Vår verksamhet

Vårt uppdrag

Övergripande mål, verksamheter vi fokuserar på.

Organisation

Styrelse, ledningsgrupp, verksamhetsområden.

Styrning och resultat

Regleringsbrev, verksamhetsplan, årsredovisning, regeringsrapporter, författningssamling.

Hållbar arbetsmarknad

Lika rättigheter och möjligheter, samarbete, internationellt, vårt hållbarhetsarbete.

Utbildningsmaterial

För myndigheter, lärare, yrkesvägledare, arbetsgivare och privatpersoner.

Historia

Arbetsmarknaden och samhället, 100 års milstolpar.

Vägen in, vägen tillbaka och vägen framåt

film
/

2 minuter 21 sekunder

Arbetsförmedlingen för samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb så effektivt som möjligt. Vi finns för alla arbetsgivare som vill tänka nytt eller göra annorlunda, för alla arbetssökande som behöver stöd. Vi lägger grunden för tillväxt och välfärd i hela landet och ser till att det finns en väg in, en väg tillbaka och en väg framåt. För alla.