Pågående kampanjer

Här presenterar vi våra pågående kampanjer.

Välkommen till hela Sveriges arbetsförmedlingen.se

Konceptet "Välkommen till hela Sveriges arbetsförmedlingen.se" visar en plats där du är välkommen var i landet du än bor. Kampanjen lyfter fram nyttan med våra digitala tjänster och vår webbplats - vårt största kontor.

Stäng

Kampanjfilm - Välkommen till vårt största kontor

Filmen visas på tv och i sociala medier.

Stäng

Kampanjfilm - Välkommen till vårt största kontor (syntolkad)

Filmen visas på tv och i sociala medier.

Mer om kampanjen "Välkommen till hela Sveriges arbetsförmedlingen.se"

Vi vill att de som är i behov av våra tjänster använder de digitala kanalerna i första hand, istället för att besöka kontoren eller ringa. Många känner inte till den digitala självservicen och att man kan utföra ärenden på webbplatsen, trots att vår målgrupp ofta föredrar det digitala alternativet. Vi vänder osspanj till de som redan är inskrivna på Arbetsförmedlingen, de som just blivit arbetslösa, de som kommer att bli arbetslösa och även de som har jobb men vill byta.

Kampanjen syns på tv, i sociala medier, på annonstavlor utomhus, annonser i tidningar och på olika webbplatser. Den startade i april och kommer att pågå hela 2019.

Gör plats

"Gör plats" är namnet på vår kampanj som ska få fler arbetsgivare att få fler arbetsgivare att öppna sina arbetsplatser för personer med en funktionsnedsättning. Kampanjen är en av de största informationsinsatser vi har gjort.

Stäng

Kampanjfilm

Filmen visas på tv och bio.

Mer om kampanjen "Gör plats"

Vi har ett uppdrag av regeringen att påverka normer och attityder hos arbetsgivare, så att fler ser kompetensen och förmågan hos personer med funktionsnedsättning.

Med kampanjen "Gör plats" vill vi visa att de med en funktionsnedsättning finns tillgängliga för jobb. Vi vill slå hål på myter, öka kunskapen och visa att alla, även de med en funktionsnedsättning tillför värde. Informationen ska också underlätta för arbetsgivare att ta steget och anställa.

Kampanjen kommer att synas på tv, bio, i sociala medier och annonstavlor utomhus.

Kampanjsajten "Gör plats"