Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 15 april 2019

    Arbetslösheten fortsätter att sjunka, men nu finns det tydliga tecken på att minskningen sker i en avtagande takt. I mars var 345 000 personer inskrivna som arbetslösa.  Det är 14 000 färre än för ett år sedan.

  • Pressmeddelande, 04 april 2019

    Det är tuff konkurrens om arbetskraften och svårt att få tag i personal redan i dag. En ny rapport visar att situationen riskerar att förvärras i stora delar av landet fram till 2030. Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar i flera län.

  • Pressmeddelande, 03 april 2019

    Det kommer att vara stor brist på utbildad arbetskraft även om fem år. De som söker in till högskolan nu har goda chanser att få jobb när de är klara, särskilt inom teknik, vård eller pedagogik.

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök