Pressmeddelanden

  • Pressmeddelande, 19 september 2019

    Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att analysera ett antal knäckfrågor kopplade till reformeringen av Arbetsförmedlingen. Under en hearing med idéburen sektor diskuteras centrala frågor inför reformeringen.

  • Pressmeddelande, 12 september 2019

    Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att analysera ett antal knäckfrågor kopplade till reformeringen av Arbetsförmedlingen. Under en hearing med leverantörer i dag diskuteras centrala frågor inför reformeringen.

  • Pressmeddelande, 12 september 2019

    För första gången sedan 2011 är arbetslösheten högre för kvinnor än för män. Arbetslöshetsnivån för kvinnor och män var i augusti 7,0 respektive 6,9 procent. Arbetslösheten totalt sett ökar för andra månaden i rad och bedöms fortsätta öka framöver.

Här finns alla nationella och regionala pressmeddelanden från
2017 och framåt.

Sök