Arbetsförmedlingens arbete mot organiserad brottslighet ger effekt

Publicerad: 2024-04-09

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet fortsätter visa goda resultat. Arbetsförmedlingen ökar för tredje året i rad antalet förhindrade felaktiga utbetalningar och återkrav.

Generaldirektörerna, tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer, från de myndigheter som samverkar mot organiserad brottslighet. Foto: Polisen

Generaldirektörerna, tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer, från de myndigheter som samverkar mot organiserad brottslighet. Foto: Polisen

Årets besparingsbelopp det högsta hittills

- Det myndighetsgemensamma arbetet mot den kriminella ekonomin får ett allt större genomslag. Arbetsförmedlingens besparingsbelopp, till följd av förhindrade felaktiga utbetalningar, är det högsta hittills i satsningen, säger Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör.

Förhindrade felaktiga utbetalningar ökar med en tredjedel

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förhindra felaktiga utbetalningar och motverka bidragsbrott och bedrägerier. Under 2023 ledde myndighetssamverkan till att Arbetsförmedlingen förhindrade utbetalningar till ett belopp av tretton miljoner kronor och gjorde återkrav på sjutton miljoner. Det är en ökning på 30 respektive 70 procent från 2022, då stoppade Arbetsförmedlingen felaktiga utbetalningar på tio miljoner och krävde tillbaka elva miljoner kronor.

Deltagit i fler insatser

Under 2022 förstärkte Arbetsförmedlingen sina resurser i det myndighetsgemensamma arbetet, både regionalt och nationellt. Förstärkningen har bidragit till att myndigheten kunnat delta och driva ärenden i fler insatser och möjligheten att driva utvecklingen av det interna kontrollarbetet har ökat.

- Vår målsättning med förstärkningen var att kunna bidra i högre grad och få ut ännu mer av samverkan. Vi har deltagit i fler insatser vilket har bidragit till att vi också har stärkt det interna arbetet, säger Eva-Lena Edberg, chef för enheten Uppföljning och kontroll på Ekonomiavdelningen.

Resultaten från det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet för 2023 har nu lämnats till regeringen i form av en årsrapport.

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2023 (pdf, 4 MB)

Myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar Arbetsförmedlingen med elva myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot den organiserade brottsligheten som bland annat utgörs av penningtvätt, bokföringsbrott, narkotikabrott, våldsbrott, skattebrott och bidragsbrott. Samverkan sker både nationellt och regionalt i myndigheternas gemensamma underrättelsecenter.