Nyheter

 • 2020-05-06
  Så hanterar Arbetsförmedlingen krisen
  Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar med en snabbt stigande arbetslöshet. Myndigheten vidtar nu en rad åtgärder och lämnade den 4 maj in årets andra utgiftsprognos till regeringen. Generaldirektör Maria Mindhammar redogör för hur Arbetsförmedlingen prioriterar sina insatser under den pågående coronakrisen. Vid pressträffen deltar också analyschefen Annika Sundén som kommenterar utvecklingen på arbetsmarknaden. Se hela pressträffen från den 4 maj nedan.
 • 2020-04-28
  Förlängt starta eget-bidrag från 1 maj
  Från och med 1 maj förlängs starta eget-bidraget. Nyblivna företagare kommer nu att kunna få bidraget i 12 månader.
 • 2020-04-27
  180 miljoner till sommarjobb
  Totalt 180 miljoner kronor fördelas till Sveriges samtliga kommuner för att de ska kunna erbjuda ungdomar ett sommarjobb, eller feriejobb som det oftast kallas i kommunerna.
 • 2020-04-27
  Förlängd maxtid för extratjänster och introduktionsjobb
  Den 1 maj 2020 förlängs maxtiden för extratjänster och introduktionsjobb med 12 månader. Nu går det att ta del av stöden i upp till 36 månader.
 • 2020-04-15
  Lägesrapport Rusta och matcha inlämnad
  Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att under 2020 införa nya matchningstjänster för att dra lärdomar inför fortsatt utveckling av det arbetsmarknadspolitiska arbetet. Nu har myndigheten lämnat en lägesbeskrivning till regeringen.
 • 2020-03-31
  Digitala snabbintervjuer och #jobbjustnu matchningshjälp i coronatider
  I coronakrisens spår finns många arbetsgivare med akut behov av personal. Genom en förbättrad sökfunktion på Platsbanken och den digitala tjänsten snabbintervjuer vill Arbetsförmedlingen underlätta jobbmatchningen.
 • 2020-03-31
  Ny rapport: Ökad sysselsättning bland personer med funktionsnedsättning
  Den starka arbetsmarknaden har kommit personer med funktionsnedsättning till del. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen och SCB. Under perioden 2013-2019 ökade andelen sysselsatta i gruppen från 62 till 68,9 procent.
 • 2020-03-30
  Historiskt höga varsel i mars 2020
  Den pågående pandemin ger tydliga avtryck på den svenska arbetsmarknaden. Fram till och med den 29 mars har 36 800 personer varslats om uppsägning. – Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.
 • 2020-03-30
  Arbetsförmedlingen lanserar ny matchningstjänst
  I dag startar Arbetsförmedlingen matchningstjänsten Rusta och matcha i 32 kommuner. Tjänsten ersätter Stöd och matchning, STOM, som sagts upp i berörda områden. Målet är effektivare matchning och bättre kompetensförsörjning med fokus på att varje arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt. Tjänsten är redan från start anpassad för samtal och möten med deltagare på distans, vilket passar bra i coronatider.
 • 2020-03-24
  Så påverkar coronaviruset svensk arbetsmarknad
  Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och analysdirektör Annika Sundén ger en bild av arbetsmarknaden under den rådande coronakrisen, med bland annat en kraftig ökning av varsel.
 • 2020-03-20
  Åtgärder i spåren av corona
  I spåren av coronaviruset har Arbetsförmedlingen vidtagit flera åtgärder för att minska risken för smittspridning, minska oron och samtidigt bedriva verksamhet. Här kan du se vad vi gjort hittills. Sidan kommer att uppdateras löpande.
 • 2020-03-16
  Nu startar podden Ny i Sverige – på sex språk
  Podden Ny i Sverige ska hjälpa nyanlända att förstå och komma in på den svenska arbetsmarknaden. Avsnitten släpps på inte mindre än sex språk, lätt svenska, arabiska, engelska, persiska, somaliska och snart också på tigrinja.
 • 2020-03-12
  Ny metod för bedömning ska bidra till effektivare insatser
  Inom några år kommer de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna av arbetslösa att göras med hjälp av ett automatiserat bedömningsverktyg. Dock kommer alla beslut om insatser tas av arbetsförmedlare även i framtiden. Nu ska verktyget prövas inom den nya matchningstjänsten Rusta och matcha.
 • 2020-03-11
  Stanna hemma om du är sjuk
  Vi på Arbetsförmedlingen tar risken för spridning av coronaviruset på största allvar. Det innebär bland annat att vi uppmanar alla som kommer till våra kontor till extra försiktighet, till exempel när det gäller handhygien. Och du, kom inte till oss om du är sjuk. Tar vi ett gemensamt ansvar undviker vi att smitta andra och att själva bli smittade.
 • 2020-02-25
  Det här gjorde Arbetsförmedlingen för sina 67 miljarder kronor
  Arbetsförmedlingen fick 67 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2019. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning för.
 • 2020-02-24
  Återrapport om utbildningsplikten: 10 procent tog del av reguljära studier
  Utbildningsplikten för nyanlända trädde i kraft i samband med att etableringsprogrammet infördes i januari 2018. I en återrapport till regeringen beskriver Arbetsförmedlingen hur myndigheten har arbetat med att få fler att studera.
 • 2020-02-24
  Återrapport utrikes födda kvinnor: Fortsatt lågt deltagande i arbetsnära insatser
  En av de prioriterade uppgifterna för Arbetsförmedlingen är att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor. En återrapport till regeringen visar dock att andelen kvinnor som deltar i arbetsmarknadsnära insatser och flera av de subventionerade anställningarna är fortsatt låg. Dessutom är resultaten ofta sämre jämfört med andra grupper.
 • 2020-02-24
  Minskad budget och konjunkturen påverkade resultaten 2019
  Arbetsförmedlingens verksamhetsresultat 2019 påverkades negativt av en minskad budget, den stora omställning som följde och avmattningen i konjunkturen. Det framgår av myndighetens årsredovisning.
 • 2020-02-13
  Nu är sommarjobben här!
  Det finns nu över 50 000 lediga jobb inför sommaren. Vård och omsorg, service och transport är branscher där det finns extra goda jobbmöjligheter. Var tidigt ute och sök nu!
 • 2020-02-12
  Fler arbetssökande i insatser fokus i utgiftsprognosen
  Få ut fler arbetssökande i arbetsmarknadsutbildningar, till kompletterande aktörer och i subventionerade anställningar. Det är huvudbudskapet i den nya utgiftsprognosen för de kommande åren. Dessutom konstateras att programanslaget behöver utökas även 2021 och att kostnaden för att säkra Arbetsförmedlingens lokala närvaro bedöms öka under 2020.