Nyheter

 • Över 10 000 jobb under #jobbjustnu

  Publicerad: 2020-11-23

  Över 10 000 jobb under #jobbjustnu

  Arbetsförmedlingens hashtag #jobbjustnu är en samlingsplats på Platsbanken där arbetsgivare som behöver personal omgående annonserar. I dag finns över 10 000 jobb under #jobbjustnu. Pandemin har lett till ett allvarligt läge på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet. Samtidigt finns det branscher som har ett ökat behov av personal och i många fall behöver de rekrytera snabbt. Sedan #jobbjustnu lanserades som en samlingsplats för snabba jobb på Platsbanken har antalet rekryteringsannonser under hashtaggen vuxit stadigt. Under september månad tillkom cirka 4 000 nya jobb i #jobbjustnu varje vecka medan det under de två första veckorna i november var över 6 000. – Läget på arbetsmarknaden är fortfarande allvarligt, men den här hashtaggen visar ändå att det finns branscher som fortfarande behöver rekrytera. Dessutom reflekterar den även annonseringen generellt, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning. Under våren och sommaren dominerade olika vårdyrken de rekryteringsannonser som använde hashtaggen #jobbjustnu. Med över 1 500 lediga tjänster är det fortfarande en stor kategori, men den har nu blivit omsprungen av jobb inom yrkesaktegorin försäljning, inköp och marknadsföring. Där finns nu över 2 000 lediga jobb som behöver tillsättas omgående. Det är även viktigt att se till det totala antalet nyanmälda platser på Platsbanken. Statistiken visar att det finns tecken på att rörligheten på arbetsmarknaden har börjat komma igång under hösten. – I oktober, innan smittspridningen ökade igen, var det ungefär lika många nya jobb som tillkom som i oktober förra året vilket skulle kunna tyda på att efterfrågan på arbetskraft har ökat, säger Sandra Offesson.

 • Allt fler riskerar långtidsarbetslöshet

  Publicerad: 2020-11-17

  Allt fler riskerar långtidsarbetslöshet

  I oktober var 173 000 personer långtidsarbetslösa. Det är den högsta siffran vi har sett. Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén går igenom läget på arbetsmarknaden.

 • Remissvar om kommunerna som utförare av arbetsmarknadstjänster

  Publicerad: 2020-11-16

  Remissvar om kommunerna som utförare av arbetsmarknadstjänster

  Arbetsförmedlingen har lämnat sitt remissvar till utredningen om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

 • Förberedelserna inför reformeringen fortsätter

  Publicerad: 2020-10-26

  Förberedelserna inför reformeringen fortsätter

  Arbetsförmedlingen fortsätter att förbereda reformeringen i väntan på att regeringen fattar beslut om hur det reformerade systemet ska se ut. Nu har myndigheten lämnat in flera rapporter som beskriver det förberedelsearbetet.

 • Slutrapport: Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro

  Publicerad: 2020-10-23

  Slutrapport: Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro

  Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro på samtliga orter där arbetsförmedlingskontor har eller ska avvecklas. Det visar myndigheten i sin slutredovisning som lämnats till regeringen. Samtidigt framgår att det råder ett svårbedömt framtida läge vilket gör att arbetet med en ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service kommer att fortsätta framöver.

 • Kommunikationsinsats ska stötta arbetssökande under pandemin

  Publicerad: 2020-10-22

  Kommunikationsinsats ska stötta arbetssökande under pandemin

  Arbetsförmedlingen genomför en större kommunikationsinsats för att fler arbetssökande ska hitta till och kunna nyttja våra digitala tjänster och expertkunskap. Målet är att underlätta för arbetssökande som är i behov av stöd.

 • Intensivår för nyanlända införs 2021

  Publicerad: 2020-10-15

  Intensivår för nyanlända införs 2021

  Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår för nyanlända. Från och med den 15 april 2021 ska myndigheten kunna anvisa arbetssökande till reformen, som består av en kombination av studier, praktik och mentorskap.

 • Arbetslösheten ökar mest i storstadsregionerna

  Publicerad: 2020-10-14

  Arbetslösheten ökar mest i storstadsregionerna

  På ett år har antalet inskrivna arbetslösa ökat med över 100 000 personer. Arbetslösheten ökar i samtliga län men i varierande omfattning. Störst är ökningen i Stockholmsregionen. Hör Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, om vad som stack ut på arbetsmarknaden under september.

 • Vuxenutbildning en avgörande faktor för utbildningsplikten

  Publicerad: 2020-10-01

  Vuxenutbildning en avgörande faktor för utbildningsplikten

  Utbildningsplikten för nyanlända trädde i kraft när etableringsprogrammet infördes i januari 2018. I en återrapport till regeringen beskriver Arbetsförmedlingen arbetet med att få fler att studera. Den rådande pandemin har påverkat förutsättningarna för både Arbetsförmedlingen och kommunernas vuxenutbildning.

 • Fler arbetslösa får studera med aktivitetsstöd

  Publicerad: 2020-09-28

  Fler arbetslösa får studera med aktivitetsstöd

  Med anledning av coronakrisen gör regeringen det möjligt för fler att studera med aktivitetsstöd. Samtidigt ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att uppmana fler arbetslösa att söka till utbildning.