Vår organisation

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse, där generaldirektören ingår. Generaldirektören leder den löpande verksamheten med stöd av en ledningsgrupp, nationella funktioner och staber.

Arbetsförmedlingens organisationskarta 20190701

Styrelse

Styrelsen utses av regeringen och är myndighetens högsta
beslutande organ. Styrelsen fattar beslut i frågor av övergripande karaktär
eller av särskild strategisk vikt för verksamheten.

Ingrid Petersson, generaldirektör Forskningsrådet Formas, ordförande

Charlotta Lindmark, chefsjurist Trafikverket.

Anna Wallin Krasse, vd för Rootfruit Scandinavia AB.

Inger Klockerman, f.d. kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun, ersättare förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL).

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör Riksgäldskontoret.

Andreas Schönström, kommunalråd Malmö.

Vakant

Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppens medlemmar utses av generaldirektören.
Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och biträder generaldirektören i principiellt viktiga och strategiska frågor. Generaldirektören är
myndighetschef och utses av regeringen.

Maria Mindhammar, generaldirektör

Pia Ackmark, direktör verksamhetsområde Arbetsgivare

Thomas Ericson, chef staben Strategisk förändring

Lena Hadad, HR-direktör

Thomas Hagman, chef ledningsstaben

Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör

Eva-Lisa Höglund, direktör verksamhetsområde Arbetssökande

Filippa Jennersjö, CIO/IT-chef

Maria Kindahl, staben Strategisk förändring

Anna Middelman, rättschef

Anders Persson, förvaltningsdirektör

Annika Sundén, analysdirektör

Linda Schön Doroci, direktör verksamhetsområde Direkt

Arbetsförmedlingens operativa verksamhet

Den operativa verksamheten är indelad i tre verksamhetsområden: verksamhetsområde Arbetsgivare, verksamhetsområde Arbetssökande och verksamhetsområde Direkt.

Verksamhetsområde Arbetssökande:

Eva-Lisa Höglund, direktör

Verksamhetsområde Arbetsgivare:

Pia Ackmark, direktör

Verksamhetsområde Direkt:

Linda Schön Doroci, tillförordnad direktör

Hämta pressbilder, verksamhetsområdesdirektörer

Vår historia

Berättelsen om vår verksamhet sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. Läs mer om våra milstolpar.

Historia