Statistik om insatser och program

Många av de som är inskrivna hos oss får stöd eller går en utbildning på sin väg till arbete. Här hittar du information om deltagande i våra program och insatser.

Hur många får stöd?

Vägen från arbetslöshet till arbete kan för vissa arbetslösa vara lång. I många fall krävs en kombination av flera olika insatser.

52 %

av de inskrivna i februari var deltagande i program, en utbildning eller fick annat stöd av Arbetsförmedlingen.

Mer statistik

Sökverktyget för månadsstatistik innehåller statistik om lediga jobb och arbetssökande, och består av arken Arbetsmarknadsdata, Inskrivna arbetslösa antal/andel och Kultur Media.

Sök vecko- och månadsstatistik

Kompletterande statistik

Viss data finns inte i sökverktyget för månadsstatistik. Vi har därför kompletterat med excel-dokument.

Deltagare i etableringsprogrammet

När nyanlända får uppehållstillstånd i Sverige ska de snabbt komma i sysselsättning. För detta finns etableringsprogrammet för nyanlända.

Etableringsuppdraget består av etableringslagstiftningen (2010:197) som upphörde den 31 december 2017 samt etableringsprogrammet enligt det nya regelverk för de nyanländas etablering som gäller från den 1 januari 2018.

Etablering månadsstatistik februari 2023 Excel, 8 MB.

Deltagare i pågående program och insatser

Eftersom en person kan delta i fler än ett program/insatser samtidigt kan redovisningen av pågående deltagarperioder inte summeras för att få en bild över antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Pågående deltagarperioder februari 2023 Excel, 4 MB.

Antal deltagare per leverantör

Som ett komplement till Arbetsförmedlingens ordinarie månadsstatistik publicerar vi en redovisning av antal deltagare hos våra leverantörer inom:

Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning februari 2023   Excel, 2 MB.

Introduktion till arbete februari 2023 Excel, 197 kB.

Rusta och matcha februari 2023 Excel, 682 kB.

Rusta och matcha per kommun februari 2023  Excel, 2 MB.


Söker du specifik statistik?

I vårt sökverktyg kan du sortera statistik på specifika områden, tidsperioder, geografi med mera.

Sök vecko- och månadsstatistik