Vår verksamhet

Vårt uppdrag

Övergripande mål, verksamheter vi fokuserar på.

Snabbfakta om vår verksamhet

Kortfattad statistik och fakta om vår verksamhet.

Organisation

Styrelse, ledningsgrupp, verksamhetsområden.

Styrning och resultat

Regleringsbrev, verksamhetsplan, årsredovisning, regeringsrapporter, författningssamling.

Hållbar arbetsmarknad

Lika rättigheter och möjligheter, samarbete, internationellt, vårt hållbarhetsarbete.

Utbildningsmaterial

För myndigheter, lärare, yrkesvägledare, arbetsgivare och privatpersoner.

Historia

Arbetsmarknaden och samhället, 100 års milstolpar.