Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 17 januari 2020

    Idag har Arbetsförmedlingen publicerat förfrågningsunderlaget till fristående aktörer för den nya matchningstjänsten ”Kundval rusta och matcha”. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen av den nya tjänsten där fristående aktörer ska rusta och matcha de arbetssökande till jobb.

  • Pressmeddelande, 14 januari 2020

      Under 2019 skedde ett trendbrott där arbetslösheten övergick till att öka efter att ha minskat under en längre period.  I slutet av december ökade antalet inskrivna arbetslösa med drygt 29 000 till 374 000 personer jämfört med föregående år. Under samma period ökade arbetslöshetsnivån med 0,4 procentenheter till 7,4 procent.

  • Pressmeddelande, 12 december 2019

    Arbetslösheten fortsätter att öka i november. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa ökat med 25 000 personer.

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök