Vår rekryteringsprocess

Vi vill att vår rekryteringsprocess ska vara träffsäker, effektiv och rättvis. Vi behöver rätt kompetens på rätt plats för att utföra vårt viktiga samhällsuppdrag. Här kan du läsa hur det går till när du söker jobb hos oss.

Två personer skakar hand.

Ansökan

Är du intresserad av ett jobb som är utannonserat hos oss? Skicka in din ansökan via vårt digitala rekryteringssystem Varbi. Du hittar en länk till systemet i annonsen. I Varbi får du också veta mer om vilka ansökningshandlingar du ska skicka in för det aktuella jobbet. I våra annonser hittar du vilka grundläggande krav som ställs och vilka personliga egenskaper vi letar efter.

När du skickat in din ansökan får du ett mejl som bekräftar att vi har mottagit din ansökan. När ansökningstiden har gått ut gör vi ett urval baserat på hur väl du uppfyller de grundläggande krav som ställts för tjänsten. Du kommer att få löpande information via mejl om hur det går i rekryteringsprocessen.

Urval och tester

När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor. Frågorna är kopplade till kravprofilen som står i annonsen. Dina svar är en del av urvalsarbetet och avgör om du går vidare i rekryteringsprocessen.

Vi använder ofta olika typer av test för att bedöma vilka kandidater som går vidare i urvalet. Att använda test tidigt i urvalsprocessen ger oss möjlighet till en objektiv bedömning då alla kandidater får likvärdiga förutsättningar att genomföra uppgifterna. Testen mäter egenskaper som är viktiga för tjänsten, exempelvis personlighetsdrag och problemlösningsförmåga. Ibland får du som kandidat även göra arbetsprov.

Intervju

Här får vi båda chansen att få en fördjupad bild av varandra. Vi ställer frågor som utgår från olika situationer som är relevanta för arbetet. För att förbereda dig inför intervjun kan du tänka ut situationer från arbetslivet och hur du agerade, samt vad resultatet blev. Vi berättar mer om tjänsten och om Arbetsförmedlingen som arbetsplats, och självklart har även du möjlighet att ställa frågor.

Referenser

Om du blir en av våra slutkandidater kommer vi kontakta dig för referenstagning som ett sista steg i rekryteringsprocessen.

Återkoppling

Efter att ha kontaktat dina referenser gör vi en slutlig bedömning och är du vår slutkandidat hoppas vi att du är lika intresserade av oss, och vi är glada över att kunna ge dig ett anställningserbjudande. Har du inte kallats till intervju får du ett besked när rekryteringsprocessen är genomförd.

En rekrytering kan ta olika lång tid. Normalt tar en rekrytering ungefär två månader från sista ansökningsdagen men den kan ibland dra ut på tiden.

Så här går det till

Arbetsförmedlingens rekryteringsprocess

film
/

4 minuter 10 sekunder

I den här filmen beskriver vi steg för steg hur det går till när du söker jobb hos oss.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter i rekryteringsprocessen för att kunna genomföra en korrekt och effektiv rekrytering. De personuppgifter vi behandlar är de som

  • du själv lämnar i din ansökan
  • antecknas vid intervjutillfällena
  • resulterar från tester (testresultat)
  • inhämtas vid referenstagning.

Vad gör vi med uppgifterna om dig?

För att du ska kunna söka jobb hos Arbetsförmedlingen måste vi behandla dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan vi inte ta emot din ansökan.

Behandlingen av dina personuppgifter i en rekrytering är nödvändig av två skäl. Dels för att bedöma din förtjänst och skicklighet, dels för att leva upp till kraven på offentlig rekrytering, enligt lagen om offentlig anställning, som Arbetsförmedlingen är skyldig att leva upp till. Arbetsförmedlingen hanterar således dina personuppgifter på den rättsliga grunden ”allmänt intresse”.

Vi utvärderar våra metoder utan att spåra dem till dig

Enligt lagen om offentlig anställning måste vi garantera att våra rekryteringar endast fäster vikt vid förtjänst och skicklighet. Därför utvärderar vi regelbundet våra urvalsmetoder. När vi gör det så använder vi testresultat från rekryteringsprocessen. Utvärderingen görs med hjälp av anonym information på gruppnivå som inte kan spåras tillbaka till dig som enskild person.

Tester

Urvalstest är ett vanligt inslag i vår rekryteringsprocess. Syftet är att bedöma egenskaper som är viktiga för tjänsten, till exempel personlighet och logisk problemlösningsförmåga. Testerna gör du på egen hand på din dator eller surfplatta.

Resultaten ger oss en uppfattning om dina egenskaper och förmågor passar det aktuella jobbet och blir därmed en viktig del av vårt beslutsunderlag. Det är viktigt för oss att vår bedömning är objektiv och fri från diskriminering. Av denna anledning tillämpar vi en mekanisk bedömning som garanterar att vi jämför alla kandidater i urvalet på samma sätt. Den mekaniska bedömningen resulterar i en sammanfattad testpoäng som hjälper våra rekryterare att prioritera vilka kandidater som ska gå vidare i urvalsprocessen.

Vi sparar dina handlingar en tid hos oss

Arbetsförmedlingen är enligt offentlighetsprincipen skyldig att bevara handlingar som kommer in till myndigheten i ett rekryteringsärende. Handlingarna bevaras i 24 månader. Om du söker andra jobb hos oss inom sex månader kan vi komma att återanvända testresultatet vi har om dig från tidigare rekrytering eftersom problemlösningsförmåga och personlighet är egenskaper som visat sig vara relativt stabila över tid och för att förhindra eventuella träningseffekter och för att öka träffsäkerheten.

Överföring av personuppgifter

Med tre undantag kommer vi inte att skicka dina personuppgifter till någon annan organisation under rekryteringsprocessen. Dina personuppgifter kommer att finnas hos Varbi som levererar vårt rekryteringssystem, hos Aon Human Capital Solutions som är leverantör av testverktyg, och hos Refapp som är leverantör av referenstagningsverktyg. Inget av dessa företag har rätt att föra dina personuppgifter vidare.

Om du vill veta mer om hur Arbetsförmedlingen behandlar personuppgifter i sin övriga verksamhet, vilka rättigheter du har i förhållande till Arbetsförmedlingens personuppgiftsbehandling, komma i kontakt med Arbetsförmedlingen eller komma i kontakt med dataskyddsombudet, kan du göra det på vår sida om personuppgifter:

Mer om hur vi hanterar vi personuppgifter

Mer information

Lediga jobb

Spana in vilka lediga jobb som finns att söka hos oss just nu.

Vi erbjuder

Läs mer om de förmåner som du har som anställd hos oss.

Följ oss på Linkedin

Genom att följa oss får du koll på vad som är på gång.