AFFS 2017:4

Ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, tillämpningen av förordningen (2017:819), föreskrifter.

Ansvarig utgivare: Anna Middelman
Beslutade: Den 15 december 2017
Utkom från trycket: 2017-12-19
Ursprunglig lydelse

Arbetsförmedlingen föreskriver med stöd av 12 kap. 1 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser om följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter tillämpas vid verkställande av förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Anmälan och ansökan om frånvaro

2 § För kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt och tillfälligt uppehåll i jobb- och utvecklingsgarantin enligt 4 kap. 4 § första stycket 1 och 3 förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser ska Arbetsförmedlingen ha godkänt frånvaron i förväg. Arbetsförmedlingens godkännande kan lämnas i efterhand om det funnits godtagbart skäl till att ansökan om ledighet eller uppehåll inte har gjorts i förväg.

Ansökan om ersättning för resor, logi och dubbelt boende och vissa andra kostnader

3 § Skriftlig ansökan, enligt 10 kap. 1 § första stycket förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, om ersättning för resor, logi och dubbelt boende och vissa andra kostnader, enligt 3 kap. i förordningen, ska göras på formulär som fastställs av Arbetsförmedlingen.

__________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018.

På Arbetsförmedlingens vägnar

Mikael Sjöberg
Anna Middelman, Rättsavdelningen

Ladda ner

Pdf-filen innehåller den senast gällande versionen av föreskriften.

AFFS 2017:4, ursprunglig lydelse Pdf, 84 kB.