Vår verksamhet

Vårt uppdrag

Övergripande mål, verksamheter vi fokuserar på.

Organisation

Styrelse, ledningsgrupp, verksamhetsområden.

Styrning och resultat

Regleringsbrev, verksamhetsplan, årsredovisning, författningssamling.

Hållbar arbetsmarknad

Lika rättigheter och möjligheter, samarbete, internationellt, vårt hållbarhetsarbete.

Nu och då

Arbetsförmedlingens historia, ny myndighet 2022.

Utbildningsmaterial

För myndigheter, lärare, yrkesvägledare, arbetsgivare och privatpersoner.

film

Vägen in, vägen tillbaka och vägen framåt.

Vi finns för alla. Vi för samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb så effektivt som möjligt. Vi finns för alla arbetsgivare som vill tänka nytt eller göra annorlunda, för alla arbetssökande som behöver stöd. Vi lägger grunden för tillväxt och välfärd i hela landet och ser till att det finns en väg in, en väg tillbaka och en väg framåt. För alla.