Vår organisation

Arbetsförmedlingen leds av en styrelse, där generaldirektören ingår. Generaldirektören leder den löpande verksamheten med stöd av en ledningsgrupp, nationella funktioner och staber.

Arbetsförmedlingens organisationskarta 2020

Arbetsförmedlingens operativa verksamhet

Den operativa verksamheten är indelad i tre verksamhetsområden: Verksamhetsområdet Arbetsgivare, Verksamhetsområdet Arbetssökande och Verksamhetsområdet Direkt.

Linda Schön Doroci, direktör Verksamhetsområdet Direkt,
tf direktör Verksamhetsområdet Arbetsgivare och
Verksamhetsområdet Arbetssökande

Hämta pressbild, verksamhetsområdesdirektör

Styrelse

Styrelsen utses av regeringen och är myndighetens högsta
beslutande organ. Styrelsen fattar beslut i frågor av övergripande karaktär
eller av särskild strategisk vikt för verksamheten.

Anders Ferbe (ordförande).

Charlotta Lindmark, chefsjurist Trafikverket.

Anna Wallin Krasse, vd för Rootfruit Scandinavia AB.

Inger Klockerman, f.d. kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun, ersättare förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL).

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör Riksgäldskontoret.

Andreas Schönström, kommunalråd Malmö.

Ulrica Messing, egen företagare.

Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppens medlemmar utses av generaldirektören.
Ledningsgruppen sammanträder varje vecka och biträder generaldirektören i principiellt viktiga och strategiska frågor. Generaldirektören är
myndighetschef och utses av regeringen.

Maria Mindhammar, generaldirektör

Lars Lööw, överdirektör

Thomas Ericson, chef staben Strategisk förändring

Lena Hadad, HR-direktör

Thomas Hagman, chef Ledningsstaben, stf generaldirektör

Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör

Johan Gabrielsson, tf CIO/It-chef

Anna Middelman, rättschef

Anders Persson, förvaltningsdirektör

Annika Sundén, analysdirektör

Linda Schön Doroci, direktör Verksamhetsområdet Direkt,
tf direktör Verksamhetsområdet Arbetsgivare och
Verksamhetsområdet Arbetssökande

Vår historia

Berättelsen om vår verksamhet sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden. Läs mer om våra milstolpar.

Historia