Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 13 april 2021

    Många arbetsgivare har svårt att hitta personal med rätt kompetens i Sverige och behöver söka medarbetare utomlands. EURES i Sverige, Norge och Finland anordnar en digital rekryteringsmässa den 15 april. 56 arbetsgivare erbjuder 230 lediga tjänster.

  • Pressmeddelande, 13 april 2021

    Långtidsarbetslösheten ökar i spåren av pandemin och kan under 2021 komma att överstiga 200 000 personer. Det sker samtidigt en förskjutning av vilka som hamnar i långtidsarbetslöshet när personer som blev arbetslösa i pandemin fortsatt står utan arbete. Samtidigt syns en viss ljusning på arbetsmarknaden och fler som står nära arbetsmarknaden får jobb.

  • Pressmeddelande, 12 april 2021

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök