Vår organisation

Arbetsförmedlingen är en av Sveriges största myndigheter och finns över hela Sverige. Vårt högsta beslutande organ är styrelsen, där generaldirektören ingår. Både styrelse och generaldirektör utses av regeringen.

Vi finns i hela landet

Vi är drygt 10 000 anställda som jobbar på Arbetsförmedlingen. En del av oss arbetar på huvudkontoret i Solna i Stockholm, men de flesta av oss arbetar runt om i landet.

Servicekontor – vi öppnar upp på fler platser

Vi samarbetar med Statens servicecenter vilket innebär att vi finns tillgängliga för arbetssökande och arbetsgivare på servicekontor i städer över hela Sverige. På servicekontoren samverkar vi med andra myndigheter för att på ett och samma kontor erbjuda service och hjälp i olika frågor.

Besök ett servicekontor

Så är vi organiserade

Arbetsförmedlingens organisation, beskrivning hittar du efter den här bilden.

Klicka för att förstora.

Syntolkning av bilden

Bilden visar hur Arbetsförmedlningen är organiserade med hjälp av en karta över hierarkin. Högst upp är styrelsen och parallellt med den finns internrevision. Direkt under styrelsen finns generaldirektören som leder den operativa verksamheten med hjälp av överdirektören, ledningsstaben och staben för strategisk förändring. Under generaldirektören finns den operativa verksamheten som består av

 • verksamhetsområdet Arbetsgivare
 • verksamhetsområdet Arbetssökande
 • verksamhetsområdet Direkt
 • analysavdelningen
 • it-avdelningen
 • förvaltningsavdelningen
 • ekonomiavdelningen
 • HR-avdelningen
 • kommunikationsavdelningen
 • rättsavdelningen.


Operativ verksamhet

Den nationella verksamheten är indelad i tre verksamhetsområden.

 • Verksamhetsområdet Direkt erbjuder förmedlingsservice till arbetsgivare och arbetssökande i hela landet via digitala tjänster och telefon.
 • Verksamhetsområdet Arbetsgivare tillhandahåller service lokalt och regionalt med utgångspunkt i arbetsgivares behov.
 • Verksamhetsområdet Arbetssökande tillhandahåller service utifrån arbetssökandes behov lokalt och regionalt. De fysiska kontoren organiseras i sex regioner.

Ledning operativ verksamhet

Linda Schön Doroci är direktör för verksamhetsområdet Direkt och tf direktör för verksamhetsområdena Arbetsgivare och Arbetssökande.

Hämta pressbild

Styrelse

Styrelsen är vårt högsta beslutande organ och utses av regeringen. Styrelsen fattar beslut i frågor som är

 • övergripande för hela verksamheten
 • särskilt strategiskt viktiga.

Styrelsens ledamöter

 • Anders Ferbe, ordförande
 • Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
 • Boel Godner, kommunalråd (S)
 • Roger Fredriksson, kommunalråd (M)
 • Petra Sernulf, chefsjurist
 • Ulrica Messing, VD
 • Anna Wallin Krasse, VD
 • Vakant
 • Maria Mindhammar, generaldirektör

Hämta pressbilder, styrelsen

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen arbetar med principiellt viktiga och strategiska frågor. Medlemmarna i ledningsgruppen utses av generaldirektören och sammanträder en gång i veckan.

Ledningsgruppens medlemmar

Maria Mindhammar, generaldirektör

Lars Lööw, överdirektör

Thomas Ericson, chef staben Strategisk förändring

Lena Hadad, HR-direktör

Thomas Hagman, chef ledningsstaben och stf generaldirektör

Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör

Linda Schön Doroci, direktör verksamhetsområdet Direkt, tf direktör verksamhetsområdet Arbetssökande och verksamhetsområdet Arbetsgivare

Krister Dackland, CIO/IT-direktör

Anna Middelman, rättschef

Martin Kruse, tf förvaltningsdirektör

Annika Sundén, analysdirektör

Annela Yderberg, ekonomidirektör

Hämta pressbilder, ledningen

Arbetsförmedlingen nu och då

Den första Arbetsförmedlingen öppnade i Helsingborg 1901, nu finns vi över hela Sverige. Vi har under årens lopp anpassat vår verksamhet till förändringarna i samhället och arbetsmarknadens behov.

Arbetsförmedlingens historia