Vår organisation

Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största myndigheter och finns över hela Sverige. Vårt högsta beslutande organ är styrelsen, där generaldirektören ingår. Både styrelse och generaldirektör utses av regeringen.

Vi finns i hela landet

Vi är drygt 10 000 anställda som jobbar på Arbetsförmedlingen. En del av oss arbetar på huvudkontoret i Solna i Stockholm, men de flesta av oss arbetar runt om i landet.

Servicekontor

Vi samarbetar med Statens servicecenter vilket innebär att vi finns tillgängliga för arbetssökande och arbetsgivare på servicekontor i städer över hela Sverige. På servicekontoren samverkar vi med andra myndigheter för att på ett och samma kontor erbjuda service och hjälp i olika frågor.

Hitta ett servicekontor (statenssc.se)

Så är vi organiserade

Arbetsförmedlingens organisation, beskrivning hittar du efter den här bilden.Förstora bilden

Klicka för att förstora.

Bilden visar hur Arbetsförmedlingen är organiserade med hjälp av en karta över hierarkin. Högst upp är styrelsen och parallellt med den finns internrevision. Direkt under styrelsen finns generaldirektören som leder den operativa verksamheten med hjälp av överdirektören, ledningsstaben och staben för strategisk förändring. Under generaldirektören finns den operativa verksamheten som består av

 • Verksamhetsområdet Lokal arbetsmarknad
 • Verksamhetsområdet Direkt
 • Verksamhetsområde It
 • Analysavdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • Avdelningen Inköp och marknad
 • HR-avdelningen
 • Kommunikationsavdelningen
 • Rättsavdelningen.

Operativ verksamhet

Den nationella verksamheten är indelad i två verksamhetsområden.

 • Verksamhetsområdet Direkt erbjuder förmedlingsservice till arbetsgivare och arbetssökande i hela landet via digitala tjänster och telefon.
 • Verksamhetsområdet Lokal arbetsmarknad ansvarar för att utforma och tillhandahålla arbetsförmedlingsservice riktat till arbetssökande och arbetsgivare, i egen eller annans regi.

Styrelse

Styrelsen är vårt högsta beslutande organ och utses av regeringen. Styrelsen fattar beslut i frågor som är

 • övergripande för hela verksamheten
 • särskilt strategiskt viktiga.

 • Urban Hansson Brusewitz, ordförande
 • Anna Wallin Krasse, vice ordförande
 • Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör
 • Boel Godner
 • Roger Fredriksson
 • Petra Sernulf
 • Günther Mårder
 • Staffan Furusten
 • Helena Dyrssen

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen arbetar med principiellt viktiga och strategiska frågor. Medlemmarna i ledningsgruppen utses av generaldirektören och sammanträder en gång i veckan.

 • Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör
 • Thomas Hagman, vikarierande överdirektör
 • Joel Phalén, vikarierande chef Ledningsstaben
 • Thomas Ericson, chef staben Strategisk förändring
 • Anders Liif, vikarierande HR-direktör
 • Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör
 • Linda Schön Doroci, direktör verksamhetsområdet Direkt
 • Tove Elvelid, direktör verksamhetsområdet Lokal arbetsmarknad
 • Krister Dackland, CIO/it-direktör
 • Anna Middelman, rättschef
 • Martin Kruse, direktör avdelningen Inköp och marknad
 • Eva Samakovlis, analysdirektör
 • Johan Tegnhed, enhetschef Styrning och uppföljning
 • Annela Yderberg, ekonomidirektör

Hämta pressbilder på medlemmar i ledningsgruppen

Arbetsförmedlingen nu och då

Den första Arbetsförmedlingen öppnade i Helsingborg 1901, nu finns vi över hela Sverige. Vi har under årens lopp anpassat vår verksamhet till förändringarna i samhället och arbetsmarknadens behov.

Arbetsförmedlingens historia