Pågående kampanjer

Här presenterar vi våra pågående kampanjer.

Marknadsföring av nystartsjobb ska få fler långtidsarbetslösa i anställning

Det finns många som varit borta från arbetslivet en längre tid samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är stor i vissa branscher. Arbetsgivare behöver hitta nya möjligheter för rekrytering.

Med vårt stöd kan flera långtidsarbetslösa få jobb och företagare kan få nya vägar för rekrytering. Vi vill nå arbetsgivare som inte använt anställningsstöd förut.
Vi vill med denna marknadsföringsinsats påverka arbetsgivares attityd till att anställa långtidsarbetslösa. Målet är också att fördjupa kunskapen om vad nystartsjobb innebär.

Vi vet inte när en enskild arbetsgivare har behov av att anställa och väljer med den anledningen att finnas på plats med en löpande kommunikation i sociala medier, riktade utskick till arbetsgivare med flera kanaler, från och med april 2024 till och med december 2024.