Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 19 oktober 2021

    Många arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens i Sverige och behöver söka även utomlands. 21 oktober anordnar Eures Arbetsförmedlingen en digital rekryteringsmässa. Cirka 20 arbetsgivare erbjuder omkring 300 lediga tjänster.

  • Pressmeddelande, 18 oktober 2021

    Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

  • Pressmeddelande, 12 oktober 2021

    Bristen på arbetskraft har blivit tydlig efter att restriktionerna lättats. Flera branscher över hela landet upplever problem med att hitta personal trots en hög arbetslöshet.

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök