Nyheter

 • 2019-12-05
  Maria Mindhammar ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen
  Maria Mindhammar utses till ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Det meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) vid en presskonferens på torsdagen.
 • 2019-12-02
  Förslag: Så kan intensivåret utformas
  Intensivåret ska snabba på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Nu har Arbetsförmedlingen lämnat ett förslag till regeringen på hur det kan utformas. – Det finns en stor potential i uppdraget, säger uppdragsledare Arild Vågen.
 • 2019-11-25
  Olika stöd och insatser till utrikes födda män och kvinnor
  Utrikes födda kvinnor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen anvisas i högre grad till insatser med syfte att uppfylla aktivitetskraven än att insatsen ska leda till jobb. Män däremot matchas i större utsträckning mot lediga jobb eller hänvisas till arbetsmarknadsnära insatser. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i en rapport som undersökt möten och kontakter mellan arbetsförmedlare och arbetssökande
 • 2019-11-25
  Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet prövas på sex servicekontor
  Den 2 december flyttar Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet in på Statens servicecenters servicekontor i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn. Längre fram startas även verksamheten i Växjö.
 • 2019-11-05
  Effektivare jobbsökande med fler möten
  Förstärkt förmedlingsverksamhet gör att arbetslösa hittar jobb fortare, visar en ny IFAU-rapport gjord i samarbete med Arbetsförmedlingen.
 • 2019-10-28
  Beslutsstoppet för extratjänster och introduktionsjobb hävs
  Efter en kraftig nedbantning under 2019 har volymerna nått en nivå som kan finansieras under rådande budgetläge .
 • 2019-10-28
  Prognos: Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka delar av programanslagen
  Det pressade läget på Arbetsförmedlingen medför att myndigheten inte kommer att använda programmedlen fullt ut i år, enligt Arbetsförmedlingens utgiftsprognos för 2019.
 • 2019-10-04
  Gör plats-kampanjen tar bort en bild
  Den senaste Gör plats-kampanjen har varit föremål för en hård diskussion ända sedan den lanserades i måndags. Nu kommer en av bilderna som används att plockas bort.
 • 2019-10-03
  Stort engagemang på hearing om intensivåret
  Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett intensivår för nyanlända ska utformas. På torsdagen hölls en hearing för att hämta in synpunkter från olika aktörer som arbetar med målgruppen.
 • 2019-09-30
  Om kritiken kring Arbetsförmedlingens kampanj Gör plats
  Efter omstarten av Arbetsförmedlingens nya kampanj Gör plats har Arbetsförmedlingen fått kritik. Här kommer svar på de synpunkter och frågor som har väckts.
 • 2019-09-24
  Fler nyinskrivna får service via telefon och chatt
  Under slutet av oktober kommer betydligt fler nyinskrivna på Arbetsförmedlingen att få sitt planeringssamtal via telefon och chatt. Målet är att runt 8 av 10 nyinskrivna ska ha all sin kontakt med myndigheten via de här kanalerna.
 • 2019-09-18
  Budgetpropositionen 2020: Arbetsförmedlingens reformarbete fortsätter
  Mer pengar till Arbetsförmedlingen ska dämpa tidigare aviserade resursneddragningar och skapa mer ordnade förhållanden för myndigheten i det fortsatta reformarbetet.
 • 2019-09-13
  Varning för bluffmejl med Arbetsförmedlingen som avsändare
  Just nu cirkulerar falska mejl som ser ut att vara skickade från Arbetsförmedlingen, till exempel från adresser som info@arbetsformedlingen.se. Bluffmejlen erbjuder chans till lotterivinster, resor eller medlemskap i testpaneler och liknande.
 • 2019-08-27
  Digital jobbmässa med snabbintervjuer
  Torsdagen den 29 augusti arrangerar Arbetsförmedlingen sin första jobbmässa online, en digital rekryteringsträff. Ett tiotal arbetsgivare inom fjällnäringen i Sverige och Norge gästar Arbetsförmedlingens studio i Östersund. De deltagande arbetssökande kopplar upp sig där de befinner sig.
 • 2019-07-11
  Rekordhög digital inskrivning i juni
  Trenden att fler och fler av våra kunder skriver in sig digitalt fortsätter. Det gamla rekordet från maj på 79 procent rök i juni då 85,3 procent skrev in sig hemifrån via sin dator eller mobiltelefon.­
 • 2019-07-01
  Det här gör Arbetsförmedlingen för sina 71 miljarder
  Arbetsförmedlingen fick 71 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2018. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och ersättningar till arbetsgivare för.
 • 2019-06-25
  Extern utredning om Jobskills klar
  Efter en anmälan via myndighetens visselblåsarfunktion kring lanseringen av Jobskills i oktober 2017, har Arbetsförmedlingen låtit en advokatbyrå utreda hanteringen.
 • 2019-06-12
  120 000 nya jobb under 2019 och 2020 – men arbetslösheten ökar
  Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt de närmaste två åren. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 120000 nya jobb. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in och att konjunkturen har vänt nedåt.
 • 2019-06-05
  Generaldirektör Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen i mars
  Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg lämnar sitt uppdrag för myndigheten när hans förordnande går ut i mars.
 • 2019-05-03
  Färre felaktiga sanktionsbeslut än befarat visar genomgång
  I slutet av förra året upptäcktes att Arbetsförmedlingen kan ha fattat felaktiga beslut om varning eller avstängning från ersättning för arbetssökande som inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. En genomgång visar antalet drabbade är färre än befarat, 667 personer.