En hållbar arbetsmarknad

Lika rättigheter och möjligheter för alla

Fritt från diskriminering, tillgänglighet, jämställdhet, nationella minoriteter.

Europeiskt och internationellt arbete

EU-samarbete, EU-fonder, Eures, internationellt utvecklingssamarbete, nätverk.

Nationellt samarbete

Myndighetssamverkan, regeringsuppdrag, Sveriges kommuner och regioner.

Vårt hållbarhetsarbete

Agenda 2030, social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.