Ekonomiska prognoser och utfall

Vi redovisar regelbundet ekonomiska prognoser och utfall till regeringen, i enlighet med det gällande regleringsbrevet.

Prognoser för utbetalningar

I regeringens regleringsbrev för 2022 står att Arbetsförmedlingen vid fyra tillfällen under året ska redovisa en ekonomisk prognos för 2022-2025. Redovisningen innehåller prognoser för hur mycket Arbetsförmedlingen beräknar ska betalas ut under respektive år, och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser, inklusive etableringsuppdraget.

Redovisningsdatum för 2022

7 februari, 27 april, 29 juli och 23 november.

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen

I regeringens regleringsbrev för 2022 står att Arbetsförmedlingen varje månad ska redovisa det ekonomiska utfallet hittills under året. Sammanställningen innehåller utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser.