Pressbilder

 

Ledningen

Generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson

Maria Hemström Hemmingsson

generaldirektör

Foto: Eva Dalin

Thomas Hagman, chef ledningsstaben

Thomas Hagman

vikarierande överdirektör

Foto: Eva Dalin

Eva Samakovlis, analysdirektör

Eva Samakovlis

analysdirektör

Foto: Eva Dalin

Thomas Ericson, chef staben Strategisk förändring

Thomas Ericson

chef staben Strategisk förändring

Foto: Eva Dalin

Krister Dackland, CIO/it-direktör

Krister Dackland

CIO/It-direktör

Foto: Eva Dalin

Anna Middelman, rättschef

Anna Middelman

rättschef

Foto: Eva Dalin

Joel Pahlén tf. Chef Ledningsstaben

Annela Yderberg

ekonomidirektör

Foto: Eva Dalin

Annela Yderberg, ekonomidirektör

Joel Phalén

tf. chef Ledningsstaben

Foto: Eva Dalin

Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör

Maria Hemström Hemmingsson

generaldirektör

Foto: Eva Dalin

Anders Lif

Anders Liif

vikarierande HR-direktör

Foto: Arbetsförmedlingen


Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör

Mikael Hvinlund

kommunikationsdirektör

Foto: Eva Dalin

Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör

Martin Kruse

direktör Avdelningen Inköp och marknad

Foto: Eva Dalin

Linda Schön Doroci, direktör verksamhetsområdet Direkt

Linda Schön Doroci

direktör Verksamhetsområdet Direkt

Foto: Eva Dalin

Johan Tegnhed, enhetschef Styrning och uppföljning

Johan Tegnhed

enhetschef Styrning och uppföljning

Foto: Eva Dalin

Tove Elvelid, direktör verksamhetsområdet Lokal arbetsmarknad

Tove Elvelid

direktör Verksamhetsområdet
Lokal arbetsmarknad

Foto: Eva Dalin

 

Verksamhetsbilder

En kontorsbyggnad med skylt med Arbetsförmedlingens logotyp

Foto: Arbetsförmedlingen


En kontorsbyggnad med skylt med Arbetsförmedlingens logotyp

Foto: Arbetsförmedlingen


Fasadskylt med Arbetsförmedlingens logotyp

Foto: Peter Kroon


Fasadskylt med Arbetsförmedlingens logotyp

Foto: Peter Kroon


Flaggor med Arbetsförmedlingens logotyp

Foto: Peter Kroon


En kontorsbyggnad med skylt med Arbetsförmedlingens logotyp

Foto: Arbetsförmedlingen