Pågående kampanjer

Här presenterar vi våra pågående kampanjer.

Handlingskraften sitter inte i armarna

Med start den 30 augusti och fem veckor framåt pågår en mindre kommunikationsinsats för arbetsgivare. Genom köpt kommunikation och inlägg i egna kanaler ska arbetsgivarna uppmärksammas om möjligheten till stöd vid anställning av personer med funktionsnedsättning

Insatsen är av det mindre slaget och hör inte ihop med den tidigare Gör plats-kampanjen. Arbetsgivarna pekas till en informativ samlingssida som i sin tur leder vidare till en sida om lönebidrag, mer info om stöd på arbetsplatsen samt intresseanmälan:

www.arbetsformedlingen/nykompetens

Insatserna sker genom köpt kommunikation i displayannonsering, linkedin, SEM och branschmedia (Chef (print, webb och nyhetsbrev), Dagens Samhälle (print, webb) och Dagens industri (print webb/mobil)). Utöver det kommunicerar vi via nyhetsbrev, microkampanjer, poddar/filmer och nyhetsartiklar.

Bild på ung man som har en arm med en skada.

Tre olika annonser är framtagna, bildsatta med personer som har en funktionsnedsättning där rubriken är anpassad utifrån den funktionsnedsättning som personerna har. Brödtexten är den samma och informerar om att fler personer med rätt kompetens, erfarenhet och driv kan utveckla företagen med hjälp av vårt stöd. Rubrikerna uppmärksammar det självklara, att handlingskraften inte sitter i armarna, lika lite som initiativförmågan sitter i benen eller att känslan för detaljer sitter i synen.