys av matchningsinsats för nyanlända

  Slutrapporten från projekt Jämställd etablering (se högerspalten) visar att det med rätt utformade insatser går att matcha arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. I denna rapport beskrivs kostnaderna i projektet.

 • 4 maj 2022 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknaden för kortutbildade

  Under 2021 saknade 553 000 personer, eller 10 procent av befolkningen, i åldrarna 25–64 år en fullständig gymnasieutbildning . Det är knappt 120 000 färre än 2011 då 14 procent saknade en gymnasieutbildning.

 • 31 mars 2022 Analys och utvärdering

  Omvärldsrapport 2022

  I Arbetsförmedlingens omvärldsrapport för år 2022 utvärderas händelser och utmaningar som påverkar både myndighetens verksamhet och arbetsmarknaden i stort.

 • 15 mars 2022 Analys och utvärdering

  Jobbchansen 2010–2021

  Jobbchansen ger en bild av hur lätt eller svårt det är för en arbetslös person att få ett arbete. Måttet baseras på andelen inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen som får ett jobb varje månad. I den här rapporten studeras jobbchansens utveckling från 2010 till 2021.

Hitta yrkesprognoser

Hitta yrkesprognoser visar framtidsutsikter för cirka 300 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Hitta yrkesprognoser