Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 20 juni 2019

    Yrkesarbetande i Sverige kompetensutvecklar sig för lite och för sällan i förhållande till digitaliseringen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden, visar en ny undersökning från Kantar Sifo. För att råda bot på det har Arbetsförmedlingen och Google tagit fram guiden ”Kom igång med ditt vardagslärande”.

  • Pressmeddelande, 19 juni 2019

    Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än kvinnor med permanenta uppehållstillstånd. Detta gäller särskilt bland de kvinnor som har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden, bland annat de med kort utbildning.

  • Pressmeddelande, 18 juni 2019

    Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt. Inom Kultur och media blir jobben fler men optimismen har dämpats. Inför sommaren saknas personal inom media.

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök