Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2022

Återrapportering till regeringen -20

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2022 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med augusti 2022.

Sammanställningen omfattar:

  • utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • inkomster på inkomsttitel
  • utbetalda belopp per insats under anslagen.