Vår rekryteringsprocess

Rekrytering är ett viktigt ämne för oss på Arbetsförmedlingen. Vi vill att vår process ska vara träffsäker, effektiv och rättvis. Vi behöver rätt kompetens på rätt plats för att utföra vårt viktiga samhällsuppdrag. Här kan du läsa hur det går till när du söker jobb hos oss.

Två personer skakar hand.


Ansökan

Är du intresserad av ett jobb som är utannonserat hos oss? Skicka in din ansökan via vårt digitala rekryteringssystem Varbi. Du hittar en länk till systemet i annonsen. I Varbi får du också veta mer om vilka ansökningshandlingar du ska skicka in för det aktuella jobbet. I våra annonser hittar du vilka grundläggande krav som ställs och vilka personliga egenskaper vi letar efter. När du skickat in din ansökan får du ett mejl som bekräftar att vi har mottagit din ansökan.

När ansökningstiden har gått ut gör vi ett urval baserat på hur väl du uppfyller de grundläggande krav som ställts för tjänsten. Du kommer att få löpande information via mail om hur det går i rekryteringsprocessen.

Urval och tester

När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor. Frågorna är kopplade till grundläggande krav som står i annonsen. Dina svar är en del av urvalsarbetet och avgör om du går vidare i rekryteringsprocessen

Vi använder ofta olika typer av test för att bedöma vilka kandidater som går vidare i urvalet. Att använda test tidigt i urvalsprocessen ger oss möjlighet till en objektiv bedömning då du och de andra kandidaterna får samma förutsättningar att genomföra samma uppgifter. Testen mäter egenskaper som är viktiga för tjänsten, exempelvis personlighetsdrag och problemlösningsförmåga. Ibland får du som kandidat även göra arbetsprov.

Intervju

Här får vi båda chansen att få en fördjupad bild av varandra. Vi ställer frågor som utgår från olika situationer som är relevanta för arbetet. Vi berättar mer om tjänsten och om Arbetsförmedlingen som arbetsplats, och självklart har även du möjlighet att ställa frågor.

Referenser

Går du vidare och blir en av våra slutkandidater kommer vi att kontakta dina referenser.

Återkoppling

Efter att ha kontaktat dina referenser gör vi en slutlig bedömning och är du vår slutkandidat är vi glada över att kunna ge dig ett anställningserbjudande. Har du inte kallats till intervju får du ett besked när rekryteringsprocessen är genomförd. En rekrytering kan ta olika lång tid, ibland upp till tre månader från sista ansökningsdagen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du söker jobb hos oss:

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar framför allt den information om dig som du ger oss, till exempel via cv och personligt brev. Vi behandlar också uppgifter i resultatet som du får på testerna som du har genomfört, anteckningar från dina intervjuer samt samtal med dina referenser.

Vad gör vi med uppgifterna om dig?

För att du ska kunna söka jobb hos Arbetsförmedlingen måste vi behandla dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan vi inte ta emot din ansökan.

Behandlingen av dina personuppgifter i en rekrytering är nödvändig av två skäl. Dels för att bedöma din förtjänst och skicklighet, dels för att leva upp till kraven på offentlig rekrytering, enligt lagen om offentlig anställning, som Arbetsförmedlingen är skyldig att leva upp till.

Vi utvärderar våra metoder utan att spåra dem till dig

Enligt lagen om offentlig anställning måste vi garantera att våra rekryteringar endast fäster vikt vid förtjänst och skicklighet. Därför utvärderar vi regelbundet våra urvalsmetoder. När vi gör det så använder vi testresultat från rekryteringsprocessen. Utvärderingen görs med hjälp av anonym information på gruppnivå som inte kan spåras tillbaka till dig som enskild person.

Tester

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra ett antal urvalstester som mäter egenskaper, till exempel personlighet och logisk problemlösningsförmåga. Urvalstesterna genomförs digitalt, utan vår närvaro.

Resultaten ger oss en uppfattning om dina egenskaper och förmågor passar det aktuella jobbet och blir därmed en viktig del av vårt beslutsunderlag. Därefter rangordnas alla kandidater till den sökta tjänsten efter denna testpoäng. Poängen hjälper våra rekryterare att prioritera vilka kandidater som ska gå vidare i urvalsprocessen.

Om du söker ett nytt jobb hos oss inom två års tid kommer vi att återanvända ditt tidigare test. Resultatet av testet omfattas av sekretess enligt sekretesslagstiftningen.

Rätten att invända

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter inklusive användningen av urvalstestet. Vi kommer då att göra en prövning av om våra skäl att genomföra testet väger tyngre än dina invändningar.

För att göra invändningar gällande personuppgiftsbehandlingen i din rekrytering kan du använda dig av blanketten som du hittar på den här sidan.

Lagringstid

När rekryteringen är genomförd bevarar vi handlingarna som innehåller dina personuppgifter i två års tid om du inte fick jobbet. Om du får jobbet kommer handlingarna istället att finnas så länge du är anställd av Arbetsförmedlingen.

Överföring av personuppgifter

Med två undantag kommer vi inte att skicka dina personuppgifter till någon annan organisation under rekryteringsprocessen. Dina personuppgifter kommer att finnas hos Varbi som levererar vårt rekryteringssystem och hos Aon, som administrerar de tester som vi använder oss av. Inget av dessa företag har rätt att föra dina personuppgifter vidare.

Här hittar du en utförligare information om hur vi behandlar personuppgifter.

Mer information

Lediga jobb

Spana in vilka lediga jobb som finns att söka hos oss just nu.

Vi erbjuder

Läs mer om de förmåner som du har som anställd hos oss.

Följ oss på Linkedin

Genom att följa oss får du koll på vad som är på gång.