Ekonomiska prognoser och utfall

Vi redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Prognoser för utbetalningar

I regeringens regleringsbrev för 2020 står att Arbetsförmedlingen vid fyra tillfällen under året ska redovisa en ekonomisk prognos för 2020-2023. Redovisningen innehåller prognoser för hur mycket Arbetsförmedlingen beräknar ska betalas ut under respektive år, och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser, inklusive etableringsuppdraget.

Redovisningsdatum för 2020

10 februari, 4 maj, 27 juli och 23 oktober

Prognoser för utbetalningar 2020-2023

Prognos februari 2020

Prognos maj 2020

Prognos juli 2020

Prognos oktober 2020

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen

I regeringens regleringsbrev för 2020 står att Arbetsförmedlingen varje månad ska redovisa det ekonomiska utfallet hittills under året. Sammanställningen innehåller utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser.

Ekonomiskt utfall under 2020

Januari 2020

Februari 2020

Mars 2020

April 2020

Maj 2020

Juni 2020

Juli 2020

Augusti 2020

September 2020

Oktober  2020

November 2020