Snabbfakta om vår verksamhet

Statistik

Arbetssökande, arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser, varsel och etableringsuppdraget.

Statistik och analyser

Vecko- och månadsstatistik

Äldre statistik 1992-2023

Prognoser och analyser

Rapporter om arbetsmarknaden, arbetsmarknadspolitiska program och prognoser.

Analyser och prognoser

Erbjudanden och tjänster

Vår service till arbetssökande och arbetsgivare. Allt är kostnadsfritt.

Erbjudanden och tjänster för arbetssökande

Erbjudanden och tjänster för arbetsgivare

Branscharbetsförmedling

Arbetsförmedlingar inom sjöfart samt kultur och media.

Branscharbetsförmedling

Upphandlade arbetsförmedlingstjänster

Arbetsförmedlingen upphandlar arbetsmarknadstjänster av olika leverantörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete eller utbildning.

För leverantörer

Uppdraget från regeringen

Vi arbetar på uppdrag av riksdag och regering, bland annat via årliga regleringsbrev. Se exempel på prioriterade verksamheter som regeringen har beslutat att vi ska jobba med.

Vårt uppdrag

Så användes anslaget för 2023

Totalt 76,4 miljarder kronor varav:

 • lönesubventioner arbetsgivare 17,7 miljarder
 • aktivitetsstöd, utvecklingsersättning 16,6 miljarder
 • a-kassa 15,3 miljarder
 • förvaltning: Arbetsförmedlingens lokaler, löner med mera 7,7 miljarder
 • externa leverantörer och anordnare 4,4 miljarder
 • statliga ålderspensionsavgifter 3,6 miljarder
 • etableringsersättning 0,9 miljarder
 • övriga kostnader 0,7 miljarder
 • lämnades tillbaka 9,6 miljarder

Statistik från 2023

 • 1,74 miljoner lediga tjänster anmäldes till Platsbanken. (2022: 2,01 miljoner)
 • Arbetsförmedlingens webbplats hade 7,7 miljoner besök i månaden i genomsnitt. (2022: 7,7 miljoner)
 • 88 procent av de arbetssökande valde att skriva in sig själva via arbetsformedlingen.se. (2022: 88 procent)
 • 530 000 personer var inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (546 000). Av dem var 274 000 utrikes födda. (2022: 282 000)
 • 178 000 av de arbetslösa hade högst förgymnasial utbildning. (2022: 187 000)
 • Närmare 53 000 hade en funktionsnedsättning. (2022: 53 000)