Vår verksamhet

Vårt uppdrag

Övergripande mål, verksamheter vi fokuserar på.

Vision och värdegrund

Vart vi vill nå och våra ledstjärnor på vägen dit.

Styrning och resultat

Regleringsbrev, verksamhetsplan, budget.

Organisation

Styrelse, ledningsgrupp, regioner, marknadsområden.

Internationellt

Samarbeten, utveckling, stödåtgärder - EU och globalt.

Historia

Arbetsmarknaden och samhället, 100 års milstolpar.

Våra erbjudanden

Erbjudanden för arbetssökande och arbetsgivare.

Samarbeten

Med myndigheter, kommuner intresseorganisationer.