Jämlikhet för romer

Webbutbildningen Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden ger dig som leverantör och arbetsgivare kunskaper om romers villkor på arbetsmarknaden

Webbutbildning om jämlikhet för romer

Romer vittnar om att tillgången till arbetsmarknaden är kantad av en rad hinder. Den här utbildningen beskriver romernas villkor på arbetsmarknaden och uppmanar dig att fundera över vad du kan göra annorlunda.

Hur ska vi bemöta romerna och vad kan vi erbjuda? Hur kan vi se till att stärka deras ställning i samhälls- och arbetslivet och varför är det så viktigt? Det handlar om din roll som leverantör, arbetsgivare och anställd när du möter grupper som upplever diskriminering som en del av sin vardag.

Webbutbildningen Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden

Utbildningen tar sammanlagt cirka 60 minuter att göra.