Ekonomiska prognoser och utfall

Vi redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Prognoser för utbetalningar

I regeringens regleringsbrev för 2020 står att Arbetsförmedlingen vid fyra tillfällen under året ska redovisa en ekonomisk prognos för 2020-2023. Redovisningen innehåller prognoser för hur mycket Arbetsförmedlingen beräknar ska betalas ut under respektive år, och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser, inklusive etableringsuppdraget.

Redovisningsdatum för 2021

5 februari, 29 april, 30 juli och 25 oktober.

Prognoser för utbetalningar 2021-2024

Prognos februari 2021

Prognos april 2021

Prognos juli 2021

Prognos oktober 2021

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen

I regeringens regleringsbrev för 2021 står att Arbetsförmedlingen varje månad ska redovisa det ekonomiska utfallet hittills under året. Sammanställningen innehåller utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser.

Ekonomiskt utfall under 2021

Januari 2021

Februari 2021

Mars 2021

April 2021

Maj 2021

Juni 2021

Juli 2021

Augusti 2021

September 2021

Oktober  2021

November 2021

December 2021