Ukrainare kan delta i etableringsprogrammet

Publicerad: 2024-06-14

EU har enats om att förlänga direktivet om tillfälligt skydd, massflyktsdirektivet, med ytterligare ett år till mars 2026. Det innebär att vissa ukrainare kan folkbokföra sig och därmed få möjlighet att delta i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen.

En arbetsförmedlare visar en person något på sin dator

Kan ta del av myndighetens verktygslåda

Personer med tillfälligt skydd har därmed möjlighet att anvisas till etableringsprogrammet och ta del av hela Arbetsförmedlingens verktygslåda inom ramen för programmet.

Arbetsförmedlingen räknar med att cirka 4 000 ukrainare kommer att vara aktuella för anvisning till etableringsprogrammet under de närmaste veckorna. Därefter förväntar vi oss att cirka 1 000 personer i månaden kommer att vara aktuella för etableringsprogrammet under sommaren och tidig höst.

Relaterad information

Etableringsprogrammet