Logotyp

Här hittar du Arbetsförmedlingens logotyp för tryck och digitala medier. Du får använda logotypen i sammanhang där vi är avsändare och i redaktionella sammanhang, men inte i reklam eller marknadsföring.

Arbetsförmedlingens logotyp

film
/

1 minut 1 sekund

Logotypen symboliserar människan, stöd och växtkraft.

Så här använder du logotypen

Vår logotyp finns i två varianter. Vilken du ska använda
beror på vilken bakgrund logotypen ska placeras på.

Primär logotyp: positiv, används endast på vit bakgrund.


Sekundär logotyp: negativ, används när bakgrunden har annan
färg än vit.


Frizon

För att logotypen ska bli tydlig behöver den alltid omges av
en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild,
eller till ytterkanten på det material där logotypen ska placeras.

Storlek

För att logotypen ska bli tydlig behöver den också vara tillräckligt stor.

 • tryck: minst 45 mm bred
 • digitala medier: minst 256 pixlar bred

Arbetsförmedlingens logotyp får endast användas av Arbetsförmedlingen och där Arbetsförmedlingen är avsändare. I de fall där vi har ett nära samarbete med extern part kan annan användning godkännas.

Kommunikationsavdelningen på Arbetsförmedlingen fattar beslut baserat på insänd förfrågan. Logotypen får inte användas på annat sätt än ni uppgett i förfrågan.

Vi förbehåller oss rätten att avslå eller att kräva att användningen upphör om vi så önskar. Får du avslag på användning av vår logotyp kan du i text beskriva ditt samarbete med Arbetsförmedlingen.

Vår logotyp ska inte finnas på andra webbplatser än våra egna. Undantag är kampanjsajter eller liknande där Arbetsförmedlingen är en aktiv part.

När du hämtar fakta eller information från vår webbplats ska du alltid ange oss som källa.

Kompletterande aktörer får inte använda Arbetsförmedlingens logotyp eller formulera texter så att det kan framstå som en gemensam marknadsföring mellan aktören och Arbetsförmedlingen.

Hantering av logotypen

Logotypen är skyddad och registrerad som varumärke. Användning i reklam och marknadsföring är inte tillåten. Logotypen, symbolen och texten, är en enhet som inte får ändras:

 • Logotypen får aldrig förändras i bredd- och höjdförhållanden.
 • Storleksförhållandet mellan symbolen och texten får aldrig förändras.
 • Texten får inte bytas ut mot annan text.
 • Logotypen får inte återges i mindre format än att all text i logotypen är klart läsbar. Minsta tillåtna bredd i tryck är 40 mm och digitalt 140 px.
 • Logotypen får inte användas i löpande text.
 • Logotypen får bara placeras på vit bakgrund.

Tänk på det här

Gör så här...

 • Behåll logotypens proportioner.
 • Se till att skapa kontrast mot bakgrunden.
 • Använd rätt filformat.
 • Använd alltid originalfilerna.
 • Skriv ”Arbetsförmedlingen” i löpande text.

...men inte så här

 • Ändra inte logotypens höjd eller bredd.
 • Undvik att använda mycket ljusa bilder som bakgrund för den negativa logotypen.
 • Använd inte webbfiler för tryckproduktion eller tvärtom.
 • Ändra inte logotypens utformning.
 • Använd inte logotypen i löpande text.

Ladda ner

Här kan du ladda ner vår logotyp för print eller digital användning.

Arbetsförmedlingens logotyp Zip, 1 MB.

Kontakt

Mejla oss om du osäker på hur du ska använda vår logotyp.

E-post vid frågor om logotyp