Statistik om insatser och program

Många av de som är inskrivna hos oss får stöd eller går en utbildning på sin väg till arbete. Här hittar du information om deltagande i våra program och insatser.

Hur många får stöd?

Vägen från arbetslöshet till arbete kan för vissa arbetslösa vara lång. I många fall krävs en kombination av flera olika insatser.

52 %

av de inskrivna i oktober var deltagande i program, en utbildning eller fick annat stöd av Arbetsförmedlingen.

Mer statistik

Sökverktyget för månadsstatistik innehåller statistik om lediga jobb och arbetssökande, och består av arken Arbetsmarknadsdata, Inskrivna arbetslösa antal/andel och Kultur Media.

Sök vecko- och månadsstatistik

Kompletterande statistik

Viss data finns inte i sökverktyget för månadsstatistik. Vi har därför kompletterat med excel-dokument.

Deltagare i etableringsprogrammet

När nyanlända får uppehållstillstånd i Sverige ska de snabbt komma i sysselsättning. För detta finns etableringsprogrammet för nyanlända.

Etableringsuppdraget består av etableringslagstiftningen (2010:197) som upphörde den 31 december 2017 samt etableringsprogrammet enligt det nya regelverk för de nyanländas etablering som gäller från den 1 januari 2018.

Etablering månadsstatistik oktober 2022 Excel, 7 MB.

Deltagare i pågående program och insatser

Eftersom en person kan delta i fler än ett program/insatser samtidigt kan redovisningen av pågående deltagarperioder inte summeras för att få en bild över antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen.

2022-11-15: Urvalet för ålder är ändrat och omfattar nu alla åldrar. Alla perioder i filen är uppdaterat enligt det nya urvalet.

Pågående deltagarperioder oktober 2022 Excel, 5 MB.

Antal deltagare per leverantör

Som ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie månadsstatistik publicerar vi en redovisning av antal deltagare hos våra leverantörer inom:

Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning oktober 2022   Excel, 2 MB.

Introduktion till arbete oktober 2022 Excel, 193 kB.

Introduktion till arbete Excel, 52 kB. (2016-2018)

Stöd och matchning (2018-01-2022-03) Excel, 2 MB.

Rusta och matcha oktober 2022  Excel, 553 kB.

Rusta och matcha per kommun oktober 2022  Excel, 1 MB.

 

Söker du specifik statistik?

I vårt sökverktyg kan du sortera statistik på specifika områden, tidsperioder, geografi med mera.

Sök vecko- och månadsstatistik