Vägledningsmaterial för pedagoger, studie- och yrkesvägledare

Vad vet skolungdomar om arbetsmarknad och yrkesval? Alldeles för lite, säger de själva i olika undersökningar som har gjorts. Med det här materialet ökar du kunskapen om arbetsmarknaden, yrken och studier bland yngre.

Man i blå skjorta i lektionssal framför elever

Innehållet i vägledningsmaterialet är i första hand tänkt för elever i grundskolan och gymnasiet, men går mycket väl att använda även för vuxna i behov av vägledning. Med hjälp av länkar till statistik, fakta, intervjuer, listor, filmer, tester, diskussionsfrågor och uppgifter kan eleverna analysera och formulera sina framtidsdrömmar, kunskaper och färdigheter. Och själva hitta vilken väg de vill gå. Vi presenterar också vad Arbetsförmedlingen gör och lite om vad som gäller i arbetslivet.

Så här använder du materialet

Varje avsnitt är en Powerpointpresentation med bilder. Bilderna ska fungera som bildstöd till innehållet i anteckningsfältet till respektive bild. Du kan använda materialet i helklass, i mindre grupper eller tillsammans med enskilda elever/deltagare.

I varje kapitel finns en uppgift och en eller flera diskussionsfrågor. Meningen är att du ska aktivera eleverna/deltagarna, väcka tankar och ge utrymme för egen reflektion. För att få ut mesta möjliga av innehållet i presentationen bör en pedagog, handledare eller studie- och yrkesvägledare lotsa eleverna/deltagarna genom presentationen med hjälp av talmanuset som ligger i anteckningsfältet.

Varje kapitel är beräknat att ta ungefär 40 minuter att gå igenom.

Längst ned i varje avsnittsbeskrivning här nedan hittar du länk till presentationen. När du klickar på länken laddar du ner en Powerpoint-presentation. I vissa fall är din webbläsare inställd på att öppna den direkt i webbläsaren - du kan då högerklicka på länken och välja att spara filen på din dator. Om du föredrar det. När du ska presentera avsnittet för en klass/delagare går du in i bildspelsläget. Prova i förväg och se så att du har tillgång till anteckningsfältet när du presenterar, eftersom det är där själva talmanuset ligger. Det är också en fördel att kolla igenom presentationen på egen hand innan du ska presentera det för andra, så att du är lite förberedd på vad den innehåller.

Lycka till!

Alla kapitel och länkar till presentationer

Avsnittet handlar om vikten av att göra medvetna val baserade på fakta, intresse och förutsättningar. Det behandlar även vilka mekanismer som styr oss när vi väljer, samt visar på strategier för att sätta upp mål och stegen för att nå målen.

Öppna avsnittet Drömmar och mål Powerpoint, 5 MB.

Det här avsnittet beskriver hur den svenska arbetsmarknaden har förändrats över tid och innehåller också fakta och statistik om bland annat befolkningen och gymnasieskolans program. Avsnittet avslutas med information om olika yrkesområden och varför det ibland blir en så kallad missmatch på arbetsmarknaden.

Öppna avsnittet Arbetsmarknaden Powerpoint, 5 MB.

Här finns information och stöd för diskussioner om yrken och yrkesliv. Vi presenterar också var man kan hitta information om var jobben finns i framtiden, framtidsutsikter och prognoser för olika yrken.

Öppna avsnittet Yrke och framtid Powerpoint, 16 MB.

Vi presenterar olika utbildningsalternativ. Ska du välja att plugga utifrån intresse eller utifrån hur framtidsutsikterna för olika yrken ser ut? Vill du gå på högskola, Folkhögskola eller väljer du hellre en praktisk yrkesutbildning? Vi visar på möjligheterna för alla att plugga och lyckas och att det lönar sig att plugga. Många byter jobb flera gånger under sitt yrkesliv och det är aldrig försent att byta bana och välja nytt.

Öppna avsnittet Plugga Powerpoint, 3 MB.

Avsnittet handlar om att ta fram de möjligheter som finns att hitta jobb utomlands. Vi berättar om olika typer av jobb för ungdomar. Vid erbjudande om jobb utomlands går det att söka ersättning för flytt och bosättning via Arbetsförmedlingens EU-projekt Your first EURES job, numera kallat Targeted Mobility Scheme.

Öppna avsnittet Jobba och studera utomlands Powerpoint, 3 MB.

Både när du söker jobb och när du får ett jobb så finns det vissa rättigheter och skyldigheter som är bra att känna till. I det här kapitlet går vi igenom några av dem. Det kan till exempel handla om vad du får i lön, att du får ett anställningsavtal när du börjar jobba och din skyldighet att betala skatt. Och vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med när du är arbetslös och söker jobb.

Öppna avsnittet Arbetslivet Powerpoint, 8 MB.

Kontakt

Har du frågor och synpunkter kring materialet?

Lämna dina frågor och synpunkterVi behöver din mejladress för att kunna återkoppla till dig. Dina uppgifter kommer inte att sparas i något register.
Vi behöver din mejladress för att kunna återkoppla till dig. Dina uppgifter kommer inte att sparas i något register.