Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 13 juni 2024

    Nästan 37 500 ungdomar (åldrarna 18-24) är arbetslösa. Det är cirka 3 500 fler än för ett år sedan.

  • Pressmeddelande, 12 juni 2024

    Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas under 2024 för att gradvis återhämta sig under 2025. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i arbetsmarknadsutsikterna våren 2024. 

  • Pressmeddelande, 23 maj 2024

    Arbetsförmedlingens nya yrkesbarometer visar nulägesbedömningar och prognoser över efterfrågan på arbetskraft, både på nationell och regional nivå.

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2021 och framåt.

Sök