Pressbilder

Styrelsen

Lena Erixon

Ordförande

Foto: Försvarets materielverk 

Mikael Sjöberg

Generaldirektör

Foto: Margareta Bloom                  
Sandebäck

 

Ledningen

Mikael Sjöberg

Generaldirektör

Foto: Margareta Bloom
Sandebäck

Pia Ackmark

Direktör Arbetsgivare

Foto: Lina Siksjö

Lena Hadad

HR-direktör

Foto: Lina Siksjö

Mikael Hvinlund

Kommunikationsdirektör

Foto: Lina Siksjö

Filippa Jennersjö

CIO/IT-chef

Foto: Lina Siksjö

Michael Leufkens

Tf regiondirektör Syd

Foto: Christer Falk

Anders Persson

Förvaltningsdirektör

Foto: Arvid Utas

Annika Sundén

Analysdirektör

Foto: Lina Siksjö

Maria Mindhammar

Överdirektör

Foto: Lina Siksjö

Thomas Ericson

Chef staben Strategisk förändring

Foto: Lina Siksjö

Thomas Hagman

Chef Ledningsstaben

Foto: Camilla Veide

Eva-Lisa Höglund

Regiondirektör Nord och Mitt

Foto: Camilla Veide

Maria Kindahl

Direktör Förmedling och
rehabilitering till arbete

Foto: Lina Siksjö

Maria Mindhammar

Överdirektör

Foto: Lina Siksjö

Erik Sandström

Direktör Arbetsförmedlingen Direkt

Foto: Martina Huber

 

Regiondirektörer och marknadsområdeschefer

Region Nord

Eva-Lisa Höglund

Regiondirektör Nord och Mitt

Foto: Camilla Veide

Christina Storm Wiklander

Chef marknadsområde 9
Södra Norrland
Tf chef marknadsområde 10 
Norra Norrland
Foto: Magnus Pehrsson

Region Mitt

Eva-Lisa Höglund

Tillförordnad regiondirektör Nord

Foto: Camilla Veide

Victoria Axberg

Chef marknadsområde 2 
Norra Mälardalen

Foto: Joakim Folke

Monica Ståhl

Chef marknadsområde 3 
Södra Mälardalen, Östergötland

Foto: Camilla Veide

Marie Linell-Persson

Tf chef marknadsområde 1
Stockholm Gotland

Foto: Lina Siksjö

Göran Persson

Chef marknadsområde 6 
Västra Svealand

Foto: Joakim Folke

Region Syd

Michael Leufkens

Tf chef regiondirektör Syd

Foto: Christer Falk

Eva Lindh Pernheim

Chef marknadsområde 4
Göteborg Halland

Foto: Lina Siksjö

Daniel Warelius

Tf chef marknadsområde 7 Skåne

Foto: Marcus Pauler Lindhagen

 

Medarbetare

Olle Ahlberg

Analytiker

Foto: Lina Siksjö

Håkan Gustavsson

Prognoschef

Foto: Lina Siksjö

Sanja Nezirevic

Projektledare

Foto: Lina Siksjö

Johan Nylander

Sektionschef, Tjänster och program

Foto: Lina Siksjö

Annelie Almérus

Analytiker

Foto: Lina Siksjö

Anders Ljungberg

Enhetschef, enheten Arbetsmarknad

Foto: Lina Siksjö

Petra Nilsson

Enhetschef, enheten Utvärdering

Foto: Lina Siksjö

Mathias Wahlsten

Enhetschef,
enheten Verksamhetsanalys

Foto: Lina Siksjö

 

Generaldirektör

Mikael Sjöberg

Generaldirektör

Foto: Margareta Bloom                  
Sandebäck

Mikael Sjöberg

Generaldirektör

Foto: Margareta Bloom                  
Sandebäck

 

Överdirektör

Maria Mindhammar

Överdirektör

Foto: Lina Siksjö

Maria Mindhammar

Överdirektör

Foto: Lina Siksjö