Vår historia

Stäng

Vår historia

Sveriges första arbetsförmedling öppnade i Helsingborg 1902, en neutral mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare.

Berättelsen om Arbetsförmedlingen sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. Under årens lopp har vi hela tiden anpassat vår verksamhet till förändringarna i samhället och arbetsmarknadens behov. Här är några milstolpar.

Arbetsförmedlingen år för år

1902: Första arbetsförmedlingen

Sveriges första arbetsförmedling öppnas: Helsingborgs Stads Arbetskontor. En kommunal arbetsförmedling, med kontor i en före detta lasarettsbyggnad.

Bild på första Arbetsförmedlingen i Helsinborg 1902.

Bild på första Arbetsförmedlingen i Helsinborg 1902.

Bild från väntrum på bagarförmedling 1936.

Bild från väntrum på bagarförmedling 1936.

1940: Verksamheten blir statlig

Statens arbetsmarknadskommission inrättas med uppgift att handlägga arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsförmedlingarna blir statliga och länsarbetsnämnder inrättas.

1948: Ny myndighet med rikstäckande ansvar

Statens Arbetsmarknadskommission ombildas och blir Arbetsmarknadsstyrelsen, som får det övergripande ansvaret för Arbetsmarknadsverket. Den nya myndigheten ska omsätta den statliga arbetsmarknadspolitiken i hela landet.

1949: Rekommendation om yrkesvägledning

FN:s fackorgan Internationella arbetsorganisationen (ILO) antar en rekommendation om yrkesvägledning. 

1951: 1,2 miljoner jobb förmedlas

LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf Meidner presenterar rapporten ”Fackföreningsrörelsen och den fulla sysselsättningen” på LO-kongressen.

Arbetsförmedlingarna förmedlar ca 1,2 miljoner jobb.

Semestern förlängs till tre veckor.

1963: Platsjournalen startar

Tidningen Platsjournalen lanseras som en del av tidskriften Arbetsmarknaden som kommer ut en gång i månaden. Det finns en handfull journalistiska artiklar i tidningen, men främst platsnotiser.

Se Platsjournalen genom tiderna

1964: "Hjälp" blir "försäkring"

Arbetslöshetsförsäkringens ersättning ”daghjälp” byter namn till ”dagpenning”. Namnbytet ska understryka att det handlar om en försäkring och inte en hjälpåtgärd.

Femdagarsveckan introduceras.

Britt Hollström, var Fröken Plats 1964. Hon slutade på Arbetsförmedlingen i Mölndal 2007.

Britt Hollström, var Fröken Plats 1964. Hon slutade på Arbetsförmedlingen i Mölndal 2007.

1970: Motioner för en mer jämställd arbetsmarknad

Första motionen om att lagstifta bort könsdiskriminering på arbetsmarknaden skrivs av dåvarande Folkpartiet. Man ville på så vis försöka påskynda utvecklingen mot en mer jämställd arbetsmarknad.

Bild från Arbetsförmedlingen i Uppsala under 70-talet.

Bild från Arbetsförmedlingen i Uppsala under 70-talet.

Bild från skyltfönster på Arbetsförmedlingen Eslöv-Hörby-Höör när det var stor efterfrågan på arbetskraft under början av 70-talet.

Bild från skyltfönster på Arbetsförmedlingen Eslöv-Hörby-Höör när det var stor efterfrågan på arbetskraft under början av 70-talet.

1971: Distriktskontor med komplett service

Arbetsförmedlingen får 69 distriktskontor, som ska ge komplett service till de sökande. Under distriktskontoren finns 166 lokala kontor.

Sysselsättningsstödet införs, så nu kan arbetsgivare få ekonomisk ersättning för att anställa en person.

Bild från Arbetsförmedlingen i Skärholmen 1971.

Bild från Arbetsförmedlingen i Skärholmen 1971.

Bild från Arbetsförmedlingen i Avesta på 70-talet.

Bild från Arbetsförmedlingen i Avesta på 70-talet.

1974: Skyddet för anställda utökas

 • Möjlighet till utbildning inom företaget som alternativ till permittering eller uppsägning införs på försök.Lagen om anställningsskydd införs. Lagen ska ge arbetstagare ett bättre skydd vid uppsägningar och avskedanden.Sysselsättningsutredningen tillsätts och utredningen om yrkesinriktad rehabilitering.
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) införs. KAS betalades ut till den som var arbetslös och som varken var medlem i någon arbetslöshetskassa eller hade rätt till arbetslöshetsersättning.
 • Den så kallade främjandelagen införs. Arbetsgivare som planerar inskränkningar i sin verksamhet blir nu skyldiga att anmäla till arbetsförmedlingen om minst fem personer beräknas bli uppsagda (så kallat varsel).
 • Det blir möjlig att skriva in sig som arbetssökande i kundmottagningen.

