Utbildningsmaterial

Livslångt lärande

Guide för dig som är mitt i arbetslivet.

Vägledning till yrken och studier

För pedagoger, studie- och yrkesvägledare.

Våld i nära relationer

Kompetensutveckling för leverantörers personal.

Kunskapsmaterialet

Stöd för Försäkringskassan vid bedömning av arbetsförmåga.

Digitala jag

Bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag.

Opendigi

Korta kurser för att öka kunskap och intresse för digitalisering.

Jämlikhet för romer

Webbutbildning om romers ställning på arbetsmarknaden.

Yrkesjakten

Upplev yrken på plats i virtual reality.