Arbetsförmedlingens
författningssamling

Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) innehåller gällande föreskrifter och allmänna råd för Arbetsförmedlingen. Samlingen innehåller även gällande föreskrifter och allmänna råd från tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen (AMSFS), vars verksamhet övergick till Arbetsförmedlingen 1 januari 2008.

Från och med 1 juni 2020 ger Arbetsförmedlingen ut endast grundföreskrifter, det vill säga så fort en föreskrift måste ändras så publiceras hela föreskriften med ändringar som en ny föreskrift med ny beteckning och den gamla föreskriften upphävs.

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

 • AFFS 2023:2

  Statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter

 • AFFS 2023:1

  Uppgiftsskyldighet för leverantörer, föreskrifter

 • AFFS 2021:2

  Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, föreskrifter.

 • AFFS 2021:1

  Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter

 • AFFS 2019:1

  Underlag för beräkning av stödbelopp, föreskrifter

 • AFFS 2018:4

  Godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner, föreskrifter.

 • AFFS 2018:3

  Statsbidrag för särskilda främjande och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, föreskrifter

 • AFFS 2017:4

  Ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, tillämpningen av förordningen (2017:819), föreskrifter.

 • AFFS 2010:2

  Anställningsfrämjande åtgärder, tillämpning av lagen (1974:13), allmänna råd.

 • AMSFS 1996:7

  Anställningsfrämjande åtgärder, vissa undantag från lagen (1974:13), föreskrifter.

Om Arbetsförmedlingens föreskrifter och allmänna råd

Riksdag och regering har gett Arbetsförmedlingen rätt att besluta om föreskrifter och allmänna råd inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde. För att Arbetsförmedlingen ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

Föreskrifter och allmänna råd kompletterar och preciserar riksdagens lagar och regeringens förordningar. En föreskrift är en bindande regel som ska följas av myndighetens personal, andra myndigheter och personer i samhället. Allmänna råd är inte bindande, utan är rekommendationer för hur vi kan eller bör göra för att uppfylla kraven i lagar och förordningar. 

Läs mer om den offentliga förvaltningens rättsinformation

Till Lagrummet

Arbetsförmedlingens författningssamling ISSN 2000-0979
Ansvarig utgivare: Arbetsförmedlingens rättschef