Pressbilder

Styrelsen

Anders Ferbe

ordförande

Foto: Ulf Lindholm

 

Ledningen

Maria Mindhammar

generaldirektör

Foto: Johan Karlberg

Lars Lööw

Lars Lööw

överdirektör

Foto: Rosie Alm

Thomas Ericson

chef staben Strategisk förändring

Foto: Lina Siksjö

Thomas Hagman

chef Ledningsstaben

Foto: Camilla Veide

Krister Dackland

CIO/It-direktör

Foto: Niklas Lehman

Anna Middelman

Anna Middelman

rättschef

Foto: Lina Siksjö

Annela Yderberg

Annela Yderberg

ekonomidirektör

Foto: Niklas Lehman

Maria Mindhammar

generaldirektör

Foto: Johan Karlberg

Lars Lööw

Lars Lööw

överdirektör

Foto: Rosie Alm

Lena Hadad

HR-direktör

Foto: Lina Siksjö

Mikael Hvinlund

kommunikationsdirektör

Foto: Lina Siksjö

Martin Kruse

tf. förvaltningsdirektör

Linda Schön Doroci

Linda Schön Doroci

direktör Verksamhetsområdet Direkt,
tf direktör Verksamhetsområdet
Arbetsgivare och Arbetssökande

Foto: Niklas Lehman

Annika Sundén

analysdirektör

Foto: Niklas Lehman


Medarbetare

Sandra Offesson

arbetsmarknadsanalytiker

Foto: Niklas Lehman

Anders Ljungberg

enhetschef, enheten
Arbetsmarknad

Foto: Lina Siksjö

Elin Bergkvist

enhetschef, enheten Utvärdering

Foto: Johan Karlberg

Eeva Vestlund

avdelningschef

Foto: Niklas Lehman

Fredrik Mörtberg

tf. sektionschef,
sektion Arbetsmarknad 3

Foto: Hans G. Larsson

 

Verksamhetsbilder

fasadskylt med arbetsförmedlingens logotyp

Foto: Peter Kroon


fasadskylt med arbetsförmedlingens logotyp

Foto: Peter Kroon


Flaggor med arbetsförmedlingens logotyp

Foto: Peter Kroon


En kontorsbyggnad med skylt med arbetsförmedlingens logotyp

Foto: Peter Kroon