Pågående kampanjer

Här presenterar vi våra pågående kampanjer.

Kampanj ska hjälpa arbetsgivare att hitta rätt

Det finns många som varit borta från arbetslivet en längre tid samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är stor i vissa branscher. Arbetsgivare behöver hitta nya möjligheter för rekrytering.

Med vårt stöd kan flera långtidsarbetslösa få jobb och företagare kan få nya vägar för rekrytering. Vi vill nå arbetsgivare som inte använt anställningsstöd förut.

Vi vill med denna kampanj påverka arbetsgivares attityd till att anställa långtidsarbetslösa. Målet är också att fördjupa kunskapen om vad nystartsjobb innebär. Kampanjen hitta rätt handlar om att arbetsgivarna kan hitta rätt person att anställa med hjälp av nystartsjobb.

Från och med maj 2023 till och med december 2023 kommer kampanjen att finnas i sociala medier, nyhetsbrev och riktade utskick till arbetsgivare.

Hitta rätt (arbetsformedlingen.se)