Ekonomiska prognoser och utfall

Vi redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Prognoser för utbetalningar

I regeringens regleringsbrev för 2019 står att Arbetsförmedlingen vid fem tillfällen under året ska redovisa en ekonomisk prognos för 2019-2022. Redovisningen innehåller prognoser för hur mycket Arbetsförmedlingen beräknar ska betalas ut under respektive år, och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser, inklusive etableringsuppdraget.

Redovisningsdatum för 2019

17 januari, 15 februari, 2 maj, 29 juli, 25 oktober

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen

I regeringens regleringsbrev för 2019 står att Arbetsförmedlingen varje månad ska redovisa det ekonomiska utfallet hittills under året. Sammanställningen innehåller utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser.