Nyheter

 • 2019-11-05
  Effektivare jobbsökande med fler möten
  Förstärkt förmedlingsverksamhet gör att arbetslösa hittar jobb fortare, visar en ny IFAU-rapport gjord i samarbete med Arbetsförmedlingen.
 • 2019-10-28
  Beslutsstoppet för extratjänster och introduktionsjobb hävs
  Efter en kraftig nedbantning under 2019 har volymerna nått en nivå som kan finansieras under rådande budgetläge .
 • 2019-10-28
  Prognos: Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka delar av programanslagen
  Det pressade läget på Arbetsförmedlingen medför att myndigheten inte kommer att använda programmedlen fullt ut i år, enligt Arbetsförmedlingens utgiftsprognos för 2019.
 • 2019-10-04
  Gör plats-kampanjen tar bort en bild
  Den senaste Gör plats-kampanjen har varit föremål för en hård diskussion ända sedan den lanserades i måndags. Nu kommer en av bilderna som används att plockas bort.
 • 2019-10-03
  Stort engagemang på hearing om intensivåret
  Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett intensivår för nyanlända ska utformas. På torsdagen hölls en hearing för att hämta in synpunkter från olika aktörer som arbetar med målgruppen.
 • 2019-09-30
  Om kritiken kring Arbetsförmedlingens kampanj Gör plats
  Efter omstarten av Arbetsförmedlingens nya kampanj Gör plats har Arbetsförmedlingen fått kritik. Här kommer svar på de synpunkter och frågor som har väckts.
 • 2019-09-24
  Fler nyinskrivna får service via telefon och chatt
  Under slutet av oktober kommer betydligt fler nyinskrivna på Arbetsförmedlingen att få sitt planeringssamtal via telefon och chatt. Målet är att runt 8 av 10 nyinskrivna ska ha all sin kontakt med myndigheten via de här kanalerna.
 • 2019-09-18
  Budgetpropositionen 2020: Arbetsförmedlingens reformarbete fortsätter
  Mer pengar till Arbetsförmedlingen ska dämpa tidigare aviserade resursneddragningar och skapa mer ordnade förhållanden för myndigheten i det fortsatta reformarbetet.
 • 2019-09-13
  Varning för bluffmejl med Arbetsförmedlingen som avsändare
  Just nu cirkulerar falska mejl som ser ut att vara skickade från Arbetsförmedlingen, till exempel från adresser som info@arbetsformedlingen.se. Bluffmejlen erbjuder chans till lotterivinster, resor eller medlemskap i testpaneler och liknande.
 • 2019-08-27
  Digital jobbmässa med snabbintervjuer
  Torsdagen den 29 augusti arrangerar Arbetsförmedlingen sin första jobbmässa online, en digital rekryteringsträff. Ett tiotal arbetsgivare inom fjällnäringen i Sverige och Norge gästar Arbetsförmedlingens studio i Östersund. De deltagande arbetssökande kopplar upp sig där de befinner sig.
 • 2019-07-11
  Rekordhög digital inskrivning i juni
  Trenden att fler och fler av våra kunder skriver in sig digitalt fortsätter. Det gamla rekordet från maj på 79 procent rök i juni då 85,3 procent skrev in sig hemifrån via sin dator eller mobiltelefon.­
 • 2019-07-01
  Det här gör Arbetsförmedlingen för sina 71 miljarder
  Arbetsförmedlingen fick 71 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2018. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och ersättningar till arbetsgivare för.
 • 2019-06-25
  Extern utredning om Jobskills klar
  Efter en anmälan via myndighetens visselblåsarfunktion kring lanseringen av Jobskills i oktober 2017, har Arbetsförmedlingen låtit en advokatbyrå utreda hanteringen.
 • 2019-06-12
  120 000 nya jobb under 2019 och 2020 – men arbetslösheten ökar
  Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt de närmaste två åren. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 120000 nya jobb. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in och att konjunkturen har vänt nedåt.
 • 2019-06-05
  Generaldirektör Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen i mars
  Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg lämnar sitt uppdrag för myndigheten när hans förordnande går ut i mars.
 • 2019-05-03
  Färre felaktiga sanktionsbeslut än befarat visar genomgång
  I slutet av förra året upptäcktes att Arbetsförmedlingen kan ha fattat felaktiga beslut om varning eller avstängning från ersättning för arbetssökande som inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. En genomgång visar antalet drabbade är färre än befarat, 667 personer.
 • 2019-04-23
  Nu rättas felaktiga beslut för programdeltagare
  I februari informerade vi om en risk att arbetssökande i program kunde ha fått felaktiga sanktioner kopplade till sina aktivitetsrapporter. 15 000 ärenden lämnades över till Försäkringskassan för korrigering. Rättningen kommer att genomföras den 25-26 april.
 • 2019-04-10
  Fler än 1 000 personer åtalade i gemensam satsning
  Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under förra året. Nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt utdömdes jämfört med 2017 och beloppet för beslutade höjningar av skatt var 145 miljoner, det högsta under de senaste fem åren.
 • 2019-04-04
  Risk för brist på arbetskraft i stora delar av landet visar ny rapport
  En ny rapport från Arbetsförmedlingen granskar befolkningsutvecklingen i Sverige fram till 2030 och hur den påverkar tillgången på arbetskraft. Rapporten visar på stora skillnader mellan olika regioner.
 • 2019-03-20
  Rapport: En halv miljon nya jobb behövs till 2030
  Sveriges befolkning kommer att öka med närmare en miljon till 2030, enligt SCB. Samtidigt blir vi äldre – andelen svenskar över 80 år ökar markant. Arbetsförmedlingens rapport visar att det krävs en sysselsättningsökning med närmare en halv miljon nya jobb för att möta dessa samhällsutmaningar och samtidigt bibehålla välfärden.