 

1976: Arbetsgivarnas roll allt viktigare

 • En lag införs om att arbetsgivare ska anmäla lediga jobb till Arbetsförmedlingen.
 • En arbetsgivaravgift införs för att täcka en del av kostnaderna för arbetsmarknadsutbildning.
 • Företag som vidareutbildar sin personal mot att företaget anställer ersättare, kan få bidrag.
 • Den allmänna pensionsåldern sänks till 65 år, och det blir möjligt att välja delpension.

1980: Samordning av rehabiliteringsinsatser

Arbetsmarknadsinstituten inrättas som en del i Arbetsmarknadsverket. Institutens uppgift är att samordna rehabiliteringsinsatser.

Samhällsföretag (idag Samhall AB) bildas.

1995: Arbetsförmedlingen på internet

Den första webbplatsen lanseras. Där fanns Platsbanken, Sökandebanken, pressmeddelanden och information om vår service, arbetsmarknadsläget och a-kasseregler.

Bild på webbplatsen år 1997.

Bild på webbplatsen år 1997.

2003: Kundtjänst på telefon

Kundtjänst öppnar i Sollefteå så att arbetssökande kan få kontakt med en arbetsförmedlare per telefon. Under åren som följer öppnas kundtjänst på ytterligare fem orter.

2006: Berätta vad du tycker om oss

Nöjd eller missnöjd? Kundrelationer öppnar, och alla är välkomna att per mejl eller telefon berätta vad de tycker om vår verksamhet.

2008: Myndigheten Arbetsförmedlingen bildas

Arbetsmarknadsverket ersätts av den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Länsarbetsnämnderna avvecklas.

Bild från Arbetsförmedlingens nya lokaler i Skärholmen 2012.

Bild från Arbetsförmedlingens nya lokaler i Skärholmen 2012.

I boken "En ny myndighet formas" kan du läsa berättelsen om hur Arbetsförmedlingen tog form och bildades den 1 januari 2008. Boken är författad av Per Skoog.

Läs boken "En ny myndighet formas"

2011: Platsbanken blir app

Platsbanken som app lanseras, och gör det möjligt att söka jobb direkt i mobiltelefonen.

Kundtjänsten i Södertälje öppnar. Hit kan nyanlända arbetssökande ringa och prata med arbetsförmedlare på arabiska, somaliska, persiska, ryska och tigrinska.

Bild på Platsbanken-appen.

Bild på Platsbanken-appen.

Bild på arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Södertälje 2012.

Bild på arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Södertälje 2012.

2017: Platsjournalen blir digital

Sveriges största jobbsökartidning, Platsjournalen, byter skepnad – från papperstidning till nyhetsbrev. Efterfrågan på papperstidningar minskar generellt på grund av nya medievanor, inte minst bland yngre läsare. För att möta det går vi över till att erbjuda artiklar, jobbsökartips, experter och annan inspirerande läsning i en lättillgänglig, digital kanal.

Bild på Platsjournalen i läsplatta och mobil

Bild på Platsjournalen i läsplatta och mobil.

2017: Mina sidor-appen lanseras

Appen Mina sidor lanseras och ger arbetssökande möjlighet att aktivitetsrapportera på ett enkelt sätt direkt i mobilen. I appen kan den arbetssökande:

 • rapportera aktiviteter, som till exempel när hen sökt jobb, jobbat eller studerat
 • få notiser som påminner om när det är dags att skicka in aktivitetsrapporten
 • hitta namn och kontaktuppgifter till sin arbetsförmedlare
 • hitta Arbetsförmedlingens lokala kontor och kontaktuppgifter till kundtjänst.

2018: Ny version av Yrkesguiden släpps

I Yrkesguiden får du fakta, utbildningstips och information om 350 olika yrken. Yrkesguiden finns översatt på arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja. 

Till Yrkesguiden

Våra generaldirektörer genom tiderna

2014 – Mikael Sjöberg

2013 – 2014 Tf gd Clas Olsson

2008 – 2013 Angeles Bermudez-Svankvist

2008 Tf gdLena Liljebäck

2005 – 2008 Bo Bylund

1999 – 2005 Anders L Johansson

1997 – 1999 Bosse Ringholm

1989 – 1997 Göte Bernhardsson

1983 – 1989 Allan Larsson

1973 – 1983 Bertil Rehnberg

1957 – 1973 Bertil Olsson

1948 – 1957 Gustaf Wahlberg

Vårt uppdrag

Läs om hur vårt uppdrag ser ut idag.

Vårt uppdrag