Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 26 juli 2021

    Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

  • Pressmeddelande, 19 juli 2021

    Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

  • Pressmeddelande, 13 juli 2021

    Arbetslösheten har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året till 7,9 procent i slutet av juni. Det är en minskning med drygt 58 000 personer jämfört med samma månad förra året. Men arbetslösheten varierar kraftigt utifrån geografi, ålder, kön och ursprung.

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök