Ekonomiska prognoser och utfall

Vi redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Prognoser för utbetalningar

I regeringens regleringsbrev för 2022 står att Arbetsförmedlingen vid fyra tillfällen under året ska redovisa en ekonomisk prognos för 2022-2025. Redovisningen innehåller prognoser för hur mycket Arbetsförmedlingen beräknar ska betalas ut under respektive år, och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser, inklusive etableringsuppdraget.

Redovisningsdatum för 2022

7 februari, 27 april, 29 juli och 28 oktober.

Prognoser för utbetalningar 2022-2025

Prognos februari 2022

Prognos april 2022

Prognos juli 2022

Prognos oktober 2022

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen

I regeringens regleringsbrev för 2022 står att Arbetsförmedlingen varje månad ska redovisa det ekonomiska utfallet hittills under året. Sammanställningen innehåller utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser.

Ekonomiskt utfall under 2022

Januari 2022

Februari 2022

Mars 2022

April 2022

Maj 2022

Juni 2022

Juli 2022

Augusti 2022

September 2022

Oktober  2022

November 2022

December 2022