Vår organisation

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse, där generaldirektören ingår. Generaldirektören leder den löpande verksamheten med stöd av en ledningsgrupp, nationella funktioner och staber.

Arbetsförmedlingens organisationkarta

Styrelse

Styrelsen utses av regeringen och är myndighetens högsta
beslutande organ. Styrelsen fattar beslut i frågor av övergripande karaktär
eller av särskild strategisk vikt för verksamheten.

Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Ordförande

Ingrid Petersson, generaldirektör Forskningsrådet Formas, Vice ordförande

Mari Andersson, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen, Styrelseledamot

Inger Källgren Sawela, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun, ersättare förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), Styrelseledamot

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör Riksgäldskontoret, Styrelseledamot

Ola Pettersson, chefsekonom LO, Styrelseledamot

Andreas Schönström, kommunalråd Malmö, Styrelseledamot

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen, Styrelseledamot

Ledningsgrupp

Ledningsgruppens medlemmar utses av generaldirektören.
Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och biträder generaldirektören i principiellt viktiga och strategiska frågor. Generaldirektören är
myndighetschef och utses av regeringen.

Mikael Sjöberg, generaldirektör

Maria Mindhammar, överdirektör

Pia Ackmark, tillförordnad regiondirektör Syd

Thomas Ericson, chef staben Strategisk förändring

Lena Hadad, HR-direktör

Thomas Hagman, chef Ledningsstaben

Mikael Hvinlund, Kommunikationsdirektör

Eva-Lisa Höglund, regiondirektör Nord och Mitt

Filippa Jennersjö, CIO/IT-chef

Maria Kindahl, direktör Rehabilitering till arbete

Anna Middelman, Rättschef

Anders Persson, Förvaltningsdirektör

Erik Sandström, direktör verksamhetsområde Direkt

Annika Sundén, Analysdirektör

Regioner och marknadsområden

Verksamheten är indelad i tre regioner: Nord, Mitt och Syd, plus ett nationellt verksamhetsområde för digital kundservice och kundservice via
telefon. Varje region består av ett antal marknadsområden där de lokala
arbetsförmedlingarna är organiserade. Det finns idag 242 arbetsförmedlingskontor över hela landet.

Region Nord:

Eva-Lisa Höglund, tillförordnad regiondirektör Nord

Christina Storm Wiklander, chef marknadsområde 9 Södra
Norrland och tillförordnad chef marknadsområde 10 Norra Norrland

Region Mitt:

Eva-Lisa Höglund, regiondirektör Mitt

Marie Linell-Persson, tillförordnad chef marknadsområde 1 Stockholm Gotland

Victoria Axberg, chef marknadsområde 2 Norra Mälardalen

Göran Persson, chef marknadsområde 6 Västra Svealand

Monica Ståhl, chef marknadsområde 3 Södra Mälardalen Östergötland

Region Syd:

Pia Ackmark, tillförordnad regiondirektör Syd

Peter Andersson, chef marknadsområde 8 Småland Blekinge

Sofie Carlsson, tillförordnad chef marknadsområde 7 Skåne

Michael Leufkens, tillförordnad chef marknadsområde 5 Nordvästra Götaland

Eva Lindh Pernheim, chef marknadsområde 4 Göteborg Halland

Vår historia

Berättelsen om vår verksamhet sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. Läs mer om våra milstolpar.

Historia