Nyheter

 • 2020-09-16
  Fler får jobb eller börjar studera
  Arbetslösheten fortsätter att öka i spåren av pandemin. Men trots ett tufft läge går det att hitta ljusglimtar. Hör Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, redogöra för vad som stack ut på arbetsmarknaden under augusti.
 • 2020-09-01
  Stödet för personer med funktionsnedsättning ses över
  Förutsägbarhet, geografiskt oberoende och enkelhet är ledorden i Arbetsförmedlingens satsning på personer med funktionsnedsättning. Tiden från att en person skriver in sig som arbetssökande till dess att dennes behov och förutsättningar är tydliga måste gå snabbare, enligt en återrapport som idag lämnas till regeringen.
 • 2020-07-27
  Arbetsförmedlingen samarbetar med digital Pridefestival
  Trots coronapandemin hålls Stockholm Pride även i år, men i en digital upplaga. Arbetsförmedlingen är som vanligt stolt sponsor.
 • 2020-07-24
  Därför är SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror så olika
  Många undrar varför det ofta är så stor skillnad mellan SCB:s och Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik. Så här ligger det till.
 • 2020-07-02
  Mer pengar till sommarjobb för ungdomar
  Under våren satsade regeringen 180 miljoner kronor på sommarjobb för ungdomar. Nu skjuter regeringen till ytterligare 100 miljoner kronor. Samtidigt förlängs tidsperioden för satsningen fram till den 31 december.
 • 2020-06-26
  Fler arbetssökande ska få matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildning
  Arbetsförmedlingen planerar för en fördubbling av antalet deltagare i matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar under året.
 • 2020-06-26
  Annonssamarbete ger bättre arbetsmarknadsdata
  Arbetsförmedlingen har krokat arm med SCB och Sveriges största jobbannonsörer för att höja kvaliteten på arbetsmarkandsanalyser och förbättra matchningen.
 • 2020-06-25
  Lars Lööw ny överdirektör
  Arbetsförmedlingens nye överdirektör heter Lars Lööw och börjar sitt nya jobb den 1 september. Det beslutade regeringen den 25 juni.
 • 2020-06-16
  Bedömning: Krisen blir långvarig
  Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten fortsätter att öka dramatiskt under 2020 och 2021. Antalet inskrivna arbetslösa bedöms överstiga 600 000 i början av nästa år. Långtidsarbetslösheten väntas i sin tur öka till historiskt höga nivåer.
 • 2020-06-15
  Arbetsförmedlingen säkrar sin lokala närvaro
  Arbetsförmedlingen har i uppdrag att se över sin lokala närvaro på de orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor. Nu har myndigheten lämnat sin andra beskrivning av läget till regeringen.
 • 2020-06-15
  Så har krisen slagit mot olika åldrar
  Jämför man arbetslösheten före pandemin och i slutet av maj månad är det bland de unga som arbetslösheten ökat mest. De personer som drabbats hårdast av krisen är de mellan 20-24 år.
 • 2020-06-04
  Ny styrelseordförande för Arbetsförmedlingen
  Regeringen har utsett Anders Ferbe till ny ordförande för Arbetsförmedlingens styrelse. Hans förordnande gäller från den 18 juni till och med den 17 juni 2023.
 • 2020-06-01
  De fem hårdast drabbade branscherna
  Förra veckan varslades 1 678 personer om uppsägning vilket är det lägsta antalet sedan krisen inleddes. Statistik för det senaste kvartalet lllustrerar vilka branscher som drabbats hårdast av corona.
 • 2020-06-01
  Mindhammar till kommuner och regioner: ”Största krisen i modern tid”
  Den 20 maj skickade Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar ett brev till landets kommuner och regioner.
 • 2020-05-28
  Nu erbjuder servicekontor en del av Arbetsförmedlingens tjänster
  Statens servicecenters servicekontor tar över den service som Arbetsförmedlingen erbjuder på sina kundtorg. På servicekontoren behöver arbetssökande och arbetsgivare inte boka tid och får hjälp med enklare ärenden som allmän information och guidning i Arbetsförmedlingens digitala tjänster.
 • 2020-05-06
  Så hanterar Arbetsförmedlingen krisen
  Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar med en snabbt stigande arbetslöshet. Myndigheten vidtar nu en rad åtgärder och lämnade den 4 maj in årets andra utgiftsprognos till regeringen. Generaldirektör Maria Mindhammar redogör för hur Arbetsförmedlingen prioriterar sina insatser under den pågående coronakrisen. Vid pressträffen deltar också analyschefen Annika Sundén som kommenterar utvecklingen på arbetsmarknaden. Se hela pressträffen från den 4 maj nedan.
 • 2020-04-28
  Förlängt starta eget-bidrag från 1 maj
  Från och med 1 maj förlängs starta eget-bidraget. Nyblivna företagare kommer nu att kunna få bidraget i 12 månader.
 • 2020-04-27
  180 miljoner till sommarjobb
  Totalt 180 miljoner kronor fördelas till Sveriges samtliga kommuner för att de ska kunna erbjuda ungdomar ett sommarjobb, eller feriejobb som det oftast kallas i kommunerna.
 • 2020-04-27
  Förlängd maxtid för extratjänster och introduktionsjobb
  Den 1 maj 2020 förlängs maxtiden för extratjänster och introduktionsjobb med 12 månader. Nu går det att ta del av stöden i upp till 36 månader.
 • 2020-04-15
  Lägesrapport Rusta och matcha inlämnad
  Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att under 2020 införa nya matchningstjänster för att dra lärdomar inför fortsatt utveckling av det arbetsmarknadspolitiska arbetet. Nu har myndigheten lämnat en lägesbeskrivning till regeringen.