Utbildningsmaterial

Livslångt lärande

Guide för dig som är mitt i arbetslivet.

Yrkesjakten

Upplev yrken på plats i virtual reality.

Vägledning till yrken och studier

För pedagoger, studie- och yrkesvägledare.

Våld i nära relationer

Kompetensutveckling för leverantörers personal.

Digitala jag

Bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag.

Opendigi

Korta kurser för att öka kunskap och intresse för digitalisering.

Jämlikhet för romer

Webbutbildning om romers ställning på arbetsmarknaden.

Styrning och resultat

Här kan du läsa om hur vårt uppdrag styrs och hur vårt arbete följs upp.

Styrning och resultat