Ekonomiska prognoser och utfall

Vi redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Prognoser för utbetalningar

I regeringens regleringsbrev för 2023 står att Arbetsförmedlingen vid fyra tillfällen under året ska redovisa en ekonomisk prognos för 2023-2026. Redovisningen innehåller prognoser för hur mycket Arbetsförmedlingen beräknar ska betalas ut under respektive år, och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser, inklusive etableringsuppdraget.

Redovisningsdatum för 2023

6 februari, 25 april, 28 juli och 23 oktober.

Prognoser för utbetalning 2023-2026

Prognos februari 2023

Prognos april 2023

Prognos juli 2023

Prognos oktober 2023

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen

I regeringens regleringsbrev för 2023 står att Arbetsförmedlingen varje månad ska redovisa det ekonomiska utfallet hittills under året. Sammanställningen innehåller utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser.

Ekonomiskt utfall under 2023

Januari 2023

Februari 2023

Mars 2023

April 2023

Maj 2023

Juni 2023

Juli 2023

Augusti 2023

September 2023

Oktober 2023

November 2023

December 2023