Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2024

Återrapportering till regeringen 11 mars 2024.

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2024 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med januari 2024.

Sammanställningen omfattar:

  • Utbetalda belopp per anslag och anslagspost
  • Inkomster på inkomsttitel
  • Utbetalda belopp per insats under anslagen