Onward ESF+

Onward ESF+ är ett EU-projekt med syfte att förstärka och utveckla nationell arbetsmarknadspolitik. Projektet möjliggör att arbetssökande får ta del av rustande och matchande insatser för att snabbt hitta arbete eller påbörja reguljära studier.

Det här är Onward ESF+

Onward ESF+ är ett nationellt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden plus (ESF+) och som förvaltas av svenska ESF-rådet. Projektet ägs och drivs av Arbetsförmedlingen och pågår från 1 september 2023 till 31 december 2025. Projektet genomförs av leverantörer som upphandlats av Arbetsförmedlingen.

I projektet ingår tjänsten rusta och matcha 2.

För vem

Målgruppen för Onward ESF+ är arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av rustande och matchande insatser.

Syfte

Målet är att stödja 50 000 arbetssökande, lika många kvinnor som män, att hitta arbete eller påbörja reguljära studier.

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden