Arbetsförmedlingen’s code of statutes

Arbetsförmedlingen’s code of statutes contains current regulations and general guidelines for Arbetsförmedlingen. The code also includes applicable regulations and general guidelines from the former Arbetsmarknadsstyrelsen, the activities of which were transferred to Arbetsförmedlingen on 1 January 2008.

As of 1 June 2020, Arbetsförmedlingen only publishes basic regulations, i.e. as soon as a regulation must be amended, the entire regulation, including amendments, is published as a new regulation with a new designation and the old regulation is repealed.

There are printed and digital versions of all regulations. Note that it is the printed version that applies if the digital and the printed version differ in any way.

Arbetsförmedlingen’s code of statutes (Författningssamling) in Swedish

 • AFFS 2023:2

  Statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter

 • AFFS 2023:1

  Uppgiftsskyldighet för leverantörer, föreskrifter

 • AFFS 2021:2

  Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, föreskrifter.

 • AFFS 2021:1

  Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter

 • AFFS 2019:1

  Underlag för beräkning av stödbelopp, föreskrifter

 • AFFS 2018:4

  Godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner, föreskrifter.

 • AFFS 2018:3

  Statsbidrag för särskilda främjande och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, föreskrifter

 • AFFS 2017:4

  Ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, tillämpningen av förordningen (2017:819), föreskrifter.

 • AFFS 2010:2

  Anställningsfrämjande åtgärder, tillämpning av lagen (1974:13), allmänna råd.

 • AMSFS 1996:7

  Anställningsfrämjande åtgärder, vissa undantag från lagen (1974:13), föreskrifter.

About Arbetsförmedlingen’s regulations and general guidelines

The Riksdag and the Government have given Arbetsförmedlingen the right to decide on regulations and general guidelines within Arbetsförmedlingen’s field of activity. In order for Arbetsförmedlingen to publish regulations it must be given this power through the ordinance.

Regulations and general guidelines are a complement to and provide more specific detail of the Riksdag’s acts and the Government’s ordinances. A regulation is a binding rule that has to be complied with by the government agency’s staff, other government agencies and people in the community. General guidelines are not binding but they are recommendations for how we can or should comply with the requirements in acts and ordinances.

Read more about the public administration’s legal information.

To Lagrummet (in Swedish)

Contact

Arbetsförmedlingen’s code of statutes ISSN 2000-0979 Responsible editor: Arbetsförmedlingen’s Chief Legal Officer

Call +46 771-60 00 00

E-mail